22 juni, 2024
Onze vakbondDekkingsgraad ABP Langzaam Omhoog

Dekkingsgraad ABP Langzaam Omhoog
D

In het tweede kwartaal verbeterde de financiële situatie van ABP heel licht. De actuele dekkingsgraad steeg naar 101,3%. De beleidsdekkingsgraad was 96,3%. Voor waardeoverdracht is een beleidsdekkingsgraad van 100% nodig.

Lichte verbetering

Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag ABP geleidelijk de pensioenen verhogen. De lichte verbetering van de financiële situatie komt vooral door de gestegen rente. De verplichtingen daalden met 7 miljard euro. Het rendement over het tweede kwartaal was -0,1 miljard euro. Over het eerste half jaar bedroeg het totale rendement 7,4 miljard euro.

Modernisering pensioenstelsel

“De dekkingsgraad kruipt langzaam verder omhoog en dat is op zich positief. ABP ziet wel de noodzaak van modernisering van ons pensioenstelsel en steunt daarom de inmiddels bekende contouren van het SER-plan. Ik hoop van harte dat het nieuwe kabinet de juiste randvoorwaarden schept om dit mogelijk te maken”. Aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

Vooruitblik

We schatten nu in dat we de komende 5 jaar de pensioenen niet of nauwelijks kunnen verhogen. De kans dat ABP de pensioenen in 2018 of volgende jaren moet verlagen blijft aanwezig. Dat is aan de orde als eind 2017 de actuele dekkingsgraad onder de kritische grens zakt. Of als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft.

Bron ABP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: