De Centrales van Overheidspersoneel hebben minister Hennis-Plasschaert (VVD) van Defensie, in een uiterste overleg poging, nog een kans gegeven om haar militairen te compenseren voor het dreigende koopkrachtverlies per 1 januari 2013 ten gevolge van de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL).
Tijdens dit overleg wilde de minister haar militairen slechts een gedeeltelijke compensatie voor de duur van één jaar aanbieden.

media_xl_1458702

Dit aanbod was voor de militaire vakbonden in het overleg beslist onvoldoende. De ODB deelt deze mening. Om die reden hebben alle centrales (CNV,FNV,AC, en MHP) besloten om al het overleg met Defensie tot nader order op te schorten. Hiermee komen ook de reorganisaties bij defensie stil te liggen.

Een extra structureel koopkrachtverlies van 2,5 a 5% bovenop de maatregelen van het Kabinet Rutte II, waardoor het totale koopkrachtverlies voor militairen tot 2017 oploopt tot 10 a 15% is echter voor de ODB en alle andere bonden onacceptabel.

De invoering van de WUL beoogt het loonstrookje te vereenvoudigen, met een (nagenoeg) neutraal effect. Hiertoe schaft de WUL de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de zorgverzekering per 1 januari aanstaande af, onder gelijktijdige verhoging van de inkomstenbelasting.

Voor de meeste Nederlanders zal de invoering van de WUL vrijwel geen gevolgen hebben. Maar omdat militairen, vanwege de bijzondere eisen die worden gesteld aan het beroep van militair, een eigen zorgstelsel kennen (SZVK) met een eigen ziektekostenpremie, ervaart de militair alleen het negatieve effect van de belastingverhoging. Dit leidt tot een structureel koopkrachtverlies van gemiddeld -2,8%, met uitschieters tot -4,7% van het netto salaris.

Defensie wilde hier slechts een gedeeltelijke compensatie voor de duur van één jaar tegenover stellen. Alleen voor het jaar 2013 zouden de effecten dan beperkt blijven tot een koopkrachtverlies van 0,8 á 1,2%. Defensie stelde niet meer te kunnen bieden omdat het ministerie van Financiën niet bereid was om meer ruimte te bieden.

Saillant detail: Defensie moet de compensatie wel uit de eigen begroting betalen, terwijl de extra belastinginkomsten bij Financiën blijven! Over eventuele compensatie voor 2014 en verder, zou dan kunnen worden gesproken in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Dit dient dan wel te gebeuren binnen de afspraken van het Regeerakkoord (tweejarige nullijn).

Voor de ODB is zo’n aanbod te belachelijk voor woorden. Door de invoering van de WUL resteert voor het ministerie van Financiën een batig saldo, omdat tegenover de extra belastinginkomsten over de militaire salarissen geen kosten staan. Dit batig saldo zou naar Defensie terug moeten worden gesluisd om de effecten van de WUL te compenseren, dat gebeurd immers toch ook in de civiele maatschappij. En wordt immers invulling gegeven aan het beoogde effect: (nagenoeg) neutraal.

Het huidige aanbod resulteert niet alleen in een fors koopkrachtverlies voor de militair, maar ook in een eenmalige bezuiniging op de Defensiebegroting. Om de geboden compensatie te kunnen betalen dient Defensie immers ergens in de begroting het benodigde bedrag vrij te maken. Dit gaat dus ten koste van de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Dus komt de rekening weer bij het defensiepersoneel te liggen.

Ook het aanbod van Defensie om in het arbeidsvoorwaardenoverleg te praten over eventuele compensatie voor 2014 en verder is voor de achterban onacceptabel. Voor 2014 geldt een budgettaire nullijn voor ambtenaren. De benodigde compensatie van 3,5% moet dus uit de bestaande arbeidsvoorwaarden worden betaald: een sigaar uit eigen doos.

De militair wordt drie maal getroffen. Resultaat: 10 a 15% koopkrachtverlies
Premier Rutte (VVD) sprak bij de totstandkoming van het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van een koopkrachtverlies van 0 tot 4% in 2017. Premier Rutte ‘vergat’ er wel bij te zeggen dat hij er dan van uitging dat de lonen jaarlijks met 1,5% stijgen. Voor ambtenaren gaat deze laatste vlieger dus al niet op, gezien de eveneens in het Regeerakkoord opgenomen tweejarige nullijn.

Naast de maatregelen die elke burger in Nederland treft en de nullijn die ambtenaren treft, wordt de militair nu dus voor een derde maal getroffen door maatregelen die de koopkracht negatief beïnvloeden. Dit is niet alleen het negatieve effect van de WUL, maar onder andere ook de stijging van de ziektekostenpremie militairen. Per saldo resulteert dit in een koopkrachtverlies van 7 a 8,5% in 2013 oplopende tot 10 a 15% in 2017.
(Indien aanvullende bezuinigingen leiden tot een verlenging van de nullijn, kan dit zelfs oplopen tot een koopkrachtverlies van 13 a 18% in 2017!)

Defensie gaf tijdens de onderhandelingen aan te willen benadrukken dat zij zich als werkgever onder de gegeven omstandigheden maximaal heeft ingespannen om de ongewenste effecten van de WUL voor 2013 te minimaliseren. De vakbonden delen deze mening absoluut niet. In het voortraject van de totstandkoming van de WUL heeft Defensie meerdere malen de mogelijkheid gehad om bij het ministerie van Financiën aan de bel te trekken. De top bij Defensie was schijnbaar druk met zichzelf en hebben de tijdig geboden mogelijkheden niet aangegrepen.

259x10000Pas nadat het wetgevingsproces was afgerond is Defensie op een veel te laat tijdstip gaan bewegen. In het overleg heeft Defensie aangegeven inderdaad te laat te hebben gereageerd. De ODB vindt het uitermate wrang om te moeten concluderen dat het de top bij Defensie zelf is geweest die haar militairen heeft uitgeleverd aan het ministerie van Financiën(koehandel…u mag het zeggen).

De magere arbeidsvoorwaarden die sinds 2005 in combinatie met de reorganisaties, gedwongen ontslagen flexibelpersoneelssysteem en beperkte carrière mogelijkheden, als gevolg van de afgedwongen bezuiniging van € 1 miljard, hebben in 2011 en 2012 geleid tot een uitstroom van kwalitatief goed personeel. Het betrof hier echter met name uitstroom van manschappen en onderofficieren, de categorie militairen die Defensie juist wenst te behouden.

De ODB is er van overtuigd dat het niet structureel compenseren van de negatieve effecten van de WUL voor militairen een extra uitstroom van met name de militairen in de onderbouw verder zal toenemen. Met hun opgedane kennis, ervaring en competenties, zijn zij immers nog wel zeer gewild op de huidige arbeidsmarkt. De uitstroom van deze militairen zal de operationele inzetbaarheid en geloofwaardigheid van de Krijgsmacht echter verder aantasten.

Bij haar aantreden als minister van Defensie gaf Jeanine Hennis-Plasschaert(VVD) te kennen dat zij zich de komende vier jaar sterk wilde maken voor Defensie. Klaarblijkelijk sloeg dit niet op het defensiepersoneel, want bij de allereerste gelegenheid waarin zij had kunnen tonen zich (ook) hard te maken voor haar personeel, blijkt dat zij haar belofte niet kan waarmaken.

KlussenKlussen
Vorig artikelEnorme verslechtering van pensioenen
Volgend artikelMinister van Defensie jokt over WUL (Foei!)

99 REACTIES

 1. Leuke kerstcadeau voor Defensiepersoneel.

  Is dit wat Defensie verdiend, politiek Den Haag?

  Nieuwe lijfspreuk van Defensie: Semper Penis!

 2. Je werkt je jaar in jaar uit de ballen uit je broek, en de ellende blijft maar doorgaan. Waardering in geld uit te drukken is al jaren ver te zoeken bij defensie.
  Je mag het karwei doen voor een hongerloontje…..

  • Wordt wakker kom in actie. Laten we *schreeuwen* om hulp, misschien dat de bonden dan eindelijk iets voor ons gaan doen! Mooie stukjes op site schrijven is leuk maar brengt maar weinig positief resultaat !!!

  • Heitje voor een karweitje. Wat een stelletje prutsers daar in het Haagse. Stem nooit geen VVD meer.

   • Een heitje sorry hoor tegenwoordig heb je EPO nodig om je diensten te draaien met zo weinig militairen en idiote opdrachten. En dan zo’n klote streek op het moment dat ik weer een thuis ben.

 3. En, ja hoor stuur nog maar weer voor een jaar 360 mannen en vrouwen naar Turkije tegen een hongerloontje. Wie gaat dat betalen?

  • Ik weet dat de druk hoog is bij vele militairen tijdens de Kerstdagen. Dank zij onze politiek die zo nodig 360 mensen naar Turkije moet sturen. Wat denken jullie van al die mensen die nu al logistieke ondersteuning moeten bieden. Daaaag fijne Kerst!

 4. Tja ……….. Ik zeg alle nationale opdrachten weigeren dus:
  Geen: bevrijdingsfeesten meer
  Dodenherdenkingen
  Duiken voor de politie
  Searche teams die miljoenen vinden
  Zandzakken bij watersnood
  Prinsjesdag
  Staatsbezoeken
  Geloofsbrieven
  Marathons
  Bosbranden
  Search and rescue
  Bewaking en beveiliging schiphol
  Grensbewaking
  Varkens, vogel, vissen pest
  F16 die fotos maken en luchtruim beveiligen .

  Zal ik nog even doorgaan , Nederland ligt letterlijk en figuurlijk op zn kont zonder defensie

 5. Voorstel: ” loon naar werken” wordt :werken naar loon. Vertaal dat maar eens in werksituaties in missiegebieden, bij varend of vliegend personeel! succes Defensie…..

  Sgttdw km

 6. Nou minister wat ben je voor je minister langs gaan in afghanistan en achter af alle millitairen een mes in de rug steken echt jammer!!! En dat is het nederlands leger schaam rood zou je op de kaak moeten staan!!!!

 7. De geschiedenis herhaalt zich. Defensiepersoneel is zoals gewoonlijk weer het haasje. Eerst de grepen uit de pensioenkas. Toen de aanpassingen in de salarisschalen. Daarna de leeftijdophoging en nu dit weer

 8. Staken en het weigeren van assistentie bij calamiteiten kan en mag geen onderdeel zijn van een eventuele actie.
  Het blijkt dat al weer de afgevaardigde van de bonden het mes in het varken hebben laten steken door het Centrale Overleg op te schorten, het klinkt dapper “de reorganisatie is stopgezet ” Geloof me ik heb meerdere reorganisaties binnen de overheid meegemaakt. Een reorganisatie vergt heel veel van het personeel. De angst voor het verlies van functie en behoud van baan levert stelselmatiger een hoog ziekteverzuim op. Ik ben dan ook van mening dat het opschorten van het Overleg betekent dat het personeel langer onnodig in onzekerheid blijft. Gezien de Wet Uniformering Loon begrip zouden de Bonden in het overleg juist spoed moeten maken. Natuurlijk moet de achterban niet stil blijven zitten maar hun stem laten horen. Wordt lid van een bond, vraag aan je bond om meer actie. Geloof me de bonden hebben er graag leden bij en zullen er alles aan doen om hun leden te behouden.
  Ten aanzien van de Wet Uniformering Loon begrip wil ik vermelden dat het volgens mij nog nooit in de geschiedenis is voor gekomen dat een dergelijke gecombineerde bezuiniging wordt door gevoerd. Persoonlijk denk ik dat een dergelijke actie door de bonden niet mag worden geaccepteerd en desnoods door een rechter nietig moet worden verklaart.
  Ik weet zeker dat mijn collega’s nu ze vanaf 2013 in het Centrale Overleg plaatst gaat nemen jullie mening optimaal zal verdedigingen. Zonder achterban doen de bonden niets, laat je stem horen. Alleen lid worden van een bond is het halve werk. Zet je in voor je baan en je gezin. wordt wakker en kom eindelijk eens in actie.

 9. We worden gebruikt. misbruikt voor missies over de hele wereld. Harry én Annie om de hoek weten niet wat we doen. Onze leiders denken alleen aan zichzelf én laten hun personeel lekker stikken. Als men defensie op wil heffen kunnen we dat beter nu direct doen ipv geleidelijk. GROTE SCHANDE DAT WE DIT LATEN GEBEUREN.

 10. We worden inderdaad misbruikt, en ons salaris verdwijnt in de staats kast.
  Misschien heeft die Henny geen ongelijk en moeten we zelf actie ondernemen

 11. Het wordt tijd dat we eens een echte minister van defensie krijgen. Het zijn tot nu toe alleen maar lapswansen geweest en die er nu zit doet het ook niet beter. De uitspraak “Dom Blondje” is hierbij wel op zijn plaats.

 12. Ik ben op tijd het zinkende schip (defensie) verlaten. Maar het maakt me nog steeds ontzettend kwaad als zo’n domme muts van een minister van die achterlijke maatregelen neemt terwijl ze er de ballen verstand van heeft. Als ze nou echt stoer was had ze dit verhaal verteld met haar bezoek aan Afghanistan. En had ze daar de militairen laten spreken. Wat een kut kabinet. En ik weet dat militairen niet mogen staken, maar misschien wel alle oud gediende. Zodat wij onze kameraden steunen.

 13. Werken bij Defensie, je mot het maar DURVEN. Weer zo’n muts aan het roer, niet gehinderd door totaal gebrek aan kennis van zaken, gaat straks met een veer in de reet en de volgende sukkel dient zich aan.

 14. Ik heb nog wel een paar lui op Facebook en alle militairen die ik ken kennen vast ook nog heel wat oud gediende. Ik heb oa bij 11 tkbat gezeten die is weg bezuinigd dus ik ken nog wel wat mensen

  • En alle nog dienende mogen gewoon vrij nemen en ook komen!
   Wat dachten jullie van massaal 2 januari de szvk bellen?
   Om onze ziektenkosten verzekering op te zeggen aldaar?
   Kan niet, maar t is wel een boodschap!

 15. Schandalig. eerst 12000 functies weg . Nu dit. De militairen worden ECHT uitgekleed . een beroeps militair vd Kon Luchtmacht

 16. Wij gaan niet stil zitten. Wie iser klaar voor om actie voering, wie doet er mee/ Laat het via de e-mail ff weten,

 17. Niet alleen de defensietop heeft zitten slapen, de bonden kunnen nu wel alle schuld bij de top leggen maar zijn zij ook niet een beetje laat wakker geworden, SM KLU

 18. Wij zijn al druk bezig met het voorgerecht . Kleine actie om meer aandacht van de oud gediende te krijgen. Donderdag uiterlijk vrijdag komen we hier mee in de lucht. Alvast ondanks dit gebeuren fijne feestdagen

 19. allemaal een grote waffel…maar iets doen ho maar!net als die vakbonden!(je gaat de hand die je voed niet afbijten).Dames en heren,uw salaris staat al 9 jaar in de vriezer,en daar komen er nog eens 2 bij.ondertussen is Nederland +/- 29% duurder geworden.maar vakbonden doen nog steeds niets!er word van ons nog steeds dezelfde inzet en toewijding verwacht!terwijl links en rechts goede collegae hun posten moeten verlaten i.v.m de bezuiniging/reorganisatie,kijk ik met weemoed naar de toekomst!de top van opperofficieren groeit nog steeds qua hoeveelheid,terwijl op de werkvloer de een na de ander moet gaan….bezuiniging van lik me vestje!generaals verhouding van bv. de usa is 1 op de 2000!die van nederland ligt nu op+/- 1 op de 120!!!!!ongeveer dus 1 generaal op een cie…..zie het als een te dun lichaam met een waterhoofd!!
  ik zeg de kmar gooi de zee/luchthavens dicht,de klu niet meer uitvliegen voor calamiteiten zoals medische steun aan de waddeneilanden en natuurbranden,de kl stop met ondersteunen van justitie en het stand-by staan voor natuurrampen…kijken wie dan ons werk gaat opknappen?maar wij doen al jaren naar de fout corrigeren,en doen loyaal onze taken,maar klagen mogen we niet!
  meneer samson en roemer,waarom denkt u dat u zo veilig en rustig slapen kan gaan?juist!wij hebben de wacht,al jaren……….maar niet lang meer!!!

 20. beste Jan, staken is geen optie aangezien wij dat niet mogen, maar volgens voorschrift werken moeten wij zelf. Dit zal al heel er vertragend werken en er valt ons ook niets te verwijten. Het probleem is om een ieder zover te krijgen om volgens de regels te gaan werken.

 21. jaja, en die dure onnodige oefeningen dan?

  Flink verdienen en beetje zuipen en 2 weken op de wei met je geweertje spelen…

  Prutsers! Afschaffen die onnozele defensie….

  • Boos kwaad ziedend
   Op deze minister regering en legertop, wat een ruggengrateloze vertegenwoordigers.

   Een teleurgestelde militair en klaar is voor aktie die ongenadeloos keihard het haagse plat wil gaan leggen.

 22. Ik geloof dat Repelsteeltje van een andere planeet is. Hij zou een tijdje met ons mee moeten draaien, germ hij rent jankend naar zijn moeder

 23. Voor het in het buitenland geplaatst personeel komt daar ook nog bij dat de kinderbijslag ook verandert is wat een negatieve invloed heeft op de hoogte voor personeel daar. Ook dat was even ontsnapt aan de aandacht. Leuker kunnen ze het niet maken financieel aantrekkelijk ook niet.

 24. Margreet al ziet het er allemaal niet zo rooskleurig uit hier zou ik zeggen………… Als je overtuiging en inzet zegt ik wil het en je kunt afzien…………..Doen meid het is een keuze waar je met heel je motivatie achter moet staan. Al is het dan geen vet pot maar voor je eigen herkenning weet je dat het een dankbare baan kan zijn.

 25. Onacceptabel.

  Ik neem aan dat diegene die heeft verzuimt te onderkennen wat de effecten van de WUL zijn op het militaire personeel op 1 januari niet meer op zíjn/haar werk hoeft te verschijnen.

 26. Het is onbeschaafd hoe onze politiek omgaat met de vrouwen en mannen van onze strijdkrachten, zowel in erkenning als in beloning. Ik was gisteren in Miami bij een football wedstrijd en daar werden diverse militairen in het zonnetje gezet. Ja en dan gaat iedereen staan en applaudisseert minuten lang. Als vader van een Nederlandse militair ( net terug uit Afghanistan), kan je dan moeilijk je ogen droog houden. Kijk zo ga je om met de mannen en vrouwen die ons land in het buitenland een goede status bezorgen.

 27. Haha wakker worden het leger is compleet weg gooien van geld
  oefen toeslag als ze in een hotel zitten in het buitenland
  we hebben 1 europa en alles moet mee lopen dus ook het leger.
  betalen minimaal ziekte kosten symbool bedrag

  en natuurlijk moet de mannen ook eten maar de burger moet het betalen dus minimaal 70 % minder leger

  de na zorg van mannen mis er nooit geweest ja vd buiten wereld
  fam stt op een gedeelde eerste plek hahhaha dus niet

  • Peter, ten eerste: ik adviseer je om op Nederlandse les te gaan. Je stukje is niet te lezen !
   Ten tweede: je hebt totaal geen idee wat defensie inhoudt ! Als je geen verstand van zaken hebt, kun je beter niets zeggen cq. schrijven.
   Ten derde: defensie levert ook heel veel geld op voor de staatskas !

 28. kan er nog wel bij, wat maakt het ook uit, welke burger merkt er nu iets van nog n miljard eraf bij defensie? en dan ook nog zitten slapen wanneer er nog wel iets gedaan kan worden aan verder uitholling van het salaris!!!
  Ongelofelijk! maar ja, hoe makkelijk is het als je werknemers niet eens mogen staken, lekker afknijpen die lui, zo lang ze maar de kastanjes uit het vuur blijven halen voor de maatschappij.. pffff

 29. ps @ peter,
  wat heb jij gedaan voor de maatschappij?, natte krant! zelfs op de basisschool heb je niet opgelet blijkt wel, leer eens schrijven NIXFIX!
  Honderden militairen wagen hun leven voor deze maatschappij waarvan jij ook deel uitmaakt! Wel eens nagedacht over het feit dat er mensen zijn die het ultieme offer brengen voor de vrijheid van anderen? Zoals hier in de 2e wo! Anders had jij nu duits gepraat (en was je waarschijnlijk al afgevoerd wegen gebrek aan ruggengraat!)
  NUKUBU!!!

  • Zeg die NUtteloze KUt BUrgers doen zonu en dan ook wel wat, je hoeft niet meteen te gaan schelden daar kweek jegeen goede gevoelens bij. Wil jedat we wel ofniet achter je staan??

 30. Ben het eens met Mcnanbbis, ik betaal mijn netjes mijn contr voor de bond. Heb al enige tijd terug hun laten weten dat de wul gevolgen zou hebben voor de militairen, echter werd er niets mee gedaan……nu willen ze op het laatste moment hun gelijk halen? Vwb onze nieuwe minister, zij zou zich inspannen voor defensie? Centjes en nummers daar draait het om en niet om namen, kennis en kunde. Kosten noch moeite werden bespaard toen ze even kwam kijken bij ons. Heel het gebouw verbouwt omdat ze daar evt een plasje zou kunnen doen. Wij vroegen al 8jaar om een verbouwing? Vwb onze defensietop, ze waren er als de kippen bij toen er werd getornd aan hun pensioen. Gevolg, 100% behoud ervan. Toen waren ze wel wakker en vonden het belangrijk. Uiteindelijk hebben de bonden een grote bakkus, dammen in, water bij de wijn en alles onder de rang van 2e Lt bloed.

 31. Welke vakcentrale heeft het lef om de Staat der Nederlanden om de rechter een oordeel te laten vellen, ik heb ze nog niet meegemaakt.
  Lekker sociaal met elkaar omgaan, nee zakelijke palen slaan.

 32. Het valt mij op dat ondanks alle mooie woorden van waardering voor het defensiepersoneel door de Minister van Defensie er Politiek er geen bereidheid is om maar wat te doen voor de militair. Het is niet alleen de WUL maar ook uitblijven reparatie van het AOW gat. Ik ben in Curaçao geplaatst en recent weduwnaar met twee kinderen. Per 1 jan worden de SVB uitkeringen aangepast aan het kosten niveau van het woonland dus vang ik maandelijks 89,62 minder Halfwezenuitkering en 163,66 minder kinderbijslag per kwartaal. Antwoord van Minister van Sociale zaken op gestelde Kamervragen voor compensatie voor vermindering kinderbijslag militairen-buitenland was negatief. Tijdelijke compensatie voor nu zittend personeel door Defensie? Vergeet het maar! De kosten van levensonderhoud op Curaçao zijn veel hoger dan in Nederland. Over een paar maanden met FLO. Ik maak me zorgen, zal minstens twee of meer jaar moeten overbruggen zonder AOW en ANW nabestaande pensioen want die stopt met 65 jaar. wat te denken wat dit betekend voor achtergebleven gezinnen van gesneuvelden in Afghanistan. Die kunnen naar de bijstand.

 33. Aller eerst mag ik jullie namens de voorzitter en het bestuur ondanks dat we in deze situatie verkeren U en Uw gezin fijne kerstdagen wensen.
  Ten tweede kan ik jullie mededelen dat ook al het nu kerstmis is, we toch aan het werk zijn om voor jullie mening te gaan vechten. Meer nieuws hierover komende donderdag of vrijdagmorgen. Wij gaan er voor, maar zonder jullie steun zijn wij maar een halve partij. Wij zijn van mening dat de vakbonden en vooral de politiek de soldaat in de kou laat staan. Wij pikken het niet. Jullie toch ook niet !!

  • De SZVK wordt dus totaal overbodig, dus ook alweer door de neus geboord. Wat een stelletje sufferds daar aan het roer.

 34. Ik citeer letterlijk uit de kerstboodschap van minister Hennis:
  “Het respect voor militairen is groeiende. En terecht! U moet zich gesteund en gewaardeerd weten”.
  Bij het lezen van deze woorden ging ik over mijn nek. Blondie naait haar personeel met een lachend gezicht. Waardering voor het feit dat ze respect heeft voor onze overleden collega’s . We zullen haar met ons alle er van moeten overtuigen dat WIJ niet dood en wij zullen vechten voor ons gezin.

  • GEZIEN HET FEIT DAT OP TAL VAL PLAATSEN IN NEDERLAND GEBIEDEN ZIJN DIE GEVAAR LOPEN ONDER WATER TE LOPEN!!
   Op het moment dat onze hulp nodig mocht zijn, zullen wij dit doen. Het ODB zal op het moment van een dergelijke actie extra aandacht geven naar de media.

 35. In de media heb ik nog niets terug kunnen vinden over dit kerstgeschenk. Het zal wel liggen aan het feit, dat het de burger geen geld kost en het zijn maar Defensie medewerkers.

 36. Hebben jullie het nu nog niet door?? Den Haag heeft het schijt aan ons leger. Geeft ze waardeloze wapens, waardeloze loon +dit, sturen ze naar illegale oorlogen en als je iets hebt na de oorlog kan je op bokken. En dit alles is alleen maar ter voorbereiding van het Europese leger, meer niet!!!!

  Tijd dat de vakbond iets gaat doen!! Of actie of weg gaan tis 1 van de 2

 37. Ben het 100 procent met Ivo eens,. Het wordt de hoogste tijd dat iemand actie gaat ondernemen. Op die klote bonden hoeven we niet op te rekenen.
  De politiek heeft ons laten vallen, hoogste tijd om ze te laten weten dat wij voor onze gezinnen vechten. Zorg dat je collega’s en vrienden weten dat je het niet langer pikt. Maak iedereen wakker !!!

 38. Fijn idee Bonnie, maar moeten wij dan weer op onze lauweren gaan zitten, tot dat weer een bondje zegt wacht maar of tot …. Wij willen dat er nu iets gebeurd.

  • Helemaal mee eens Muurmans , goed gesproken. Er moet zo snel mogelijk een signaal komen van de militaire bonden. Enne dat hoeft helemaal niet ik zou eigenlijk zeggen helemaal niet gezamenlijk te gaan. Kom op ACOM, AFMP, MARVER, ODB, VBM, NOV en nog veel meer bonden bedenk eens wat!!!!!!

 39. Onderstaand een berichtje zoals deze door Defensie op 21 december aan de militairen is verstuurd.

  Als praktisch iedere militair al met winterverlof is, wordt er via het interne netwerk van defensie een mail verstuurd dat ons inkomen in 2013, ook nog eens onevenredig veel t.o.v. overige ambtenaren, nog verder gaat dalen. En dan hebben we het nog niet eens over de 1,5% die we meer moeten afdragen aan het pensioenfonds ABP. Een pensioenfonds waar de overheid en anderen tijdens de goede jaren jarenlang miljarden uit hebben gestolen, een diefstal waar geen onderzoek naar wordt verricht!

  Het bovenstaande betekent dus dat we in januari minimaal 3% loon inleveren. Dat wordt op een houtje bijten, terwijl, ook in mijn geval, het loon toch al onevenredig laag is door het bevriezen van bevorderingen. We hebben er al vijf jaar langer werken cadeau bij gekregen en mogen hopen dat we niet voortijdig worden ontslagen na . Dit terwijl de vorige generatie, in een veel hogere (eind?)rang en pensioengrondslag, en enkele gevallen zelfs met 48 jaar met vervroegd functioneel leeftijdsontslag gingen of wegens overtollgheid, met behoud van salaris, werden ontslagen.

  Defensie bood ons op Kazerne Vlissingen bijna drie jaar lang (2010 – 2011 – 2012) niet de accommodatie waar we conform onze, toch al kunstmatig laag gehouden, rang recht op hebben. De reiskosten met de auto Den Helder – Vlissingen waren zo laag, dat als je een beetje kan rekenen, je tot de conclusie komt dat je aan BTW en accijns en voertuig belastingen meer naar de schatkist toebrengt dan dat je als ’tegemoetkoming reiskosten’ van defensie vergoed krijgt.

  Door dit soort onrechtvaardigheden bijten wij al jaren op een houtje, vaak ver weg van huis. Zelfs gedetineerden hebben het tegenwoordig beter. Die slapen niet met drie man op een kamer en kunnen naar een wél aanwezige toko.

  Maar weer is er een excuus, immers, het onderstaande bericht vermeldt: “Het is een feit dat te laat is onderkend dat de effecten van de WUL u als militair onevenredig raken”

  In wat voor voor onrechtvaardige bananenrepubliek leven wij thans????

  Wanneer gaan de bonden eens over tot actie tegen dit respectloos beleid en tegen deze zeer -onredelijke en -onbillijke wantoestanden binnen de defensieorganisatie?

  Een beroepsmilitair

  _____________________________________
  Van: CDC/BG DPD/DC HR
  Verzonden: vrijdag 21 december 2012 16:53
  Aan: CDC/BG DPD/DC HR
  Onderwerp: Informatie over Wet Uniformering Loonbegrip (WUL)

  Salaris en beloning

  Bonden schorten overleg met Defensie op

  Zoals u wellicht in het nieuws of via de social media heeft vernomen, hebben de vakbonden voor defensiepersoneel vandaag het overleg met Defensie opgeschort. De belangrijkste reden is dat de bonden de compensatie die Defensie biedt om de negatieve effecten van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) te verlichten als onvoldoende beschouwen. Wij betreuren dit ten zeerste. Het is een feit dat te laat is onderkend dat de effecten van de WUL u als militair onevenredig raken. Maar dat neemt niet weg dat we in overleg met het Ministerie van Financiën compensatiemaatregelen hebben weten te realiseren die het verschil kleiner maken.

  Ondanks het opschorten van het overleg gaat Defensie toch over tot gedeeltelijke compensatie. Op 1 januari 2013 treedt de ‘WUL’ in werking. Als Defensie nu niets doet, ligt de teruggang in inkomen voor militairen tussen de – 2,8% en -4,7%. Defensie heeft zich als werkgever onder de gegeven omstandigheden maximaal ingespannen om de ongewenste effecten van de WUL voor 2013 zoveel mogelijk te beperken. Helaas blijkt een volledige reparatie niet mogelijk. Defensie heeft het negatieve effect voor 2013 kunnen verlagen tot -1,5% op het inkomen.

  Naast het overgaan tot gedeeltelijke compensatie, zetten we ook de reorganisatie door. Defensie kan en wil de reorganisatie niet langer ophouden. U heeft belang bij duidelijkheid over uw toekomst. Daarom wordt de situatie aan de advies- en arbitragecommissie voorgelegd.

  Binnenkort ontvangt u een brief met meer informatie over de ontstane situatie. Bij uw salarisstrook van januari zal worden toegelicht wat de maatregelen voor u persoonlijk betekenen. Mochten er daarna nog vragen bij u leven, dan kunt u deze stellen aan het Diensten Centrum Human Resources.
  Wij zijn ons er van bewust dat dit bericht, juist in deze periode, als onbevredigend wordt ervaren. Wees er van overtuigd dat dit het maximaal haalbare is.
  Erik Akerboom
  Secretaris-generaal
  Tom Middendorp
  Commandant der Strijdkrachten

  • Leeft deze man op een andere planeet! De bonden schorten het overleg op en leggen de reorganisaties stil. En onze Tom heeft lak aan de bonden en sch..t aan zijn personeel, en zet de reorganisaties door. Duitdelijkheid mijn r..t zul je bedoelen hij wil zo snel mogelijk militairen op straat flikkeren, en de rest in zijn portemonnee treffen. Wat een generaal zeg,,,wat een moed

   • Hi Hi Hi Betonmolen wordt wakker als de bonden iets hadden kunnen uitrichten was dat al gebeurd! Overleg?

   • Beste Muurmans,

    Ja, we moeten het anders doen. Maar hoe?
    Defensie doet alle moeite om jong personeel te winnen en ouder personeel te dumpen.
    Ze lokken de jongeren met allemaal voordeeltjes terwijl ze personeel, dat al jarenlang voor defensie werkt, tracht weg te pesten door ze aan alle kanten te benadelen. Wat we m.i. moeten doen is de jeugd vertellen hoe defensie met militairen, die al jaren voor defensie werken, omspringt. Dat is dan hun toekomstbeeld.
    Zij weten dan gelijk waar ze aan toe zijn met dit asociale beleid. Ons wordt voorgehouden dat we geen afspiegeling zijn van de maatschappij, maar een een voorbeeldfunctie hebben. Maar waar blijft de voorbeeldfunctie van defensie zelf??

 40. Fijn Jacob, Leuk dat je die brief op de site plakt. Snap je bedoeling, maar ik wil nu eens eindeiljk horen van de voorzitter van de ODB welke actie ze komende dagen gaat ondernemen.

 41. Met 30% minder personeel dan normaal gaan varen maar wel extra werk meekrijgen.
  Dagen van 14 uur maken, 7 dagen per week werken (98 uur per week, 392 uur per maand) en 1 haven per 5 weken waarin je 1 dag vrij heb! Zelfs repelsteeltje zou de kroeg in duiken van ellende!
  Maar als je je salaris krijgt en je heb een paar hondertjes toeslag gekregen…. ja dan mag je toch niet klagen he!!!!
  En dan alle mooie dingen missen, feestjes, verjaardagen, Sinterklaas…. ja, ik wist dat ik ongeveer 9 maanden per jaar weg zou zijn… ja dat vertellen ze pas als je proefperiode voorbij is hoor maar goed… op een dag wordt er iemand in de familie ziek en zal je toch echt gewoon je werk moeten blijven doen, ook als dat 6 maanden varen betekent…
  Dus terwijl jullie de sinterklaaskadootjes open maken worden wij beschoten door somalische piraten. Ja daar heb ik tenslotte zelf voor gekozen!
  Zal ik anders 16 uur per dag gaan werken zodat het werk af komt en anders een paar % salaris inleveren? Alles voor het vaderland!!!!
  Defensie zal wel beledigd zijn dit te lezen want het is natuurlijk verboden kwaad te spreken van onze organisatie maar eigenlijk schrijf ik dit om mensen als repelsteeltje te laten zien wat we doen.
  Het is 1 dag per 5 weken feest en voor het geld hoef je het niet te doen!! Werken bij defensie… je moet het maar willen…

 42. Mijn eerste goede daad voor 2013 zojuist in gang gezet namelijk het opzeggen van mijn lidmaatschap van mijn vakbond. Mijn tweede is snel naar een andere echte werkgever gaan en tot slot mijn derde, nooit maar dan ook nooit ambassadeur meer zijn voor defensie en haar management. Laat de Nederlandse samenleving het maar voelen wat het opdoeken van defensie in gaat houden. En als er dan echt nood aan de man is mogen deze socialisten en hun nageslacht het zelf gaan uitzoeken!! En veteranendag no way, mij niet gezien. Het is een gunst dat er nog mensen bij defensie werken.

 43. Namens het bestuur van de afdeling Voormalig Defensie Personeel de beste wensen voor 2013.
  Defensie gaat nu een zware tijd tegemoet. Wij hopen voor het personeel, maar vooral voor hun gezinnen, dat de minister en de bonden tot inkeer komen en er voor zorgen dat defensie weer leefbaar wordt.

 44. Hoe durven ze (zij)?!
  Wanneer wordt het weer eens gunstig (niet nadelig al bijna enige hoop) voor ons? En wel onze onvoorwaardelijke inzet blijven vragen?!

 45. Meerdere malen Afghanistan, Irak, enz…. Hoe kunnen we van de bevolking verwachten respect voor ons te hebben als de overheid dat al niet toont!! Steek die veteranendag op deze manier maar in je r..t Puur voor de media zo’n vertoning “kijk eens hoe goed we zijn voor onze militairen”….. Stank als dank is de realiteit !!!

 46. nog recent hebben wij binnen Nederland gehoord dat onze militairen in de voormalig Oostbloklanden hun salaris niet op tijd kregen, soms in zeer matige legering hun nachten door moesten brengen etc. Er werd schande over gesproken! Nu hier in ons eigenland staan we met z’n allen op tegen geweld richting onze hulpverleners. Helemaal terrecht want zij zorgen voor een goede bescherming binnen onze maatschappij. De militiar die ondanks alle ellende die hij al jaren op zich af ziet komen, geen erkenning voor zijn werk zelfs in erbarmelijke omstandigheden, een salaris dat gezien de inflatie al jaren VET achteruitgaat doet nog steeds zijn werk en klaagt niet. Dat is hem geleerd en daatr is hij trots op. Dit is altijd de kracht geweest van onze organisatie maar dreigt nu de ondergang te worden. Onze top heeft zitten slapen. Wij kunnen het weer opslokken. Dat kan en mag niet “zo maar weer” op onze loyaliteit leunen! Ik hoop dat Nederland maar onze legertop in het bijzonder nu eens voor ons gaat staan! Dan maat niet meer inzetbaar maar gelukkig geen soldaten die hun huis niet meer kunnen betalen en noodgedwongen ontslag moeten nemen.

 47. Corne (Sgt)

  Bonden,

  Jullie leggen de verantwoordelijkheid neer bij de minister? Alleen moet ik wel zeggen dat na ruim 18 jaar premie voor de ACOM te hebben betaald ik het meer dan zat ben.

  Juist jullie hebben zeer laks en traag gereageerd! Premie innen en wat krijg ik er voor terug?

  * acties op een kazerne (wat niemand in de burgermaatschappij iets van ziet
  * trage doorzetting van reorganisatie waardoor mijn functie misschien als nog in gevaar komt
  * En als laatste zeer traag reageren op de WUL en dan wijzen naar de minister!

  JULLIE HADDEN HET MOETEN ZIEN AANKOMEN!

  acties tegen de politiek ja!
  acties tegen de bonden die traag en laks reageren en daar ook nog premies voor inouden EEN VEEL HARDER JA !!!!!!!!!!!

  Waarom zetten jullie niet de eerste stap? Waarom brengen jullie niet de premies naar beneden bijvoorbeeld?

  OF geven jullie eens waar voor het geld wat we aan jullie betalen?

  • Geachte ikkeCorne

   De ODB is juist ontstaan doordat wij de vorderingen van de andere vakbonden al jaren met lede ogen aanschouwen. Echter onze collega’s de zwarte piet toeschuiven is niet de werkwijze van de ODB.

   U bent net als andere militairen en burgerdefensiemedewerkers lid van vakbonden die inspraak hebben bij de collectieve arbeidsvoorwaarden maar helaas zijn weggelopen op het moment dat er echt iets geregeld moet worden.

   Het zou niet de keuze zijn geweest van de ODB omdat (in onze bescheiden ogen) de financiële situatie van alle medewerkers op het spel staat. Wij zouden ervoor gekozen hebben tot het bittere einde hierover te onderhandelen. De ODB wil praten en niet weglopen.

   De ODB wil dus graag aan het overleg deelnemen misschien omdat wij andere oplossingen zoeken. Soms via de politiek en soms via of met collega’s. Daarom zijn wij vanaf 1 januari jl. aangesloten bij de UOV (Unie van Onafhankelijke Vakverenigingen) en daardoor doorgeschakeld lid van MHP en AC.

   De bond wil aan tafel met de minister om over al deze zaken op een goede en juiste manier te regelen….en niet half. De minister en regering heeft enorme waardering voor de inzet en loyaliteit van de militair. Hoog tijd voor een waardig arbeidsvoorwaardenpakket.

   De ODB wil een halt toeroepen aan de jarenlange uitholling verschraling en verarming bij Defensie. Wilt u ons daarin steunen, en heeft u belangstelling voor een bond die op een geheel eigenwijze invulling geeft aan het begrip vakbond dan bent u bij ons aan het juiste adres.

 48. Ok maar nu wordt er hier dus allemaal mooi gepraat, maar wat doet de ODB nu werkelijk met dit probleem, zijn er al acties opgezet op in ontwerp.
  Is er al een online petitie gemaakt over dit belachelijke gebeuren.
  Ik zie niet echt dat er wat gebeurd, dit is het moment om te laten zien dat die contributie niet voor niets wordt overgemaakt elke maand.

 49. Ik verwijt de bonden laks, passieve houding, gebrek aan creativiteit. Sinds ik in dienst ben getreden zo’n 14 jaar geleden hebben ze nog helemaal niks voor elkaar gekregen. Alle arbeidsvoorwaarden versoberd, lonen zijn niet inflatie gecorrigeerd, oefentoelagen is nog steeds een sip bedrag, er moet langer gewerkt worden etc etc

  Ik denk dat ik me zelf binnenkort een loonsverhoging ga geven ter hoogte van de contributie die ik aan de bond betaal.

 50. Even een reactie over de bonden, de minister hoeft zich helemaal niets van de bonden aan te trekken. Als het erop aan komt kan de minister een bepaalde maatregel door voeren zonder enig overleg met enige bond. Dus ondanks dat bonden op bepaalde vlakken best wel dingen kan regelen voor hun leden, als het erop aankomt word deze regel gewoon uitgevoerd en kunnen de bonden hoog en laag springen, het maakt niets uit. Op facebook heb ik ook al een reactie achter gelaten op een soort gelijk bericht over de WUL….
  “en wat gaat er nu gebeuren….waarschijnlijk hetzelfde als met alle andere bezuinigingen en vervelende dingen die defensie met haar personeel uithaalt…..HELEMAAL NIETS……de militairen gaan een beetje lopen schelden, vloeken en tieren en vervolgens gaan ze het met z’n allen weer werkbaar maken, want we zijn zo loyaal naar onze werkgever. Ik noem dat niet loyaal zijn, ik noem dat dom zijn. Want iedere keer als er weer een (bezuinigings) maatregel word getroffen gaan “we” het met zijn allen weer werkbaar maken zodat er vanuit de beleidsmakers niveaus gezegd kan worden “kijk het werkt dus niets aan de hand” en op die manier maken alle militairen het er naar dat er iedere keer weer (bezuinigings)maatregelen genomen worden…… Ben blij dat ik alweer een paar jaar weg ben bij deze baas. Wel een treffende nieuwe reclame campagne….”werken voor defensie je moet het maar kunnen…” helemaal waar die uitspraak….” enige mogelijkheid om iets te bereiken is gewoon en masse het werk neer leggen, zonder bonden o.i.d. laat ze maar eens omgaan met een complete defensie organisatie die niet aan het werk gaat……kijken of ze dan wakker geschud worden….

 51. word het NU NIET eens tijd om met HARDE actie te komen. Je kunt straks niets meer met het beetje geld wat je krijgt. Jarenlang is er gezegd we gaan wat doen en elke keer word er meer geld afgehaald.Je schaamt je dat je bij defensie hebt gediend en vakbond gaat er eens wat aan doen

 52. Flo militair
  06-02-2013

  Defensie is al jaren ziek. Wat hebben wij als actief militair er in de afgelopen jaren aan inkomsten bijgekregen, We lopen steeds achter de feiten aan. Een voorbeeld we krijgen een minimale loonverhoging maar gaan door allerlei maatregelingen er netto weer op achteruit. Nu weer dus. Door de WUl regeling gaan we veel inleveren. De minister wil wel tegemoetkoming in het jaar 2013 maar 2014 en later is nog te bezien. Ik denk dat het zo gaat. Ze steld voor om bv volgend jaar 5 % loonsverhoging te geven. Iedereen blij maar wat is een loonverhoging als we netto weer 6% (WUL)in moeten leveren. Als gewezen militair heb ik met jullie te doen. Maar nu onze (FLO) situatie. Mijn FLO uitkering is met 78 euro verminderd. Hier is en wordt geen oplossing voor bedacht. Ook wij krijgen later ons AOW. Dit betekent voor ons dat we anderhalf jaar moeten leven van ons pensioentje , Schande noem ik dit. Jaren lang met volle overgave gewerkt voor defensie. Langer werken mocht ik niet. Maar voor onze bewindslieden is dit niet van belang, zij moeten vooruitdenken maar vergeten te vertellen dat zij misschien wel 30 jaar vooruit kunnen denken maar wij binnen 7 jaar ongeveer 15000 euro moeten zien te krijgen. Ik raad dan ook aan een ieder aan om eens verder te kijken op de markt dan alleen defensie.

  Sterkte allemaal

Reacties zijn gesloten.