20 juni, 2024
Onze vakbondEen Misstand Melden Bij Defensie. Je Moet Het Maar Kunnen.

Een Misstand Melden Bij Defensie. Je Moet Het Maar Kunnen.
E

Het intern melden van een misstand bij Defensie is een haast onmogelijke opgave. Represailles tegen melders, verhuld of openlijk zijn aan de orde van de dag. Van (sociale) veiligheid is geen sprake.

Om potentiële melders een steun in de rug te geven start de Onafhankelijk Defensie Bond ODB – www.defensiebond.nl op vrijdag 1 juni 2018 een Meldpunt Misstanden.

De opzet is eenvoudig. Via de pagina op de ODB-website https://www.defensiebond.nl/meldpunt-misstanden kan contact worden gelegd met ons Meldpunt. Dat kan via een contactformulier, per e-mail of per post. Vanzelfsprekend kan dat ook anoniem.

Het Meldpunt is er voor eenieder die zich zorgen maakt over een kwestie bij Defensie. Om een melding te maken hoeft iemand geen lid te zijn van de ODB.

Zelf zal het Meldpunt geen onderzoek verrichten. Doel van het Meldpunt is om melders een luisterend oor te bieden, te adviseren en om desgewenst als ‘doorgeefluik’ te fungeren richting:

  • Onderzoeksinstanties, zoals bijvoorbeeld de commissie Giebels, de Nationale Ombudsman of het Huis voor Klokkenluiders.

22 mei jl. heeft een Kamermeerderheid zich uitgesproken om ook na 1 juli een onafhankelijk meldpunt open te houden.

  • Juristen
  • Media
  • Politiek

Met deze opzet is de kans groter dan een melder gehoord wordt zonder zijn of haar anonimiteit op te geven.

Wanneer het meldpunt anonieme informatie ontvangt die voldoende concreet is dan zal deze informatie worden gedeeld met onderzoeksjournalisten.

Aangesloten bij ons Meldpunt is Victor van Wulfen, u bekend als de klokkenluider van vliegbasis Eindhoven. Hij heeft meer ervaring dan wie dan ook met het melden van misstanden binnen Defensie.

Met dit meldpunt wil de ODB melders een steun in de rug bieden op een manier die tot op heden nog niet bestaat. Het gaat ons daarbij om maar één ding: een in alle aspecten veilige Defensieorganisatie.

Bron: ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: