20 juni, 2024
Onze vakbondEindejaar 2012

Eindejaar 2012
E

Aan de vooravond van het jaar 2013 is het een goede gewoonte van de Onafhankelijke Defensiebond om terug te blikken naar het afgelopen verenigingsjaar.
Daarbij gaan in de eerste plaats mijn gedachten uit naar onze militairen die op vele plaatsen in de wereld ver van huis hun diensten, dag in dag uit, op een uiterst professionele manier soms zelfs in lastige omstandigheden draaien.

2012 is een druk en soms emotioneel bewogen verenigingsjaar geweest. De reorganisaties zijn bij de verschillende krijgsmachtdelen in volle gang. En alhoewel de nieuwe minister van Defensie heeft aangekondigd niet verder te willen snijden in de personele en materiele capaciteit van Defensie is de dreiging om hiermee toch verder te willen gaan niet van de baan. Het mag duidelijk zijn dat de ODB andere keuzes had gemaakt. Andere beslissingen hadden veel bezuinigingen zelfs ongedaan kunnen maken. Wij blijven bij ons standpunt dat het gebrek aan visie en een duidelijk plan van aanpak debet zijn aan de huidige onrust op de werkvloer. Met dank aan het geïntroduceerde flexibel personeel systeem.

logo_uov-mhpToch was 2012 in menig opzicht een goed jaar voor de ODB. Voor het zesde jaar op rij is ons ledenaantal gegroeid. Misschien wel de grootste stap die wij als bond de afgelopen jaren hebben gemaakt in het afgelopen jaar is de toetreding tot de vakcentrale MHP per 1 januari 2013. Dit werd mogelijk door onze aansluiting bij de Unie van Onafhankelijke Vakverenigingen (UOV).
Daarnaast heeft de ODB in het afgelopen jaar haar werving uitgebreid naar andere plaatsen in Nederland hierdoor kunnen militairen van andere krijgsmachtdelen nu ook kennis met onze vakbond maken.

Ons voorlichtingsblad Focus heeft een ware metamorfose ondergaan en is door het ODB designteam in het afgelopen jaar behoorlijk onder handen genomen. Tevens is de website veranderd en een stuk dynamischer (web 2.0) en toegankelijker geworden. Op onze homepage kunt u zich nu abonneren op onze nieuwsbrief. De vakbond is daarnaast ook te volgen op Twitter, onze redactie selecteert op dit medium internationaal en nationaal defensienieuws uit Belgische en Nederlandse kranten. Daarnaast is de redactie ook druk in de weer met een Facebookpagina waar de ODB na een voorzichtig begin steeds meer leden trekt.

logo-smHet service niveau is in 2012 uitgebreid met de komst van het uitzendbureau AB Vakwerk/defensie als partner voor dienstverlaters. Ook voor de gezinsleden van onze leden hebben wij in het afgelopen jaar een nieuw product ontwikkeld en zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met DefensieGezinsupport om hier verder vorm aan te geven. Het komende jaar zal het serviceniveau van de ODB verder uitbreiden.

Mijn dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die dag in dag uit klaar staan voor onze leden. Ze doen het toch maar, ook als het soms niet kan. Onze vrijwilligers vinden elke week weer unieke oplossingen om ODB’ers bij te staan.
Doordat wij onze vrijwilligers niet gratis door Nederland kunnen sturen heeft het bestuur dit jaar besloten dat reiskosten vergoed moeten worden. Daarom wordt de basiscontributie aangepast, deze wordt met ingang van 1 januari € 5,48. Het juridisch lidmaatschap kunnen wij door slimmer beheer op hetzelfde niveau houden.

Wij hebben voor de vele dienstverlaters civiel arbeidsrecht in het pakket opgenomen omdat het bestuur van mening is dat deze service meer evenwicht geeft tussen leden in en buiten de militaire dienst. Naast schuldhulpverlening en schuldhulpsanering starten wij in 2013 ook met budget beheer. Gezien de vele verzoeken die wij hebben ontvangen geen overbodige dienst aan onze leden.

fireworks-72013 wordt voor de ODB een jaar met nieuwe uitdagingen. Het komend jaar zal de bond de politieke ontwikkelingen op de voet blijven volgen en waar nodig van commentaar voorzien. Wij zullen daarbij opkomen voor de belangen van militairen binnen en buiten dienst en de politiek er op blijven wijzen dat het anders kan en anders moet. De huidige ontwikkelingen vragen om een sterke defensiebond die op andere manieren oplossingen aandraagt. Die oog heeft voor alle problemen waar dan ook ter wereld. De ODB is zo’n vakorganisatie!

U kunt in 2013 natuurlijk weer op ons rekenen, maar uiteraard kunnen wij ook in 2013 niet zonder het geluid van onze leden. Dus laat hem, in het nieuwe jaar, weer luid en duidelijk horen!
Oók voor 2013,” Stop de afbraak begin met de opbouw!”

 

Ik wens u allen prettige feestdagen toe en een voorspoedig 2013

[author] [author_image timthumb=’on’]https://www.defensiebond.nl/wp-content/uploads/2012/08/Erik-Jurriens.png[/author_image] [author_info]Erik Jurriëns Voorzitter ODB[/author_info] [/author]

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: