24 juli, 2024
Onze vakbondEindejaar 2015

Eindejaar 2015
E

Op de vooravond van 2016 is het een goede traditie om terug te blikken op het afgelopen drukke verenigingsjaar. Daarbij gaan mijn gedachten in de eerste plaats uit naar onze militairen die ook dit jaar weer op vele plaatsen in de wereld, ver van huis, hun diensten, dag in dag uit, op een uiterst professionele manier uitoefenen. Soms, zoals in het Midden Oosten en Afrika, onder lastige of moeilijke omstandigheden.

Bij Defensie lijkt de afbraak langzaam tot stilstand te komen, met de nadruk op langzaam. Onder druk van internationale politieke en militaire ontwikkelingen is door de politiek aangekondigd niet verder te willen bezuinigen op Defensie. Het nam de personele onrust op de werkvloer echter niet weg, ondanks het feit dat nu iets meer geld naar defensie gaat. De ODB blijft bij haar standpunt dat meer financiële middelen voor de veiligheid van Nederland vrij gemaakt moeten worden. Het gebrek aan een heldere politieke visie en het ontbreken van een duidelijk plan van aanpak (ook in Europa) zijn debet aan de huidige onrust op de werkvloer. Met dank aan het geïntroduceerde flexibel personeel systeem, dat de loyaliteit langzaam ondermijnt.

Terugblikkend op het jubileum verenigingsjaar 2015 van de Onafhankelijke Defensiebond valt direct op dat het een jaar is geweest dat volledig in het teken stond van verwachte ledenaanwas en consolidatie van de verenigingsstructuur. Daarnaast natuurlijk ons 10 jarig jubileum in Oldenbroek en de CAO onderhandelingen. Het was in alle opzichten een  heel goed jaar voor de ODB. De bond participeerde in de Algemene Ledenraad (ALR) vergaderingen van de CMHF Sector Defensie en bij de CAO onderhandelingen, waarbij het voor alle deelnemers wennen en soms schrikken was dat de ODB een eigen mening heeft. Daarnaast werden kaderleden van de ODB uitgenodigd bij seminars die door de CMHF werden georganiseerd.

Het ODB designteam heeft in het afgelopen jaar weer vele projecten afgerond zoals een ontwerp voor een 10 jaar lidmaatschapsspeld, flyers, Kerst en verjaardagskaarten. Ons voorlichtingsblad Focus onderging zoals elk jaar een metamorfose. Tevens werd de website elke week aangepast en is daarmee een stuk dynamischer (web 2.5), toegankelijker geworden. En naast verenigingsnieuws ontvangt de gebruiker ook alle informatie van Twitter en Facebook accounts van de ODB die ook dit jaar weer een stijging van bezoekersaantallen liet zien.

Ons serviceniveau is in 2015 weer verder uitgebreid met de komst en servicepakketten van Noventas en American Express, met speciale aanbiedingen voor zowel onze burger als militaire leden. Als lid kunt u ook in 2016  weer uitbreidingen in ons servicepakket verwachten, de ODB blijft zoeken naar nieuwe services die het lidmaatschap bij onze bond alleen maar leuker en interessanter maken.

2016 wordt voor de ODB een jaar met weer vele nieuwe uitdagingen. Het komend jaar zal de bond de politieke ontwikkelingen op de voet blijven volgen en daar waar nodig soms scherp reageren. Wij zullen daarbij opkomen voor de belangen van militairen en burgerdefensiemedewerkers, zowel binnen als buiten dienst, en de politiek er op blijven wijzen dat het anders kan en anders moet.

De huidige ontwikkelingen vragen om een sterke defensiebond die op andere manieren oplossingen aandraagt. Die oog heeft voor alle problemen waar ook ter wereld. De ODB heeft ook in 2015 laten zien dat het zo’n vakorganisatie is! U kunt in het nieuwe jaar natuurlijk weer op ons rekenen. Uiteraard kunnen wij ook in 2016 niet zonder het geluid van onze leden. Dus laat hem, in het nieuwe jaar, weer luid en duidelijk horen!

Oók voor 2016 geldt;
”Stop de afbraak, begin met opbouw!”

Mijn persoonlijke dank gaat uit naar de vele regiobestuurders en vrijwilligers, die dag in dag uit klaar staan voor de leden van onze vereniging. Ze doen het toch maar, ook als het soms eigenlijk niet kan. Onze regiobestuurders vinden elke week weer out of the box oplossingen om onze leden, waar ook ter wereld, bij te staan.

Namens het Hoofdbestuur en kaderleden van de Onafhankelijke Defensiebond wens ik u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2016 toe.

Erik Jurriëns
voorzitter ODB

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: