16 april, 2024
Onze vakbondJuridische DienstverleningGeen alimentatieverplichting meer!

Geen alimentatieverplichting meer!
G

Deze week sleepte advocaat mr Pamela Willemsen van Dudink en Starink Advocaten een mooie uitspraak voor een militair in de wacht, waardoor deze niet meer alimentatieplichtig is. Wat speelde hier?

De ex-echtgenote van de militair maakte een jaar na de scheiding, alsnog aanspraak op partner alimentatie. Dit terwijl zij volgens de militair al langere tijd samenwoonde met haar nieuwe vriend. Een affectieve relatie als ware zij gehuwd (artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek). Het probleem in dit soort zaken, dus wanneer de ex-partner feitelijk gewoon samenwoont met een nieuwe vlam, is dat rechters dit verweer niet snel aannemen. Zeker niet als die nieuwe vlam niet staat ingeschreven op het adres van de ex-echtgenote. Daarbij komt het dus extra aan op het leveren van bewijs.

Pamela Willemsen heeft vervolgens diverse buren van de ex-echtgenote als getuige opgeroepen. Zij verklaarden dat er wel degelijk sprake was van samenwonen en dat er feitelijk sprake was van een situatie als ware zij gehuwd. De rechter stelt in het vonnis;

“Naar het oordeel van de rechtbank staat op grond van hetgeen de getuigen hebben verklaard genoegzaam vast dat de vrouw en (vriend) in de periode van april tot juni hebben samengewoond in haar woning. Dat sprake was van een affectieve relatie is eveneens genoegzaam aangetoond. Weliswaar ontkent de vrouw dit, maar de rechtbank hecht hieraan geen waarde”.

“Naar het oordeel van de rechtbank staat genoegzaam vast dat de intentie van de vrouw ook gericht was op een duurzame samenleving, waarbij belang toekomt aan de aan deze datum voorafgegane periode van samenleving van ruim een half jaar. Deze periode, die ongeveer zes maanden bestrijkt, is naar het oordeel van de rechtbank zodanig lang dat gesproken kan worden van een duurzame samenleving”.

“De getuigenverklaringen, alsmede al de voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, leiden de rechtbank tot de slotsom dat de man heeft bewezen dat de vrouw heeft samengewoond met (…) als waren zij gehuwd in de zin van artikel 1:160 BW. Hierdoor is de onderhoudsplicht van de man van rechtswege geëindigd. Dit leidt ertoe dat het verzoek van de vrouw om vaststelling van partneralimentatie niet voor toewijzing in aanmerking komt”.

Let dus goed op indien u uw partner alimentatie betaalt en uw ex-vlam woont samen als ware hij/zij gehuwd, dan wel is hij/zij een geregistreerd partnerschap aangegaan. In het geval van deze militair, scheelt hem dit 11 jaar alimentatie betalen! Soms levert de advocaat echt geld op!

U bent gewaarschuwd en geïnformeerd!

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: