23 april, 2024
Onze vakbondEindejaar 2020

Eindejaar 2020
E

De vooravond van 2021 is een goed  moment om terug te blikken naar het afgelopen jaar. Daarbij gaan mijn gedachten in de eerste plaats natuurlijk uit naar onze militairen die ook dit jaar op vele plaatsen in de wereld, ver van huis, maar ook dichtbij, hun diensten dag in dag uit op een uiterst professionele manier hebben uitgeoefend en nog steeds draaien. Of zoals gedurende de Covid-19 pandemie bijspringen in de zorg om deze te verlichten.

Bij Defensie zijn de bezuinigingen tot stilstand te komen. Onder druk van internationale ontwikkelingen is aangekondigd niet verder te willen snijden in de personele en materiële capaciteit van Defensie. Het nam de personele onrust op de werkvloer echter niet weg. De ODB blijft bij haar standpunt dat het gebrek aan een visie en het ontbreken van een duidelijk plan van aanpak debet zijn aan de huidige onrust op de werkvloer. Met dank aan het geïntroduceerde flexibel personeelssysteem.

Terugblikkend op het verenigingsjaar 2020 van de Onafhankelijke Defensiebond valt direct op dat het een jaar is geweest dat volledig in het teken stond van de Corona pandemie.  Onze vakbond schakelde in maart volledig over op de digitale serviceverlening aan onze leden. Het was in alle opzichten een goed jaar voor de ODB. Onze Juridische dienstverlening en belastingservice hebben vele mensen bijgestaan. Door al onze activiteiten groeide ons ledental in 2020

Het ODB designteam heeft in de afgelopen maanden vele projecten afgerond zoals ons voorlichtingsblad Focus. Deze onderging zoals elk jaar een metamorfose. Tevens werd de website  goed bezocht door jaarlijks stijgende bezoekersaantallen, naast verenigingsnieuws via website en Nieuwsbrief ontvangt de gebruiker ook alle informatie van Twitter, Instagram, Pinterest en Facebook accounts van de ODB.

Onze bond heeft zelfs in augustus een Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeengeroepen. De vergadering werd goed bezocht en door de Corona pandemie maar éénmaal gehouden. De vergadering vond plaats in Nijmegen in de sociëteit “Voor Anker”

Mijn persoonlijke dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die dag in dag uit klaar staan voor onze vereniging. Ze doen het toch maar, ook als het soms eigenlijk niet kan. Onze vrijwilligers vinden elke week weer out of the box oplossingen om onze leden, waar ook ter wereld, bij te staan.

2021 wordt voor de ODB een jaar met vele nieuwe uitdagingen. Het komend jaar zal de bond de politieke ontwikkelingen op de voet blijven volgen en waar nodig reageren. Wij zullen daarbij altijd opkomen voor de belangen van militairen, zowel binnen als buiten dienst, en de politiek er op blijven wijzen dat het anders kan en vooral anders moet. De huidige ontwikkelingen vragen om een sterke defensiebond die op andere manieren oplossingen aandraagt. Die oog heeft voor alle problemen waar ook ter wereld. De ODB heeft in 2020 laten zien dat het zo’n vakorganisatie is!

U kunt in het nieuwe jaar natuurlijk weer op ons rekenen. Uiteraard kunnen wij ook in 2021 niet zonder het geluid van onze leden. Dus laat hem, in het nieuwe jaar, weer luid en duidelijk horen!

Oók voor 2021 geldt;

”Stop de onderwaardering van de defensiemedewerker”

Namens het Hoofdbestuur en kaderleden van de Onafhankelijke Defensiebond wens ik u prettige Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2021 toe.

Tekst: Bestuur ODB
Foto: Heiko Stein via Pixabay/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: