14 april, 2024
Onze vakbondALV ODB wijst eindbod mindef naar prullenbak

ALV ODB wijst eindbod mindef naar prullenbak
A

De 18de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ODB was vrijdag 19 mei jl. bijeen op de Legerplaats bij Oldebroek. Eén van de onderwerpen die op deze drukke dag werden behandeld was de stemming over het eindbod van Minister van Defensie Jeanine Hennis. Als één man werd dit door de regiobestuurders na nogmaals een duidelijke uitleg van Niels van Woensel unaniem afgewezen.

Voorzitter Erik Jurriëns opende de ALV om 10.00 en houdt een toespraak aangaande de toekomst van de vakbond met als titel “is een vakbond nog wel nodig”. Hij hield de aanwezigen voor dat vakbonden op een cruciaal punt zijn aangekomen. Doorgaan op de oude werkwijze of een nieuwe weg inslaan. Erik gaf een aantal voorbeelden waaronder de dramatische terugval in ledental bij de vakcentrales.

Vervolgens nam de secretaris/penningmeester Aad Splinter het woord. De agenda wordt gepresenteerd op het scherm en daarna vastgesteld. Hierna wordt het jaarverslag en het financieel jaarverslag 2016 van de ODB ter hand genomen. Op alle punten wordt in detail een korte toelichting gegeven. De verslagen worden door de ALV goedgekeurd.

In het Hoofdbestuur zijn een aantal functies vacant. Hierop kan door regiobestuursleden gesolliciteerd worden. Richard de Keizer heeft gesolliciteerd op een functie binnen het bestuur. De ALV ontvangt zijn CV en Richard stelt zich voor aan de vergadering. Omdat hij de enige sollicitant is, wordt hij per acclamatie gekozen in de functie van Regiobestuurder INT (Internationaal).

Door een aantal interne wijzigingen ziet het Hoofdbestuur er na de vergadering als volgt uit:

  • Erik Jurriens (voorzitter);
  • Henk Dolmans (secretaris);
  • Arjen Kievoet (penningmeester);
  • Aad Splinter (VMP);
  • Alex Hiemstra (CZSK);
  • Richard de Keizer (INT).

Door het toetreden van Richard de Keizer in het HB neemt Niels van Rooden de opengevallen functie van Regiobestuurder CZSK zuid over.

Na het verenigingsgedeelte kreeg Gabri Hessels CEO Noventas het woord en geeft een uitgebreide toelichting op de portfolio van Noventas. Na de presentatie worden alle vragen door de ALV beantwoord.

Voor de schorsing i.v.m. de lunch wordt een vraag gesteld over het gedrag van de Nederlandse pers wanneer het militaire (protest)acties betreft (uitreiken rode kaarten op het Plein). Bij alle acties die door de defensiebonden worden georganiseerd wordt de pers ingelicht. Het is aan de pers of zij hiervan verslag van willen doen. In dit geval was sprake van concurrerend nieuws waardoor minder aandacht werd besteed aan het onderwerp.

Na de lunch wordt er de jaarlijkse groepsfoto gemaakt. Niels van Woensel, onze onderhandelaar van het CMHF/SOD, geeft aan de hand van een duidelijke presentatie een voorlichting over de voortgang van de onderhandelingen en in hoofdzaak op het eindbod van de minister. Er wordt uitgebreid gediscussieerd ook over de mening van Mindef. Conclusie van de leden is dat het eindbod van de minister niet voldoende is, zelfs beschamend slecht, en het voorstel wordt unaniem afgekeurd.

Martin Weusthuis, specialist op het gebied van pensioenen binnen de CMHF/SOD en pensioenkamer ABP, geeft een uitgebreide presentatie over de verschillen tussen een eindloonpensioen en een middelloonpensioen. Aanvullend hierop geeft hij een tweede presentatie met zijn visie over de toekomst van het middelloonpensioen. Zijn conclusie wordt ook gedeeld door de ALV: het is te ingewikkeld om een nieuw pensioensysteem binnen zo’n korte tijd in te voeren en daarvoor zou een aantal jaren uitgetrokken moeten worden.

Wil het ministerie middelloon invoeren per 1 januari aanstaande geeft dit direct een negatief effect voor officieren van 22% en een klein tot positief effect voor onderofficieren. Daar staat wel een ruime premiestijging tegenover! Ook zonder invoering van het middelloon zal begin 2018 weer een premieverhoging door het ABP worden doorgevoerd.

De vergadering wordt om 15.45 beëindigd en de voorzitter wenst iedereen een goede thuiskomst.

Bron: ODB

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: