23 juni, 2024
Onze vakbondGeen AVW Akkoord!

Geen AVW Akkoord!
G

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) is gisteravond 20 november 2018 laat afgebroken. Na een lange vergadering (vanaf 13:00) is het de centrales CCOOP, ACOP, CMHF en AC weer niet gelukt de staatssecretaris te overtuigen. Het defensiepersoneel heeft extra wensen na jarenlange bezuinigingen en stilstand waaronder de invoering van het middelloon en de nieuwe pensioenregeling.

Geen verzet
De Staatssecretaris (Stas) heeft in deze vergadering van het SOD aan de centrales laten weten dat zij zich niet zal verzetten tegen het ingrijpen van het ABP op de eindloonregeling van militairen.

Achterban
De ODB heeft in juni dit jaar al gewaarschuwd dat dit (polder)overleg erg moeilijk zou worden omdat de centrales van overheidspersoneel al tweemaal een overeenkomst met het Rijk hebben getekend! Met andere woorden … er waren op dat moment weinig obstakels voor alle partijen om tot deze afspraken te komen. Hoe anders is het gelopen nu de achterban zich niet kan vinden in de gemaakte afspraken.

AVW 2017-2018
Volgens de Stas leveren de gemaakte afspraken over de pensioenregeling en het arbeidsvoorwaardenakkoord (AVW) 2017-2018 een middelloonregeling voor militairen per 2 januari 2019 op (daarin heeft de Stas gelijk, want ook onder dat akkoord staan immers alle handtekeningen).

Korte compensatie
De Stas was wel bereid om gedurende een korte periode militairen te compenseren voor verlies van pensioenaanspraken. Dit wilde zij ook nog (tijdelijk) buiten de pensioenregeling om doen. Als tegenprestatie wilde zij een blanco cheque van de vakcentrales bij de invoering van een middelloonregeling voor militairen.

Bron: ODB/Defensie
Foto: redactie/AVDD

Mening ODB
Het failliet van het polderoverleg. De vakcentrales (CCOOP, ACOP AC en ACOP) laten vanaf 1995 onafgebroken jaar in jaar uit zien niet in staat te zijn tot het afsluiten van goede arbeidsvoorwaarden. Ook deze voorwaarden zijn wederom onder de maat zoals de ODB in stukken op onze website telkens weer heeft laten zien. Als bonden een dikke portemonnee (= salaris) eraan overhouden (en de werkgevers profiteren), blijft voor de achterban vanzelfsprekend minder over.

Het blijft zonder meer raar dat mensen uit het overleg salaris ontvangen en zelfs worden bevorderd door diezelfde werkgever.

Ook in dit stuk geeft de ODB aan dat al meerdere keren overeenstemming met Defensie was bereikt. Tijd voor een nieuwe opzet van onderhandelen dus!. Het SOD laat duidelijk zien dat ‘polderen’ niet (meer) werkt. Er zijn immers altijd spanningen tussen werkgever en werknemer. Dat is van alle tijden en daar moet over gesproken kunnen worden. Een ander overlegmodel geeft wellicht meer inspraak voor de achterban zodat wensen uit die hoek veel eerder bekend zijn, in plaats van de huidige situatie waarin ‘militaire meerderen‘ onderling bekokstoven wat het beste is voor de ‘militaire mindere‘ werknemer.
Hoe nu verder: Ook hier is de ODB de mening toegedaan dat overleggers worden betaald om te overleggen. Iedereen terug aan de overlegtafel en blijf in gesprek met de werkgever!

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: