29 mei, 2024
Onze vakbondEerste bijeenkomst Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie

Eerste bijeenkomst Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie
E

Op donderdag 7 juni heeft de Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie (afgekort BBO) met de Samenwerkende Kenniscentra een ‘Loopbaanoriëntatiedag’ georganiseerd. De bijeenkomst had als voornaamste doel om de aanwezigen vanuit P&O een actueel beeld te geven van de kansen op de arbeidsmarkt voor het uitstromend defensiepersoneel.

De BBO is 1 januari 2012 ontstaan uit het Dienstencentrum Externe Bemiddeling Defensie (DC-EBD). Vanuit een coördinerende rol helpt de BBO medewerkers én de defensieorganisatie bij de zoektocht naar werk buiten Defensie. Hier werkt zij nauw samen met de decentrale P&O-organisatie bij de verschillende defensie-onderdelen. Van de P&O-organisatie wordt immers verlangd dat zij de defensiemedewerker kan adviseren over de loopbaanmogelijkheden binnen of buiten Defensie. Actuele kennis van de externe arbeidsmarkt is daartoe essentieel.

Op de bijeenkomst gaven vijf sectorale kenniscentra een toelichting op de beroepen, opleidingseisen en arbeidsmarktkansen binnen de voor Defensie relevante branches, t.w.: Technisch vakmanschap, Mobiliteitsbranche, Transport en Logistiek, Bedrijfsleven en Zorg, Welzijn en Sport.

De dag bleek in meerder opzicht te voldoen aan de verwachtingen. Momenteel wordt bekeken op welke wijze hieraan voor een bredere doelgroep vervolg kan worden gegeven.

Bron: MINDEF

Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: