16 juni, 2024
Onze vakbondDoorbraak met ContinuFlex-cao!

Doorbraak met ContinuFlex-cao!
D

Het Alternatief voor Vakbond (AVV) heeft met branchevereniging de Nederlandse vereniging van uitzend- en bemiddelingsbedrijven (NVUB) overeenstemming bereikt over de ContinuFlex-cao. AVV : Deze cao geeft flexwerkers eindelijk de zekerheid die ze nodig hebben, en is daarmee vele malen beter dan welke andere cao in de uitzendbranche.

Als uitgangspunt is gekozen voor, Flex minder flex en vast juist minder vast is. De flex-periode in de Continuflex-cao is geen drie-en-een-half jaar zoals bij de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) waar centrales als FNV, CNV en de Unie hun handtekening onder zetten, maar slechts een half jaar. Dat laatste is in lijn met de uitgangspunten van de wet Flexibiliteit en Zekerheid. Na een half jaar krijg je een continu-contract. Het verschil met een vast contract is dat je er na afloop van een opdracht niet meteen wordt uitgeknikkerd , maar nog een tijd wordt doorbetaald.

avv
Alternatief voor Vakbond

Daarnaast vallen alle uitzenders, payrollers en detacheerders onder de verplichtstelling van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ( StiPP), het bedrijfstakpensioenfonds in de uitzendbranche. Door de korte contractjes wordt echter het merendeel van de pensioenen bij StiPP voortijdig afgekocht. Dit leidt dus niet tot pensioenopbouw. Bovendien moeten ondernemers veel risicopremies betalen voor eventuele aanspraken van werknemers voor wie nooit premie is betaald.

In de Continuflex-cao is dus een betere pensioenregeling opgesteld, met lagere kosten. Bovendien bevat de regeling tegen relatief lage kosten, harde garanties, waardoor er langer in aandelen belegd kan worden en het eindkapitaal naar verwachting hoger is.

Voor ondertekening heeft de vakbond, als controle, een cao – enquête gehouden onder ruim duizend flexwerknemers, zowel leden als niet-leden. Hieruit blijkt dat de ondervraagden zeer enthousiast zijn over precies de vernieuwende elementen van deze cao: ruim 81 % is dan ook voor het toepassen ervan.

Het credo van de ContinuFlex-cao is simpel: flexwerkers juist meer zekerheid bieden dan werknemers met een vast contract waarbij toch sprake is van een gezond verdienmodel voor werkgevers. Dat past bij de situatie van vandaag. Banken verstrekken straks liever een hypotheek aan een flexwerker onder de Continuflex-cao dan aan werknemers met een vast-contract.

Twee speerpunten van de ContinuFlex-cao zijn de transferpool – een platform waar aangesloten ondernemers gemakkelijk elkaars werknemers over kunnen nemen – en een opleidingsmodel waarbij werknemers bijna twee keer zoveel te besteden hebben als in andere cao’s. Daarnaast biedt de cao flexwerkers al na zes maanden een vast contract.

AVV en NVUB hebben de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met de politiek, waar de plannen uit de ContinuFlex-cao zeer positief zijn ontvangen. Minister Asscher heeft reeds verscheidene malen aangegeven elk initiatief dat bijdraagt aan het verkleinen van de verschillen tussen vast en flex te omarmen. Dat laatste staat immers in het regeerakkoord.

De ODB is aangenaam verrast door de eenvoudige oplossing van de vakbond. Wij kunnen ons vinden in de verbeterde pensioen aanspraken van werknemers in de uitzendbranche. Wij steunen immers altijd innovatieve en opbouwende ideeën voor werknemers die ook van toepassing kunnen zijn op onze dienstverlaters. De ODB is nieuwsgierig hoe snel deze oplossing door vakgenoten wordt overgenomen.

Bron: AVV/NVUB

Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: