24 februari, 2024
Onze vakbondEindejaar 2014

Eindejaar 2014
E

De vooravond van 2015 is een goed  moment om terug te blikken naar het afgelopen jaar. Daarbij gaan mijn gedachten in de eerste plaats natuurlijk uit naar onze militairen die ook dit jaar op vele plaatsen in de wereld, ver van huis, hun diensten dag in dag uit op een uiterst professionele manier hebben uitgeoefend of nog steeds draaien. Soms, zoals in Afrika, onder lastige of moeilijke omstandigheden.

Bij Defensie lijkt de afbraak langzaam tot stilstand te komen. Onder druk van internationale ontwikkelingen is aangekondigd niet verder te willen snijden in de personele en materiële capaciteit van Defensie. Het nam de personele onrust op de werkvloer echter niet weg. De ODB blijft bij haar standpunt dat het gebrek aan visie en het ontbreken van een duidelijk plan van aanpak debet zijn aan de huidige onrust op de werkvloer. Met dank aan het geïntroduceerde flexibel personeel systeem.

Terugblikkend op het verenigingsjaar 2014 van de Onafhankelijke Defensiebond valt direct op dat het een jaar is geweest dat volledig in het teken stond van veranderingen en vele primeurs.  Het was in alle opzichten een  opvallend goed jaar voor de ODB. De bond participeerde dit jaar in de vergaderingen van de CMHF Sector Defensie en wij lieten gelijk zien dat onze kaderleden scherp opletten zoals de prijsverhogingen bij het KPU bedrijf. Daarnaast werden wij uitgenodigd bij seminars en vergaderingen van de Vakcentrale voor Professionals (VCP), en kwam de ODB voor het eerst op bezoek in het SER gebouw in Den Haag.

Het ODB designteam heeft in de afgelopen maanden vele projecten afgerond zoals een nieuwe pen, wervingsmap, ledenpas en een nieuwe huisstijl. Ons voorlichtingsblad Focus onderging zoals elk jaar een metamorfose. Tevens werd de website elke maand aangepast en is daarmee een stuk dynamischer (web 2.5), toegankelijker en vooral mooier geworden. De ODB lanceerde in 2014 een gratis APP die te downloaden is via GooglePlay. Onze bond is daarmee nog sneller te bereiken. En naast verenigingsnieuws ontvangt de gebruiker ook alle informatie van Twitter en Facebook accounts van de ODB.

Ons serviceniveau is in 2014 weer verder uitgebreid met de komst van Defensiepolis.nl en Defensiemakelaar.nl, met speciale aanbiedingen voor zowel onze burger als militaire leden. Voor gezin- en loopbaanondersteuning kunnen de leden gebruik maken van KomPasZie en 2Weg. Beide organisaties bieden ook ondersteuning in geval van PTSS. Met de introductie van een nieuwe ledenpas zochten wij naar een extra service. Deze werd gevonden bij Voordelengids.eu. In één klap heeft het lid een keuze mogelijkheid erbij van 45.000 voordelen.

De Algemene Ledenvergadering in mei heeft besloten dat de kosten (contributie), die gepaard gaan met onze aansluiting bij de CMHF Sector Defensie, over alle leden verdeeld moeten worden. Daarom wordt de basiscontributie aangepast met ingang van 1 januari 2015 en bedraagt dan € 5,98. Het aanvullende lidmaatschap kunnen wij door administratieve kosten te verminderen op hetzelfde niveau houden.

Mijn persoonlijke dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die dag in dag uit klaar staan voor onze vereniging. Ze doen het toch maar, ook als het soms eigenlijk niet kan. Onze vrijwilligers vinden elke week weer out of the box oplossingen om onze leden, waar ook ter wereld, bij te staan.

2015 wordt voor de ODB een jaar met vele nieuwe uitdagingen. Het komend jaar zal de bond de politieke ontwikkelingen op de voet blijven volgen en waar nodig reageren. Wij zullen daarbij opkomen voor de belangen van militairen, zowel binnen als buiten dienst, en de politiek er op blijven wijzen dat het anders kan en anders moet. De huidige ontwikkelingen vragen om een sterke defensiebond die op andere manieren oplossingen aandraagt. Die oog heeft voor alle problemen waar ook ter wereld. De ODB heeft in 2014 laten zien dat het zo’n vakorganisatie is!

U kunt in het nieuwe jaar natuurlijk weer op ons rekenen. Uiteraard kunnen wij ook in 2015 niet zonder het geluid van onze leden. Dus laat hem, in het nieuwe jaar, weer luid en duidelijk horen!

Oók voor 2015 geldt;
”Stop de afbraak, begin met de opbouw!”

Namens het Hoofdbestuur en kaderleden van de Onafhankelijke Defensiebond wens ik u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2015 toe.

Erik Jurriëns
voorzitter

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: