24 mei, 2024
Onze vakbondEindejaar 2013

Eindejaar 2013
E

Aan de vooravond van 2014 is het een goede gewoonte terug te blikken naar het afgelopen jaar, zo ook voor de Onafhankelijke Defensiebond voor het afgelopen verenigingsjaar. Daarbij gaan mijn gedachten in de eerste plaats uit naar onze militairen die op vele plaatsen in de wereld, ver van huis, hun diensten dag in dag uit op een uiterst professionele manier draaien. Soms zelfs onder lastige omstandigheden.

Het jaar 2013 is een druk en soms emotioneel bewogen verenigingsjaar geweest. De reorganisaties zijn bij de verschillende krijgsmachtdelen in volle gang. En hoewel de nieuwe minister van Defensie heeft aangekondigd niet verder te willen snijden in de personele en materiele capaciteit van Defensie, is de dreiging voor verdere reducties niet van de baan. Het mag duidelijk zijn dat de ODB andere keuzes zou hebben gemaakt. Andere beslissingen hadden veel bezuinigingen zelfs ongedaan kunnen maken. Wij blijven bij ons standpunt dat het gebrek aan visie en een duidelijk plan van aanpak debet zijn aan de huidige onrust op de werkvloer. Met dank aan het geïntroduceerde flexibel personeel systeem.

Toch was 2013 opvallend genoeg een goed jaar voor de ODB. Misschien wel de grootste stap die wij als bond de afgelopen jaren hebben gemaakt, is de toetreding tot de vakcentrale CMHF Sector Defensie. Daarmee participeren wij sinds afgelopen  1 september 2013 in het Sector Overleg Defensie (SOD). Dit was lange tijd onmogelijk door de weigering van een andere vakcentrale om de ODB toe te laten tot het overleg.

Ons voorlichtingsblad Focus heeft een ware metamorfose ondergaan en is door het ODB designteam in de afgelopen maanden flink onder handen genomen. Tevens is de website helemaal veranderd en daarmee een stuk dynamischer (web 2.5), toegankelijker en vooral mooier geworden. Op onze homepage kunt u zich nu abonneren op onze vernieuwde nieuwsbrief. De vakbond is daarnaast te volgen op Twitter. De redactie is druk in de weer met een nieuwe Facebookpagina waar de ODB na een voorzichtig begin steeds meer leden (likes)trekt.

Ons service niveau is in 2013 uitgebreid met de komst van Defensiepolis.nl en met speciale aanbiedingen voor onze leden. Ook voor de gezinsleden heeft de ODB in het afgelopen jaar een nieuwe stichting ontwikkeld (Stichting Voor En Door Militairen (VEDM)) en zijn in samenwerking met DefensieGezinsupport aan de slag gegaan om ook dit schitterende product te lanceren. In 2014 zal het serviceniveau van de ODB, door gebruik te kunnen  maken van services van CMHF en GOV/MHB, verder uitbreiden.

Mijn persoonlijke dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die dag in dag uit klaar staan voor onze vereniging. Ze doen het toch maar, ook als het soms eigenlijk niet kan. Onze vrijwilligers vinden elke week weer out of the box oplossingen om onze leden waar ook ter wereld bij te staan.

De Algemene Ledenvergadering heeft vorig jaar besloten dat de kosten (contributie), die gepaard gaan met onze aansluiting bij de CMHF Sector Defensie, over alle leden verdeeld moeten worden. Daarom wordt de basiscontributie aangepast met ingang van 1 maart  2014 en bedraagt dan € 5,78. Het juridisch lidmaatschap kunnen wij door de administratiekosten te verminderen op hetzelfde niveau houden.

2014 wordt voor de ODB een jaar met nieuwe uitdagingen. Het komend jaar zal de bond de politieke ontwikkelingen op de voet blijven volgen en waar nodig reageren. Wij zullen daarbij opkomen voor de belangen van militairen, zowel binnen als buiten dienst, en de politiek er op blijven wijzen dat het anders kan en anders moet. De huidige ontwikkelingen vragen om een sterke defensiebond die op andere manieren oplossingen aandraagt. Die oog heeft voor alle problemen waar ook ter wereld. De ODB is zo’n vakorganisatie!

U kunt in 2014 natuurlijk weer op ons rekenen, maar uiteraard kunnen wij ook in 2014 niet zonder het geluid van onze leden. Dus laat hem, in het nieuwe jaar, weer luid en duidelijk horen!

Oók voor 2014 geldt;

” Stop de afbraak, begin met de opbouw!” 

Namens het Hoofdbestuur en kaderleden van de Onafhankelijke Defensiebond wens ik u prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2014 toe.

Erik Jurriëns
voorzitter

 

 

 

 

Arag Banner
Vorig artikel
Volgend artikel
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: