24 mei, 2024
Onze vakbondDit is het (pensioen)spel en zo zijn de regels

Dit is het (pensioen)spel en zo zijn de regels
D

Vanaf 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Deze regels moeten zorgen voor stabielere pensioenen en meer transparantie. Ook wordt een nieuwe methode voorgeschreven om de financiële positie te bepalen van een fonds. Vanaf 2015 moeten alle pensioenfondsen de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad’ gebruiken. Deze dekkingsgraad is geen momentopname, maar een gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.

In de oude situatie t/m 31 december 2014 werd een momentopname gerapporteerd van de financiële positie aan het einde van de maand. Een verandering in de bezittingen of de verplichtingen had direct effect op de dekkingsgraad. Hierdoor kon de dekkingsgraad in korte tijd sterk schommelen door fluctuaties op de financiële markten. De nieuwe beleidsdekkingsgraad is stabieler dan de oude dekkingsgraad en zullen de schommelingen kleiner zijn door de middeling over 12 maanden. Doordat het verloop van de dekkingsgraad in het verleden uiteraard bekend is, kunnen de fondsen inschatten hoe de beleidsdekkingsgraad, die wordt opgebouwd uit dekkingsgraden uit het verleden, zich zal ontwikkelen. Als de economische omstandigheden echter niet veranderen, zal de beleidsdekkingsgraad zich ontwikkelen in de richting van de actuele dekkingsgraad.

Eind 2014 rapporteerde het ABP een dekkingsgraad van 101,1%. Dit is een daling van 2%-punt ten opzichte van het derde kwartaal in 2014. Eind 2013 was de dekkingsgraad 105,9%. Deze daling komt door een verdere daling van de rente en zal naar verwachting dus terug te zien zijn in de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad van 2015.

Het ABP heeft in het vierde kwartaal, net als in de andere kwartalen van 2014, goed belegd. Het vermogen is dit kwartaal met ruim 9 miljard euro toegenomen tot 344 miljard. Over het hele jaar voegde het ABP een recordbedrag van ruim 43 miljard euro toe aan de pensioenpot. Toch is de dekkingsgraad gedaald. Dat komt doordat de rente, waarmee de verplichtingen moeten worden berekenen, wederom gedaald is. Het ABP dekt het risico op rentedaling deels af. De rentedaling zorgt voor een stijging van de verplichtingen die groter is dan de toename van het vermogen. Op dit moment is het niet nodig maatregelen te nemen die de deelnemers treffen, maar de verwachte ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2015 baart het ABP zorgen.

Om een idee te krijgen wat de nieuwe methode inhoudt, werd door het ABP de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2014 gegeven (dus oude situatie met nieuwe methode); deze zou 104,7% zijn geweest (de gemiddelde dekkingsgraad over heel 2014).

Bron: ABP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: