21 juni, 2024
Onze vakbondFinanciële positie pensioenfondsen

Financiële positie pensioenfondsen
F

Op 31 januari hebben de vijf grote pensioenfondsen hun dekkingsgraad per 31 december 2013 bekendgemaakt. Pensioenfondsen moesten eind vorig jaar een dekkingsgraad hebben van minimaal 104,3 procent. Om hun financiële positie te verbeteren moesten de fondsen middels een kortlopend herstelplan aan deze dekkingsgraad voldoen om niet de pensioenaanspraken te moeten verlagen. Op basis van deze dekkingsgraad kunnen pensioenfondsen vervolgens berekenen of zij de aanspraken zullen moeten verlagen, gelijk kunnen houden, dan wel kunnen indexeren.

Hieronder leest u de berichtgeving van de vijf grote pensioenfondsen over hun financiële positie. Er zijn echter meer pensioenfondsen in Nederland die de balans aan het opmaken zijn. Zij dienen voor 12 februari a.s. de financiële positie en hun voorgenomen besluiten kenbaar te maken bij toezichthouder (de Nederlandsche Bank (DNB)) over verlagen, verhogen dan wel gelijk houden van de aanspraken. Op 19 februari zal de Pensioenfederatie een zo compleet mogelijk overzicht publiceren van de pensioenfondsen die dit jaar overgaan tot een verlaging van de pensioenaanspraken alsmede van de fondsen die zullen indexeren.

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
De dekkingsgraad was eind december 105,9%. Dit betekent dat het niet nodig is om de pensioenen te verlagen. Het herstel is echter pril waardoor ABP de herstelopslag op de premie handhaaft en heeft besloten nog niet te indexeren. ABP gaf aan dat de korting van 0,5% die in april 2013 is ingevoerd, weer wordt beëindigd. Deelnemers zullen er dus per 1 april 2014 weer 0,5% bij krijgen indien zij eerder werden gekort.

Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT)
De huidige dekkingsgraad van PMT (104,4%) ligt boven het in het herstelplan vereiste niveau van 104,2%. Eind 2013 was de dekkingsgraad 103,8%; dit is een fractie onder het vereiste niveau. Het bestuur van PMT heeft besloten geen korting aan te kondigen. PMT acht het niet in het belang van zijn gepensioneerden en deelnemers om een tweede verlaging van de pensioenen door te voeren. PMT heeft reeds in 2013 extra maatregelen genomen waardoor de dekkingsgraad vanaf begin 2014 waarschijnlijk verder zal stijgen. Zo is de premie van 2014 op hetzelfde niveau gebleven als in 2013, terwijl reeds eerder tot een verlaging van het opbouwpercentage in 2014 was besloten. De meer dan voldoende premie zal leiden tot een verbetering van de financiële positie.

Pensioenfonds van de Metalektro (PME)
De dekkingsgraad van PME is in het vierde kwartaal van 2013 met 1,5% gestegen tot 103,4%. Op grond van het herstelplan had PME per 31 december 2013 een dekkingsgraad van minimaal 104,3% moeten hebben. PME is het jaar dus geëindigd met een minimale achterstand van 0,9% op deze 104,3%. Met een verlaging van de pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenrechten met 0,9% zou PME op de vereiste dekkingsgraad uitkomen. Een dergelijke verlaging ziet PME echter als een uiterste noodmaatregel. Het bestuur van PME beraadt zich momenteel op de situatie en zal de komende periode een zorgvuldig en weloverwogen besluit nemen. Uiterlijk 12 februari moet PME toezichthouder DNB hierover informeren. DNB heeft vervolgens nog circa twee weken nodig om het besluit van PME te beoordelen. PME zal wanneer er duidelijkheid is, alle betrokkenen zo spoedig mogelijk informeren.

Pensioenfonds Bouw (bpf Bouw)
De dekkingsgraad van eind december is op 111,6 procent vastgesteld. Dat is 5,8 procentpunt hoger dan eind december 2012. Gemiddeld kwam de dekkingsgraad in 2013 op 108,5 procent uit. Het fonds maakte een positief rendement. Dit positieve rendement van 2013 is een mooi resultaat, maar bpf BOUW gaat er niet automatisch vanuit dat deze trend zich in 2014 zal voortzetten. Ondanks de positieve cijfers blijft bpf BOUW voorzichtig in de uitvoering van het financiële beleid. Dit is terug te zien in het feit dat het fonds de pensioenen dit jaar niet heeft geïndexeerd. Bpf BOUW zoekt hiermee de balans in de verdeling van de lasten bij de huidige en toekomstige pensioengerechtigden. Tevens hebben cao-partijen enkele aanvullende regelingen versoberd. Bpf BOUW bereidt zich dit jaar verder voor op de nieuwe pensioenregeling in 2015.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)
De dekkingsgraad was eind december 109% (na indexering). Dat betekent dat het niet nodig is om de pensioenen te verlagen. Het is zelfs mogelijk om de pensioenen in 2014 iets te verhogen met 0,94%.

bron: MHP

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: