28 mei, 2024
Onze vakbondEindejaar 2011

Eindejaar 2011
E

Aan de vooravond van het jaar 2012 is het een goede gewoonte van de Onafhankelijke Defensiebond om terug te blikken naar het afgelopen verenigingsjaar.

Daarbij gaan in de eerste plaats mijn gedachten uit naar onze militairen die op vele plaatsen in de wereld ver van huis hun diensten, dag in dag uit, op een professionele manier draaien.

2011 is een druk en bewogen verenigingsjaar geweest. Het voornemen om 12300 arbeidsplaatsen te schrappen waarvan 6000 tot 2000 gedwongen heeft bij veel vergaderingen intern tot heftige reacties geleid. 110 Leopard 2A6 tanks werden uit dienst gesteld evenals een compleet squadron F16’s en het gros van de Cougars. 4 mijnenjagers gingen aan de ketting en de bevoorrader Hr. Ms. Zuiderkruis heeft zijn laatste reis gemaakt en wordt van de sterkte afgevoerd. In een tijd als deze, waar de banen toch al niet voor het oprapen liggen, een merkwaardige politieke keuze.

Het mag duidelijk zijn dat de ODB andere keuzes had gemaakt. Andere beslissingen hadden veel bezuinigingen zelfs ongedaan kunnen maken. In het komende jaar zal het beeld niet veel beter zijn omdat, na een akkoord hiermee te hebben bereikt met de militaire bonden in het Georganiseerd Overleg, de overheid “carte blanche” heeft gekregen om haar plannen (zonder kanttekeningen) uit te voeren. Ons protest op het Malieveld heeft niet mogen baten doordat de politiek doof is voor een veel logischer aanpak (Krimp zonder Kramp 1 en 2) in tijden van economische crisis.

Toch was 2011 in menig opzicht een goed jaar voor de ODB. Voor het vijfde jaar op rij is ons ledenaantal sterk gegroeid. De samenwerking met het advocatenkantoor Dudink en Starink in Beverwijk werpt steeds vaker haar vruchten af waardoor wij niet alleen onze leden in militaire dienst  een uitstekend en uniek product kunnen leveren maar ook voor ex-militairen in de burgermaatschappij. De juridische service zal in 2012 verder worden uitgebreid met gratis advocaatkosten civiel arbeidsrecht voor leden die de dienst verlaten met een juridisch lidmaatschap (ook voor partner en inwonende kinderen). Heeft u het basis lidmaatschap dan wordt deze service voor de gebruikelijke korting 30% gegeven.

Daarnaast heeft de ODB in het afgelopen jaar haar werving uitgebreid naar vliegbasis Woensdrecht hierdoor kan de opkomst bij de Koninklijke luchtmacht nu ook kennis met onze vakbond maken. Ons voorlichtingsblad Focus heeft een metamorfose ondergaan en is door het ODB designteam behoorlijk onder handen genomen. Tevens is de website veranderd en een stuk dynamischer en toegankelijker geworden. De bond is nu ook te volgen op Twitter en onze redactie selecteert op dit medium internationaal en nationaal defensienieuws, alsmede het verenigingsnieuws van het front.

Het service niveau zal verder uitbreiden en dat terwijl wij niet de intentie hebben om de contributie te verhogen (blijft 5 euro) Wij hebben al voor de dienstverlaters civiel arbeidsrecht in het pakket opgenomen omdat het bestuur van mening is dat deze service meer evenwicht geeft tussen leden in en buiten de militaire dienst. Begin volgend jaar start ook schuldhulpverlening en op een later tijdstip schuldhulpsanering. Gezien de vele verzoeken die wij hebben ontvangen geen overbodige dienst aan onze leden.

2012 wordt voor de ODB een jaar met nieuwe uitdagingen. Het komend jaar zal de bond de politieke ontwikkelingen blijven volgen en waar nodig van commentaar voorzien. Wij zullen daarbij opkomen voor de belangen van militairen binnen en buiten dienst en de politiek er op blijven wijzen dat het anders kan en moet. Toch vragen de huidige ontwikkelingen om een sterke defensiebond. U kunt in 2012 natuurlijk weer op ons rekenen, maar uiteraard kunnen wij ook in 2012 niet zonder jullie geluid.

Dus laat hem, in het nieuwe jaar, luid en duidelijk horen.

Ik wens u allen prettige feestdagen toe en een voorspoedig 2012

Erik Jurriëns

voorzitter

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: