19 mei, 2024
Onze vakbondEinde Jaar 2019

Einde Jaar 2019
E

Aan de vooravond van het nieuwe jaar is het een goede traditie om terug te blikken op het afgelopen verenigingsjaar van de Onafhankelijke Defensiebond. Daarbij gaan mijn gedachten in de eerste plaats uit naar onze militairen die ook dit jaar weer op vele plaatsen in de wereld, ver van huis, hun diensten dag in dag uit en op een uiterst professionele manier uitoefenen.

Defensie
Bij Defensie wordt weer vol op geïnvesteerd in materieel; de JSF, nieuwe mijnenjagers en een nieuwe bevoorrader zijn in aantocht. Onder druk van internationale politieke en militaire ontwikkelingen is door de politiek aangekondigd verder te willen investeren in Defensie. Helaas, het personeel staat nog steeds niet op eerste plaats. De enorme personele onrust op de werkvloer is iedere dag voelbaar aanwezig, ondanks het feit dat nu veel meer geld naar Defensie gaat. De ODB blijft bij haar standpunt dat meer financiële middelen voor het personeel van groot belang is om het bedrijf weer operationeel te maken. Het gebrek aan een heldere politieke visie en het ontbreken van een duidelijk plan van aanpak (ook in Europa) zijn debet aan de huidige onrust op de werkvloer. Met dank aan het flexibel personeel systeem, dat de loyaliteit blijvend ondermijnt.

CAO
Terugblikkend op het verenigingsjaar 2019 van onze defensiebond valt direct op dat het een jaar is geweest dat volledig in het teken stond van de veranderingen – meer onafhankelijkheid en consolidatie van onze nieuwe verenigingsstructuur – nadat onze banden met de CMHF in mei definitief werden verbroken. Daarnaast natuurlijk de CAO onderhandelingen; ook dit jaar vond onze ledenraad na ampel beraad het bod voldoen. Ook bij andere bonden werd een meerderheid om akkoord te gaan zichtbaar.

Meldpunt Misstanden
Het was in alle opzichten een heel goed jaar voor de ODB. Onze bond was blij met het feit dat haar eigen mening weer werd gehoord, zowel op de werkvloer als andere media. De Defensiebond haalde vele malen het nieuws met soms harde (zoals het Meeuwennest) maar duidelijke standpunten. Ook in de politiek werden de lijntjes na vier jaar stilte weer aangehaald. Het in 2018 geopende Meldpunt Misstanden is ook in 2019 diverse malen bezocht door zowel leden als niet leden. Hier kunnen zij in een volstrekt veilige omgeving hun verhaal kunnen doen en worden geholpen in hun strijd tegen onrecht.

Focus
Ons redactieteam heeft in 2019 weer vele projecten afgerond. Ons voorlichtingsblad Focus onderging zoals elk jaar een metamorfose. Tevens werd de website iedere week verder aangepast en is hiermee dynamischer en toegankelijker geworden. Naast verenigingsnieuws ontvangt de gebruiker ook alle informatie van Twitter en Facebook accounts van de ODB die ook dit jaar weer een stijging van bezoekersaantallen liet zien. De Nieuwsbrief SITREP is in 2019 van start gegaan.

Servicepakket
Ons serviceniveau is in 2019 weer verder uitgebreid met de komst en servicepakket van Noventas waar de ODB een bescheiden rol in speelde. Nu kunnen alle geüniformeerde beroepen van dit pakket nog gebruik maken. In 2020 zal de ODB meer aandacht hieraan besteden nadat in het afgelopen jaar is gebleken dat er vraag is naar het originele product. Als lid van de Defensiebond kunt u ook in 2020 weer uitbreidingen van ons servicepakket verwachten. De ODB blijft zoeken naar nieuwe diensten die het lidmaatschap bij onze bond alleen maar leuker en interessanter maken.

De Politiek
Het jaar 2020 wordt voor de ODB een jaar met vele nieuwe uitdagingen. Het komend jaar zal de bond de politieke ontwikkelingen op de voet blijven volgen en daar waar nodig soms scherp via pers en internet reageren. Wij blijven opkomen voor de belangen van militairen en burger defensie-medewerkers, zowel binnen als buiten dienst. Wij blijven er bij de de politiek op hameren dat het anders kan en anders moet.

Betrouwbaar
De huidige ontwikkelingen vragen om een sterke defensiebond die op andere manieren oplossingen aandraagt. Die oog heeft voor alle problemen waar ook ter wereld. Onze bond heeft ook in 2019 laten zien dat het zo’n vakorganisatie is! U kunt in het nieuwe jaar natuurlijk weer op ons rekenen. Uiteraard kunnen wij ook in 2020 niet zonder het geluid van onze leden. Dus laat hem, in het nieuwe jaar, weer luid en duidelijk horen!

Oók voor 2020 geldt;
”Doorgaan met opbouw! Zet het personeel op 1”

Mijn persoonlijke dank gaat uit naar de vele regiobestuurders en vrijwilligers die dag in dag uit wereldwijd klaar staan voor de leden van onze vereniging. Ze flikken het, zelfs als het eigenlijk niet kan. Onze regiobestuurders vinden elke week weer ‘out of the box‘  oplossingen om onze leden, waar ook ter wereld, bij te staan.

Namens het Hoofdbestuur en kaderleden van de Onafhankelijke Defensiebond wens ik u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2020 toe.

Erik Jurriëns
voorzitter
Defensiebond.nl

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: