14 juli, 2024
Onze vakbondDoekje Voor Het Bloeden

Doekje Voor Het Bloeden
D

Alle medewerkers van Defensie krijgen nog dit jaar een eenmalige uitkering van €750,- bruto. Als ontvanger kunt u zelf uitrekenen hoeveel de fiscus hier weer van af haalt. Voor de defensiemedewerker een klap minder, voor het ministerie van Financiën een hele klap meer. Reservisten ontvangen een uitkering naar rato van het aantal uren dat zij in 2018 in dienst werden opgeroepen.

Na jaren van bezuinigen is er financiële ruimte om te investeren in zowel materieel als personeel, zegt het ministerie. De praktijk is echter wel materieel, maar op personeel gebied nog erg weinig. Dus de militair en burgermedewerker merkt er in zijn of haar omgeving nog maar erg weinig van!

In veel gesprekken met onze leden is het de ODB héél duidelijk geworden dat u reikhalzend uitkijkt naar verbetering. En terecht! Daar wordt volgens ons te weinig werk van gemaakt. Het vertrouwen in de defensieleiding is in alle tumult rond bezuinigingen verloren gegaan. En dat win je niet zo snel terug; het is nu eenmaal een langzaam proces.

Vriendjespolitiek, mensen op functies waar zij geen papieren (kennis en kunde) voor hebben, vreemde bevorderingsprocedures en soms zelfs van slechts 4(!) dagen op functie, om iemand ‘nep’ strepen op te doen. Dit alles  doet enorme afbreuk aan het vertrouwen in en integriteit van de organisatie. Of het nu gaat om gevechtspakken, legering of carrière. 

Maar het eerlijke verhaal is dat het nog een hele tijd zal gaan duren voordat verbeteringen überhaupt merkbaar zijn. Er zijn tientallen schandalen waarin Defensie is verwikkeld, deels door eigen toedoen. Ook deze dienen allemaal te worden opgelost en ook dat heeft een hoge prijs!

Het CMC heeft alle erkende vakcentrales een brief gestuurd die, hoe kan het ook anders, 11 december al bij de ODB lag. Als onafhankelijke vakorganisatie roepen wij de erkende vakcentrales (AC, ACOP, CCOOP en CMHF) deze brief eens goed door te nemen en te werken aan een veel beter arbeidsvoorwaardenpakket …. CAO!

Bron: Bestuur ODB
Foto: Defensie/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: