22 mei, 2024
Onze vakbondGemeentelijke bezuinigingsdrift maakt te veel kapot

Gemeentelijke bezuinigingsdrift maakt te veel kapot
G

FNV, CNV en VCP roepen in een open brief aan alle gemeenten de wethouders van Nederland tot de orde. In steeds meer gemeenten wordt veel meer bezuinigd dan door Den Haag is opgelegd. Dit betekent dat nog meer mensen werkloos raken. Bovendien wordt geld dat bestemd is voor bijvoorbeeld de thuiszorg aan andere dingen besteed.

Dubbele bezuinigingen
Ton Heerts, voorzitter FNV: ‘Door dubbele bezuinigingen in de zorg komen mensen straks in grote problemen. Verpleeghuizen gaan dicht, maar gemeentes bezuinigen vervolgens ook de thuiszorg weg. Wie zorgt dan voor onze ouderen en chronisch zieken? Wethouders in heel het land moeten nu duidelijk maken of ze kiezen voor mensen of voor lantaarnpalen.’ Maurice Limmen, voorzitter CNV: ‘Steeds meer gemeenten bezuinigen niet de voorgeschreven 32 procent op de thuiszorg, maar bezuinigen deze helemaal weg. Er zijn voorbeelden bekend van gemeenten, die meer dan de helft korten op het budget voor begeleiding en dagbesteding van gehandicapten en ouderen. Deze overijverige bezuinigingsdrift maakt te veel kapot.’
Reginald Visser, duo-voorzitter VCP vult aan: ‘Wat gebeurt in Flevoland is niet acceptabel.’

Zorgbijeenkomsten Abvakabo FNV
Abvakabo FNV heeft alvast nagedacht over een actieplan dat aan de achterban wordt voorgelegd. Een actieplan dat kans van slagen heeft als jij en je collega’s ook meedoen. Staatssecretaris Van Rijn denkt dat de enorme bezuiniging en het massaontslag geruisloos zou kunnen worden doorgevoerd. Dus jij zult samen met je collega’s staatssecretaris van Rijn wakker moeten schudden. Iedereen is welkom, dus ook collega’s die nog geen lid zijn van Abvakabo FNV.
Kijk hier voor de bijeenkomst bij jou in de buurt >>

Oproep gemeenten in open brief
Heerts: ‘Met de doorgeslagen bezuinigingen zien honderdduizenden ouderen vaak hun laatste vertrouwde gezicht thuis vertrekken. Dat maakt het werk van de thuiszorg zo uniek. Raadsleden roep ik op na het zomerreces in hun gemeente direct debatten aan te vragen over dit probleem.’
Ook vragen de vakcentrales in hun brief aan de wethouders toe te zien dat in hun gemeente niet meer dan nodig wordt bezuinigd en dat geld dat ‘geoormerkt’ is, gebruikt wordt waarvoor het bestemd is.
De vakcentrales vinden het goed dat sinds 2012 minder is bezuinigd op de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Maar nog steeds verliezen tienduizenden, vaak lager opgeleide mensen, hun baan. De vakcentrales zullen dus ook bij het kabinet blijven aandringen op een verdere beperking van de bezuinigingen.
De vakcentrales FNV, CNV en VCP schrijven verder dat aanbesteden in het gehele sociale domein een ‘race to the bottom’ creëert. En dat zorgt voor een onwenselijk laag voorzieningenniveau voor mensen die afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Verder wijzen zij de gemeenten op het belang van een ‘gelijk speelveld’ en de onderhandelingen die daarover gaande zijn. Ook is het van belang dat er een verbod komt op het fenomeen alfahulpen en dat mensen die hetzelfde werk doen als thuishulpwerknemers gelijke rechten krijgen.

Bron: FNV
CNV
VCP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: