23 juli, 2024
Onze vakbondEinde Jaar 2018

Einde Jaar 2018
E

Aan de vooravond van het nieuwe jaar is het een goede traditie om terug te blikken op het afgelopen boeiende verenigingsjaar. Daarbij gaan mijn gedachten in de eerste plaats uit naar onze militairen die ook dit jaar weer op vele plaatsen in de wereld, ver van huis, hun diensten, dag in dag uit, op een uiterst professionele manier uitoefenen. Soms, zoals in het Midden Oosten en Afrika, onder lastige of moeilijke omstandigheden.

Defensie
Bij Defensie is de afbraak tot stilstand gekomen en wordt weer vol op geïnvesteerd in materieel. Onder druk van internationale politieke en militaire ontwikkelingen is door de politiek aangekondigd te willen investeren in Defensie. Helaas, het personeel staat nog steeds niet op eerste plaats. De enorme personele onrust op de werkvloer is iedere dag aanwezig, ondanks het feit dat nu veel meer geld naar Defensie gaat. De ODB blijft bij haar standpunt dat meer financiële middelen voor het personeel van groot belang is om het bedrijf weer operationeel te maken. Het gebrek aan een heldere politieke visie en het ontbreken van een duidelijk plan van aanpak (ook in Europa) zijn debet aan de huidige onrust op de werkvloer. Met dank aan het flexibel personeel systeem, dat de loyaliteit blijvend ondermijnt.

CAO afgewezen
Terugblikkend op het verenigingsjaar 2018 van onze defensiebond valt direct op dat het een jaar is geweest dat volledig in het teken stond van de veranderingen en consolidatie van onze verenigingsstructuur nadat onze banden met de CMHF werden verbroken. Daarnaast natuurlijk de CAO onderhandelingen, ook dit jaar vond onze ledenraad na ampel beraad het bod ver beneden de maat. De vakcentrales in het Sectoroverleg Defensie (SOD) werden door de werkvloer terecht gewezen op alle onvolkomenheden en moesten bakzeil halen. Feit is wel dat het personeel al weer 90 dagen zonder fatsoenlijk CAO zit!

Meldpunt Misstanden
Het was in alle opzichten een heel goed jaar voor de ODB. Onze bond was blij met het feit dat haar eigen mening weer gehoord werd op de werkvloer en andere media. De Defensiebond haalde vele malen het nieuws met soms harde maar duidelijke standpunten. Ook in de politiek werden de lijntjes na vier jaar stilte weer aangehaald. En als klap op de vuurpijl opende onze vakorganisatie het Meldpunt Misstanden waar klokkenluiders in een volstrekt veilige omgeving hun verhaal kunnen doen en geholpen worden in hun strijd tegen onrecht.

Focus
Ons redactieteam heeft in 2018 weer vele projecten afgerond. Ons voorlichtingsblad Focus onderging zoals elk jaar een metamorfose. Tevens werd de website iedere week verder aangepast en is dynamischer en toegankelijker geworden. En naast verenigingsnieuws ontvangt de gebruiker ook alle informatie van Twitter en Facebook accounts van de ODB die ook dit jaar weer een stijging van bezoekersaantallen liet zien. Op ons verlanglijstje staat een Nieuwsbrief de redactie hoopt hier begin 2019 vorm aan te geven.

Servicepakket
Ons serviceniveau is in 2018 weer verder uitgebreid met de komst en servicepakket van Noventas waar de ODB een bescheiden rol in speelde, nu kunnen alle geüniformeerde beroepen hiervan gebruik maken. Als lid van de Defensiebond kunt u ook in 2019  weer uitbreidingen in ons servicepakket verwachten, de ODB blijft zoeken naar nieuwe services die het lidmaatschap bij onze bond alleen maar leuker en interessanter maken.

De Politiek
2019 wordt voor de ODB een jaar met vele nieuwe uitdagingen. Het komend jaar zal de bond de politieke ontwikkelingen op de voet blijven volgen en daar waar nodig soms scherp via de pers en internet reageren. Wij zullen daarbij opkomen voor de belangen van militairen en burger defensie-medewerkers, zowel binnen als buiten dienst, en de politiek er op blijven wijzen dat het anders kan en anders moet.

Betrouwbaar
De huidige ontwikkelingen vragen om een sterke defensiebond die op andere manieren oplossingen aandraagt. Die oog heeft voor alle problemen waar ook ter wereld. Onze bond heeft ook in 2018 laten zien dat het zo’n vakorganisatie is! U kunt in het nieuwe jaar natuurlijk weer op ons rekenen. Uiteraard kunnen wij ook in 2019 niet zonder het geluid van onze leden. Dus laat hem, in het nieuwe jaar, weer luid en duidelijk horen!

Oók voor 2019 geldt;
”Doorgaan met opbouw! Zet het personeel op 1”

Mijn persoonlijke dank gaat uit naar de vele regiobestuurders en vrijwilligers die dag in dag uit klaar staan voor de leden van onze vereniging. Ze doen het toch maar, ook als het eigenlijk niet kan. Onze regiobestuurders vinden elke week weer ‘out of the box‘  oplossingen om onze leden, waar ook ter wereld, bij te staan.

Namens het Hoofdbestuur en kaderleden van de Onafhankelijke Defensiebond wens ik u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2019 toe.

Erik Jurriëns
voorzitter
Defensiebond.nl  

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: