16 april, 2024
Onze vakbondExtra Ondersteuning Vanuit Stichting VEDM/VEDD

Extra Ondersteuning Vanuit Stichting VEDM/VEDD
E

Vanaf maart 2013 heeft de stichting Voor En Door Militairen (VEDM) de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) ondersteund. Zo werd de juridische ondersteuning vanuit deze Stichting gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Daarnaast vallen alle vrijwilligers (regiobestuurders e.a.) vanaf 2015 onder deze Stichting.

De Stichting ondersteunt overigens niet exclusief de ODB; ook andere verenigingen kunnen een beroep doen op de VEDM. Om de ODB verder te professionaliseren is in de ALV ODB van mei 2018 besloten nog meer services te “outsourcen”, zodat die onder de Stichting komen te vallen.

Een van de uitdagingen was de vorming van het bestuur van de Stichting. Deze moest worden uitgebreid en moest een Raad van Toezicht worden gevormd. Die Raad is onafhankelijk en heeft geen banden met de ODB. Door deze wisseling kwamen meerdere bestuurlijke lijnen bij elkaar waardoor een wijziging van de statuten noodzakelijk werd. Deze wijziging is op papier uitgewerkt met hulp van de belastingdienst in Eindhoven. Een van de wijzigingen was een aanpassing van de naam VEDM. Deze wordt gewijzigd in stichting Voor en Door Defensiepersoneel (VEDD).

Aangezien meerdere personen in het hele land bezig waren de diensten in de nieuwe modus te gieten, is de voorlichting in een te kleine kring (vnl. kaderleden, besturen etc.) blijven hangen. Daardoor is bij de incasso, die ook werd overgeheveld, de begeleidende tekst weggevallen. Uiteraard onze excuses voor het eventueel ontstane ongemak. 

Kort gezegd: de incasso ODB is incasso VEDM (VEDD) geworden. Voor u verandert niets – alleen organisatorisch wordt e.e.a. aangepast.

Het bestuur ODB

foto: Rawpixel

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: