23 juli, 2024
Onze vakbondGat van € 126 miljard... bij ABP!

Gat van € 126 miljard… bij ABP!
G

De Vakorganisatie Alternatief Voor Vakbond (AVV)  en een onafhankelijke (gepensioneerde) actuaris hebben op basis van de laatste jaarverslagen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) het totale tekort van dit fonds geraamd op € 126 miljard euro. Dit enorme tekort is ontstaan vanaf begin 1999. De vraag is wie hiervoor zijn portefeuille moet trekken om dit gat te dichten.

Tevens hebben zij gekeken naar de (mogelijke) oorzaken hiervan en berekend hoeveel deze bijdragen aan dit enorme tekort:

  1. de gestegen levensverwachting blijkt voor € 54 miljard bij te dragen;
  2. de te lage premies uit het verleden voor € 53 miljard;
  3. de negatieve over-rendementen voor € 36 miljard;

Het restant van 17 miljard wordt grotendeels gevonden in de aanwezige financiële buffer van begin 1999.

De vraag rijst onherroepelijk bij wie de (financiële) pijn van deze tekorten terecht moet gaan komen. De te lage premies uit het verleden kunnen naar de mening van de schrijvers (ook de ODB) niet worden doorgeschoven naar latere (lees jongere ) generaties, zoals nu wel gebeurt. Immers, in de afgelopen 5 jaar (jaarverslagen 2008-2012) blijkt € 14,3 miljard aan premie te zijn geheven met als specifieke bestemming: indexatie.

Die € 14,3 miljard bedraagt ongeveer de helft van de totale in die vijf jaar betaalde premie. Echter, de cumulatieve indexatie (toenemende prijscompensatie. red.) over die vijf jaar is 0,28 % (en zelfs negatief als de korting van eind 2012 wordt meetelt)! In feite is die premie dus gebruikt voor het herstel van ABP, dat wil zeggen dat door die € 14,3 miljard (bijna 5 % van de dekkingsgraad!) het pensioenfonds ABP gewoon door kon gaan met uitkeren.

Ook de negatieve over-rendementen, die zijn ontstaan omdat de sociale partners in de overheid en onderwijssector niet de benodigde premies wilden betalen, maar liever meer risico wilden nemen (een keuze. red.), kunnen niet doorgeschoven worden naar de jongere werknemers (de 20 tot 50 jarigen). De deal is destijds gesloten tussen werkgevers en vakbonden in deze sector en worden nu geconfronteerd met deze schade. Natuurlijk kunnen zij nu niet het tekort van € 126 miljard doorschuiven naar latere generaties.

De ODB maakt zich grote zorgen omtrent deze berichtgeving. Jaar na jaar groeit echter het probleem dat bijna twee decennia geleden al aangepakt had moeten worden. De ODB heeft in het verleden regelmatig hierover geschreven en indien geen goede oplossing gevonden wordt, zal dit het zoveelste dossier zijn die nadelige gevolgen gaat hebben voor het inkomen van de militair. In de onderstaande link staat de begeleidende berekening van Martin Pikaart en Roland van Gaalen aan de hand van openbare gegevens van het ABP.

Waar komt het tekort vandaan?

bron:  AVV, Martin Pikaart, redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: