25 mei, 2024
Onze vakbondDefensie Een Lamgeslagen Organisatie?

Defensie Een Lamgeslagen Organisatie?
D

Defensie zoekt technisch personeel, met een ‘can do’ mentaliteit! Dit staat vandaag in een aantal kranten te lezen. Tevens staat erbij dat tot wel 11.000 euro extra verdiend kan worden. En – staat even verder – Defensie is bereid om extra te investeren in haar personeel, want er zijn enorme tekorten. Maar is dit eigenlijk wel het volledige verhaal?

Nou nee, het is maar een gedeelte van een verhaal wat de werkgever kwijt wil aan de landelijke pers. Als ODB hebben wij met regelmaat gesprekken op de werkvloer waaruit blijkt dat het beslist geen rozengeur en maneschijn is bij ‘de baas’. Maar dat je naast doorzettingsvermogen ook een thuisfront (met can do mentaliteit!) moet hebben die alles slikt wat dagelijks over het personeel wordt uitgestrooid.

Wat klopt er niet aan het verhaal van defensie!

 1. 11.000 euro is maar ‘bestemd’ voor een zeer beperkt gedeelte van het personeel dat dringend nodig is.
 2. Vergeet niet nog even de belasting er af te trekken, want dan hou je in ieder geval nog minder dan de helft over.
 3. De m/v moet wel bereid zijn minimaal 12 uur per dag te buffelen.
 4. De m/v moet bestand zijn buiten de Arbo-wet te werken (buitengaats) want die is bijv. op zee niet van kracht.
 5. De m/v moet tegen kritiek kunnen van collega’s uit hetzelfde dienstvak die geen bonus ontvangen.
 6. De m/v moet zelfs tegen kritiek kunnen van collega’s uit andere dienstvakken die, alhoewel daar ook gigantische tekorten zijn, naast deze bonuspot pissen.
 7. Gaan deze riante beloningen niet ten koste van de overige defensiemedewerkers?

Lekker makkelijk hè ODB om kritiek te hebben op een werkgever die nadat vele eenheden door personele en materiële problemen uitstappen in deze moeilijke tijden toch maar extra geld naar boven hengelt.

Eerst maar eens kijken naar de oorzaken van al deze personele zorgen.

 1. Defensiepersoneel is al veel te lang op nullijn gezet, waardoor concurrentiepositie t.o.v de burgermaatschappij jaarlijks verslechterde.
 2. Vele functies en dan met name vele onderofficierenfuncties zijn tot soms 35% geschrapt op operationele eenheden.
 3. Perspectief op een carrière binnen een krijgsmachtdeel komt in de lagere rangen tot stilstand.
 4. Vriendjespolitiek is aan de orde van de dag, mensen met de juiste kennis maar niet de juiste kruiwagens worden door dit systeem eruit gepest.
 5. Opleidingen voor onderofficierenfuncties werden sterk ingekort of wat de ODB tegenkomt zelfs al helemaal niet gegeven.
 6. Terwijl in officierenfuncties met regelmaat gerouleerd wordt tussen operationeel en niet operationele functies, dit ondanks beloftes bij onderofficieren soms wel 15 jaar achtereen operationeel geplaatst zijn bij gebrek aan aflossing of ….. vriendjes.
 7. Flexibel personeelsysteem vernietigt loyaliteit en bevordert onverschilligheid en 9-tot-5 mentaliteit.
 8. Beloftes gedaan door Defensie worden met regelmaat geschonden. Als vakbond worden wij wekelijks geconfronteerd met deze praktijken.
 9. Defensiepersoneel in dienst gekomen bij deze werkgever heeft al 5 tot 10 jaar extra werken erbij gekregen (met uitzicht op meer), terwijl de zwaarte van het werk wel degelijk is toegenomen.
 10. De WUL problematiek, een foutje van dhr Weekers u weet wel, die van financiën is nog steeds niet opgelost (betreft alleen militair personeel). Dit los je niet op met een veteranendag!
 11. AOW gat is nog steeds niet opgelost. Zoveelste schending van rechten.
 12. Voor reservisten zijn vele regelingen niet van toepassing (bijv. de ziektekosten), regel het zelf maar zolang Defensie het niet hoeft te betalen (dit zingt rond op de werkvloer).
 13. Secundaire arbeidsvoorwaarden worden te laat uitgevoerd of personeel moet erom zeuren.

Tja, dit zijn zomaar met nadruk ‘enkele’ voorbeelden maar er zijn helaas meer problemen op de werkvloer die jawel hier komt ie dan door de werkgever (de Staat der Nederlanden) zijn ingevoerd (HH heren). Maar hoe moet je zoiets dan wel oplossen.

Hou je vast.

 1. Opleidingen voor onderofficieren terug draaien wat gekort is en verdiepen.
 2. Opleidingen VeVa niet laten aanklooien maar standaardiseren en een staatsexamen invoeren en afnemen.
 3. Meer salaris d.w.z. een competitief salarissysteem die het op kan nemen tegen de burgermaatschappij.
 4. Defensie is geen burgerbedrijf dus vaste afspraken maken met het personeel en die afspraken ook nakomen!
 5. Goed personeel scouten, belonen (bevordering) en vriendjespolitiek de kop indrukken.
 6. Personeel dat de haver verdiend ook daadwerkelijk de haver geven. Doe je een functie niet meer dan verlies je bijvoorbeeld een toelage.
 7. Bevorderen doe je op operationele functies dus voor hen die hun nek uit durven steken in plaats van angsthazerij te ‘bevorderen’.
 8. Doorlooptijd voor matrozen en soldaten is 3,7 jaar hetgeen veel te kort is, ga over op zesjarig vast contract, met stille verlenging van twee kanten.
 9. Verlaag franchise bedrag voor de lagere rangen (tot en met sergeant 1ste klasse) met de pensioen berekening want op dit moment bouwen de laagstbetaalden veel te weinig pensioen op. Of alle toelages meenemen in de berekening van het pensioen.
 10. Als men expertise nodig heeft (de ODB noemt maar een voorbeeld hoor….SAP) schakel dan expertise in van buiten Defensie. Het geklooi door hogerhand in dit ellende-dossier kost de schatkist al vele miljarden en het eind is nog lang niet inzicht…..
 11. Reservistenbeleid verdient meer aandacht, op vele gebieden is gelijkstelling met vast personeel verstandig.
 12. Wees als organisatie eerlijk en vertel de juiste cijfers als men daarom vraagt. Geen uitvluchten dat het procedureel allemaal klopt want dat doet het al jaren niet meer.

Kan dit allemaal binnen het huidige budget…..niet alles, maar een aantal verbeterpunten zijn in te voeren zonder al te veel kosten….de grote vraag is echter: is de wil er ook en heeft Defensie wat voor haar personeel over. Het personeel is het wachten beu en zoekt zijn heil ondertussen elders.

Stop de afbraak .. begin met opbouw!

bron: Bestuur ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: