21 juni, 2024
Onze vakbondETUC Eist Onafhankelijk Europees Onderzoek Naar Belastingontwijking

ETUC Eist Onafhankelijk Europees Onderzoek Naar Belastingontwijking
E

Op 28 januari 2016 heeft de Europese Commissie haar Anti-Tax Avoidance Package bekend gemaakt. Met dit pakket wil de Commissie agressieve belastingplanning voorkomen, belastingtransparantie vergroten en een ‘level playing field’ voor bedrijven creëren. Het pakket kon bijna niet op een belangrijker moment zijn uitgekomen, daags voor de onthullingen in de Panama Papers.

Het pakket bestaat uit een anti-belastingontwijkingsrichtlijn, een aanbeveling ten aanzien van belastingverdragen, een herziening van de Richtlijn administratieve samenwerking op het gebied van belastingen (2011/16/EU) en een communicatie m.b.t. de strategie van de EU richting derde landen. Daarnaast zet het pakket de implementatie van de zgn. BEPS standaarden van de OECD uiteen.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), inhoudende het exploiteren van de mazen en mismatches in belastingregels om zo kunstmatig inkomsten te verleggen naar landen met een laag belastingtarief, terwijl er geen activiteiten in die landen plaatsvinden. Ten slotte bespreekt het pakket de zgn. Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), waarmee EU bedrijven hun belastbaar vermogen kunnen berekenen om zo winstverlegging te voorkomen.

De Europese koepel van vakcentrales, ETUC, heeft in een onlangs aangenomen resolutie het pakket van de Europese Commissie weliswaar verwelkomd, maar tegelijkertijd aangegeven dat belangrijke elementen in het pakket onbeantwoord blijven.

Niet in de laatste plaats de omvang van de belastingontwijking. Het Europees Parlement schat dat de EU jaarlijks ca. € 70 miljard aan belastinginkomsten misloopt. De Panama Papers suggereren echter dat dit bedrag echter  vele malen hoger is.

Op aangeven van de VCP roept de ETUC de Europese Commissie daarom op om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de werkelijke omvang van de belastingontwijking, of deze nu legaal of illegaal is. Voor VCP is Bob van der Wal lid van het Executive Committee van de ETUC. Van der Wal benadrukt: “Panama is slechts een van de landen. Mossack Fonseca is slechts een van de faciliterende bedrijven. We hebben nog maar het topje van de ijsberg gezien.”

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: