Defensie zoekt technisch personeel, met een ‘can do’ mentaliteit! Dit staat vandaag in een aantal kranten te lezen. Tevens staat erbij dat tot wel 11.000 euro extra verdiend kan worden. En – staat even verder – Defensie is bereid om extra te investeren in haar personeel, want er zijn enorme tekorten. Maar is dit eigenlijk wel het volledige verhaal?

Nou nee, het is maar een gedeelte van een verhaal wat de werkgever kwijt wil aan de landelijke pers. Als ODB hebben wij met regelmaat gesprekken op de werkvloer waaruit blijkt dat het beslist geen rozengeur en maneschijn is bij ‘de baas’. Maar dat je naast doorzettingsvermogen ook een thuisfront (met can do mentaliteit!) moet hebben die alles slikt wat dagelijks over het personeel wordt uitgestrooid.

Wat klopt er niet aan het verhaal van defensie!

 1. 11.000 euro is maar ‘bestemd’ voor een zeer beperkt gedeelte van het personeel dat dringend nodig is.
 2. Vergeet niet nog even de belasting er af te trekken, want dan hou je in ieder geval nog minder dan de helft over.
 3. De m/v moet wel bereid zijn minimaal 12 uur per dag te buffelen.
 4. De m/v moet bestand zijn buiten de Arbo-wet te werken (buitengaats) want die is bijv. op zee niet van kracht.
 5. De m/v moet tegen kritiek kunnen van collega’s uit hetzelfde dienstvak die geen bonus ontvangen.
 6. De m/v moet zelfs tegen kritiek kunnen van collega’s uit andere dienstvakken die, alhoewel daar ook gigantische tekorten zijn, naast deze bonuspot pissen.
 7. Gaan deze riante beloningen niet ten koste van de overige defensiemedewerkers?

Lekker makkelijk hè ODB om kritiek te hebben op een werkgever die nadat vele eenheden door personele en materiële problemen uitstappen in deze moeilijke tijden toch maar extra geld naar boven hengelt.

Eerst maar eens kijken naar de oorzaken van al deze personele zorgen.

 1. Defensiepersoneel is al veel te lang op nullijn gezet, waardoor concurrentiepositie t.o.v de burgermaatschappij jaarlijks verslechterde.
 2. Vele functies en dan met name vele onderofficierenfuncties zijn tot soms 35% geschrapt op operationele eenheden.
 3. Perspectief op een carrière binnen een krijgsmachtdeel komt in de lagere rangen tot stilstand.
 4. Vriendjespolitiek is aan de orde van de dag, mensen met de juiste kennis maar niet de juiste kruiwagens worden door dit systeem eruit gepest.
 5. Opleidingen voor onderofficierenfuncties werden sterk ingekort of wat de ODB tegenkomt zelfs al helemaal niet gegeven.
 6. Terwijl in officierenfuncties met regelmaat gerouleerd wordt tussen operationeel en niet operationele functies, dit ondanks beloftes bij onderofficieren soms wel 15 jaar achtereen operationeel geplaatst zijn bij gebrek aan aflossing of ….. vriendjes.
 7. Flexibel personeelsysteem vernietigt loyaliteit en bevordert onverschilligheid en 9-tot-5 mentaliteit.
 8. Beloftes gedaan door Defensie worden met regelmaat geschonden. Als vakbond worden wij wekelijks geconfronteerd met deze praktijken.
 9. Defensiepersoneel in dienst gekomen bij deze werkgever heeft al 5 tot 10 jaar extra werken erbij gekregen (met uitzicht op meer), terwijl de zwaarte van het werk wel degelijk is toegenomen.
 10. De WUL problematiek, een foutje van dhr Weekers u weet wel, die van financiën is nog steeds niet opgelost (betreft alleen militair personeel). Dit los je niet op met een veteranendag!
 11. AOW gat is nog steeds niet opgelost. Zoveelste schending van rechten.
 12. Voor reservisten zijn vele regelingen niet van toepassing (bijv. de ziektekosten), regel het zelf maar zolang Defensie het niet hoeft te betalen (dit zingt rond op de werkvloer).
 13. Secundaire arbeidsvoorwaarden worden te laat uitgevoerd of personeel moet erom zeuren.

Tja, dit zijn zomaar met nadruk ‘enkele’ voorbeelden maar er zijn helaas meer problemen op de werkvloer die jawel hier komt ie dan door de werkgever (de Staat der Nederlanden) zijn ingevoerd (HH heren). Maar hoe moet je zoiets dan wel oplossen.

Hou je vast.

 1. Opleidingen voor onderofficieren terug draaien wat gekort is en verdiepen.
 2. Opleidingen VeVa niet laten aanklooien maar standaardiseren en een staatsexamen invoeren en afnemen.
 3. Meer salaris d.w.z. een competitief salarissysteem die het op kan nemen tegen de burgermaatschappij.
 4. Defensie is geen burgerbedrijf dus vaste afspraken maken met het personeel en die afspraken ook nakomen!
 5. Goed personeel scouten, belonen (bevordering) en vriendjespolitiek de kop indrukken.
 6. Personeel dat de haver verdiend ook daadwerkelijk de haver geven. Doe je een functie niet meer dan verlies je bijvoorbeeld een toelage.
 7. Bevorderen doe je op operationele functies dus voor hen die hun nek uit durven steken in plaats van angsthazerij te ‘bevorderen’.
 8. Doorlooptijd voor matrozen en soldaten is 3,7 jaar hetgeen veel te kort is, ga over op zesjarig vast contract, met stille verlenging van twee kanten.
 9. Verlaag franchise bedrag voor de lagere rangen (tot en met sergeant 1ste klasse) met de pensioen berekening want op dit moment bouwen de laagstbetaalden veel te weinig pensioen op. Of alle toelages meenemen in de berekening van het pensioen.
 10. Als men expertise nodig heeft (de ODB noemt maar een voorbeeld hoor….SAP) schakel dan expertise in van buiten Defensie. Het geklooi door hogerhand in dit ellende-dossier kost de schatkist al vele miljarden en het eind is nog lang niet inzicht…..
 11. Reservistenbeleid verdient meer aandacht, op vele gebieden is gelijkstelling met vast personeel verstandig.
 12. Wees als organisatie eerlijk en vertel de juiste cijfers als men daarom vraagt. Geen uitvluchten dat het procedureel allemaal klopt want dat doet het al jaren niet meer.

Kan dit allemaal binnen het huidige budget…..niet alles, maar een aantal verbeterpunten zijn in te voeren zonder al te veel kosten….de grote vraag is echter: is de wil er ook en heeft Defensie wat voor haar personeel over. Het personeel is het wachten beu en zoekt zijn heil ondertussen elders.

Stop de afbraak .. begin met opbouw!

bron: Bestuur ODB

KlussenKlussen
Vorig artikelTe Mooi Om Waar Te Zijn
Volgend artikelAntipiraterij vloot Onder Nederlands Commando

12 REACTIES

 1. Ben benieuwd waar die 11000 euro te krijgen is . Ben zelf td’r bij de km maar heb alleen een bedrag van Max 3800 voorbij zien komen ….

 2. Hoe kan dit nu allemaal, hoor al jaren dat het personeel het meest waardevol en belangrijkste is voor Defensie……

 3. Ben als ex WDer blij de overstap te hebben gemaakt naar de burgermaatschappij! In het bedrijfsleven is alles veel beter voor elkaar en ben je verzekerd van een stabiel en goed inkomen. Ook opleidingen en doorgroei is met ruime mate aanwezig.

  • 33 jaar bij de marine gewerkt (nog in de goed tijd waar je ’s avonds nog een biertje mocht drinken en je gedurende een lange reis veel havens aan deed) en inmiddels alweer een paar jaar in de burgermaatschappij gewerkt. Dat alles beter is in de burgermaatschappij ben ik niet met je eens. Geen enkele, of althans weinigen, werken in zo’n dynamisch bedrijf als de marine waar het werk, over het algemeen, zo divers is. Veel gezien, veel gelachen en veel gedaan. Dat vind je niet in een burger baan. Dat het heden ten dage een stuk minder is ben ik wel met je eens en diegene die nu pas bij de marine komt, weet niet beter en kan nog steeds een leuke baan hebben.

 4. Ben er van overtuigd dat de Nederlandse overheid alles inzet op de EU met daarbij een EU-krijgsmacht. Echter, de opbouw van deze EU-krijgsmacht loopt ernstig vertraging op. De Nederlandse overheid is niet van plan om geld in eigen krijgsmacht te steken als op termijn een EU-reorganisatie gaat plaatsvinden; men neemt dus nu al een voorschot. Sorry ODB, jullie wensenlijst is aan dovemansoren gericht. En ja, ik ben die oude zure cynische adjudant geworden waarvan mij had voorgenomen nooit te zullen worden.

 5. September ga ik de landmacht verlaten en ga als zzp aan de slag. nooit werd er naar de werkvloer omgekeken. Nu mag ik het zelf proberen en mijn ideeën in de praktijk brengen.

 6. Werk mezelf over de toeren er is veel teweinig personeel bij de marine ze hebben zelfs voor een fregat de firma MAN opgetrommeld om 12 uur per dag 7 dagen per week te sleutelen om de motoren weer aan de praat te krijgen. Bemanning is er te weinig onderhoud geen en dan krijg je dit als resultaat. Enne SAP daar kan ik kort over zijn er is al iemand geweest die naar Den Haag is gegaan om het SAP te stoppen want de spullen die ze toestuurden waren voor diesels die al niet meer in gebruik waren. En dan is er de Karel Doorman nog. Overal puinzooi.

 7. Oh oh oh we zoeken mensen….. echt iedereen…. maar je mag niet ouder dan 27 zijn 😛 Dus luxeproblemen nog steeds bij defensie.

 8. Dat fps is een regel rechte ramp gekwalificeerd en gemotiveerd personeel wordt de organisatie uitgedrukt. Kapitaal vernietiging tevens dodelijk voor het moraal indien geen zicht op perspectief. Wat doen de vakbonden hieraan?? Ook weinig tot niets!

 9. In 2011 na 34 dienstjaren en 7 uitzendingen in het kader van de bezuinigingen met overtolligheidsontslag gestuurd, vraag me af hoe er nu een tekort kon ontstaan…

 10. Voor een groot deel mee eens maar dat stukje met betrekking op de Arbowet klopt niet helemaal. Alleen in hoge uitzondering (lees oorlog e.d.) is de Arbowet niet van kracht op defensie personeel. Op zee vallen wij gewoon onder de Arbowet (arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 1 afdeling 7 artikel 1.29). Toch een stukje geloofwaardigheid.

Reacties zijn gesloten.