6 oktober, 2022
Onze vakbondDeelraden Unaniem Akkoord

Deelraden Unaniem Akkoord
D

De deelraden van de ODB hebben na een week lang overleggen, bellen en vergaderen unaniem besloten akkoord te gaan met het deelakkoord dat de centrales AC, ACOP, CMHF en CCOOP tot nu toe hebben bereikt. Het Dagelijks Bestuur en het Hoofdbestuur gingen al eerder akkoord.

De deelraden hebben veel kritiek op de trage wijze van het verloop van de onderhandelingen. De regiobestuurders kijken met gemengde gevoelens naar de `contouren` waarover nog moet worden onderhandeld. Unaniem is men van mening dat Defensie weer een betrouwbare werkgever moet worden, die staat voor gemaakte afspraken en voor zekerheid.

Is de ODB nu klaar met de uitleg? Nou nee, formeel is de vakbond akkoord maar zijn er nog vele vragen van de werkvloer te beantwoorden. De CMHF Sector Defensie gaat de komende 6 weken op diverse defensie locaties verspreid over het land hierover uitleg geven. Leden van de ODB zijn van harte welkom om mee te discussiëren over de arbeidsvoorwaarden en het deelakkoord.

Hou deze website goed in de gaten. Zodra data en locaties bekend zijn zullen wij die publiceren. Als u lid bent van de ODB en kunt u deze bijeenkomsten niet bezoeken, stel uw vragen via onze contactpagina. De ODB zal de vragen zo snel mogelijk beantwoorden.

Redactie ODB

34 REACTIES

 1. Ik zou graag willen weten waarom ik mee zou moeten discusieren. jullie hebben je besluit blijkbaar al genomen. Ik ben natuurlijk geen trekpop.
  Ik had het eigenlijk van de ‘onafhankelijke’ defensiebond verwacht dat zij haar leden in een directe democratische rondvraag naar hun mening had gevraagd, dit gebeurt namelijk wel bij de andere bonden.
  Ik ben op dit moment serieus benieuwd naar waar de onafhankelijkheid van de ODB uit bestaat. Blijkbaar laten jullie je mening niet inspireren door die van jullie leden.

 2. Beste Raymond

  Het mee discussiëren heeft te maken met de contouren zoals deze zijn meegezonden met het deelakkoord. Je hoeft natuurlijk niet hierover te praten, edoch wij merkten dat er vele vragen zijn naast de 0.8%. Niets is mooier dan jouw vragen te stellen aan onze onderhandelaars Marc de Natris en Rene Pieters. ODB ers zijn van harte welkom.

  De ODB is onafhankelijk, maar wij maken bijvoorbeeld wel afspraken met onze collega bonden bij de CMHF Sector Defensie, en met andere bonden bij bijvoorbeeld acties. Dit omdat samenwerking in dat geval voor onze leden de beste keuze is.

  Met een democratische rondvraag doel je op een referendum. In onze statuten staat dat alleen de leden die zitting nemen in een deelraad stemrecht hebben. Wij hebben bij de oprichting wel een referendum overwogen maar het idee bleek onuitvoerbaar. De oprichters besloten een andere richting in te slaan. Als een van de weinige bonden hebben de werkenden een vaste meerderheid 18 tegen 8. En zijn alle krijgsmachtdelen evenredig vertegenwoordigd. Elke deelraad heeft altijd drie stemmen.

  Dus je begrijpt dat het bestuur van de ODB goed op de hoogte is wat er op de werkvloer gebeurd. Maar wij weten ook wat er in onderhandelingsland aan de hand is. Het blijft dan een wegen en wikken.
  De ODB kon door goede communicatie een razendsnelle raadpleging doen met onze regiobestuurders (zelfs nabij Somalië).

  Onze (onafhankelijke) mening wordt geïnspireerd door onze leden, tijdens veel voorlichtingen die de CMHF Sector defensie geeft, ben ik Rene of Marc aanwezig. Maar daar zijn geen stem rondes dat is weggelegd voor het allerhoogste bestuursorgaan de Algemene Ledenvergadering.

  Wil je deel uit maken van de deelraden stel je dan verkiesbaar en geef jouw mening.

 3. Waar is dan de democratie binnen de ODB terug te vinden, en hoe is de inspraak van de leden in de te nemen beslissingen geborgd, zeker als je bekijkt dat de huidige deelraden niet democratisch gekozen zijn.

  Ik ben niet zo zeer bezorgd over de genomen beslissing, maar wel over de manier waarop deze beslissing binnen de ODB is genomen. Niet elk lid is op de hoogte van de statuten meneer de voorzitter. En worden nu dus voor de eerste keer geconfronteerd met de manier waarop de ODB voor hun leden over belangrijke zaken beslist. Ik denk dat dit heel veel leden tegen het hart instrijkt.

  Ik ben er van overtuigd dat zeker een vakbond gebasseerd moet zijn op inspraak van de leden. En dat is iets dat met de huidige automatiserings middelen makkelijk te regelen is. Maar in de statuten van de ODB volgens de voorzitter niet is opgenomen.

  Ik vind het antwoord van de voorzitter een hoog aflulmotoren gehalte hebben. Maar dat is een persoonlijke mening.

  • Dag Jules,

   Je zegt: “Waar is dan de democratie binnen de ODB terug te vinden”. Welnu, die inspraak begint natuurlijk wanneer mensen zich met voorstellen aandienen VOORDAT een besluit wordt genomen. Er bestaat geen enkel werkend democratisch orgaan waar op moment van beslissing of tijdens de uitvoering van een beslissing, omdat anders nooit een beslissing genomen kan worden.

   Democratie betekent echter ook consensus met andere meningen en belangen. De ODB kan natuurlijk nooit alleen eisen stellen, maar is afhankelijk van een realiteit van andere vakbonden, samenwerkingsverbanden, Defensie en politieke partijen. Ook op dat niveau geldt hetzelfde als het voorgaande en kan enkel geprobeerd worden de wensen van de ODB zo goed mogelijk te vertalen. Dat dit niet altijd hetzelfde is als jij wilt – of zelfs van wat de ODB wilt – is simpelweg het resultaat van een complex krachtenspel van verschillende meningen en belangen. Het lijkt me evident; zelfs in een simpel huishouden bepaal je in samenspraak met je partner de boodschappen toch?

   Wat betreft de inspraak. In de ODB is in meer dan in andere bonden inspraakmogelijkheid en deze is georganiseerd in deelraden. Maar volgens mij is er zelfs meer dan dat mogelijk. De ODB is een zeer toegankelijk vakbond, en, zoals iedere vereniging, continu verlegen om actieve leden. Als je werkelijk zo begaan bent als je doet voorkomen zit je natuurlijk nog morgen in een deelraad en praat je binnen de kortste keren mee met het bestuur.

   “Ik ben er van overtuigd dat zeker een vakbond gebasseerd moet zijn op inspraak van de leden. En dat is iets dat met de huidige automatiserings middelen makkelijk te regelen is. Maar in de statuten van de ODB volgens de voorzitter niet is opgenomen.”

   Waarbij je doelt op online stemmen? Een beslissing is helaas vaker gebaseerd op een bepaalde context van feiten en omstandigheden. Juist door de democratie te organiseren in deelraden zorg je ervoor dat de leden goed op de hoogte zijn van de feiten en omstandigheden en deze mee laten wegen in hun beslissing. Het leven – alsook alle belangrijke beslissingen – zijn vaak wat lastiger dan een simpelweg ja of nee. Wat is precies de moeite om naar een deelraad te komen? Bovendien ben ik pertinent tegen online stemmen, daar het de afstand tot belangrijke beslissingen en het actieve kader onnodig vergroot.

   “Ik vind het antwoord van de voorzitter een hoog aflulmotoren gehalte hebben. Maar dat is een persoonlijke mening.”

   Gelukkig is het een mening. Hij schrijft vooral hoe het georganiseerd is. Jij geeft echter niet aan waarom het niet goed georganiseerd zou zijn. Je schrijft zelf iets over online stemmen (want dat is wat je met ‘huidige automatiserings middelen’ bedoelt), maar je schrijft er niet eens bij welk doel dit dient en waarom het beter zou zijn. Het is maar zeer de vraag of die inspraak die je nastreeft wel gediend is bij de voorstellen die je hier te berde brengt.

 4. Heeft het deelaccoord nog gevolgen voor ex medewerkers van Defensie die al met AOW zijn en last hebben gehad van het aow-gat. sommigen hebben drie maanden een lager inkomen gehad. Nu wordt aanstaande week weer de AOW gerechtigde leeftijd in de Tweede kamer behandeld met als gevolg een nog groter AOW gat dat langer duurt en de AOW leeftijd komt dan al in 2021 op 67 jaar.

 5. Volgens mij staan de statuten en reglementen van de ODB onder de kop “wie zijn wij’ gewoon op de site. Als je je druk maakt als lid achteraf heb je die dus niet gelezen.Als je lid bent van een andere bond moet je daar de statuten en reglementen maar eens lezen.Ik ben lid geworden van de ODB juist omdat de lijnen democratisch en kort zijn. Je neemt contact op met diegene die binnen de ODB jouw belangen behartigd en jouw vragen worden meegenomen. Het punt is dat iedereen op zijn kont blijft zitten en verwacht dat iemand anders alles wel regelt en dan wel onmiddellijk,meteen,direct.
  Dit deelakkoord zie ik als een reparatie van WUL en AOW-gat (laatste wordt eind dit jaar gerepareerd).
  Over de rest moet nog worden onderhandeld en ja daar komen bijeenkomsten voor.Dus bij die bijeenkomsten kan iedereen zijn zegje doen. Die bijeenkomsten worden door alle vakbonden gehouden,door het hele land, dus leef je uit zou ik zeggen.

 6. @Droopy.
  De statuten staan inderdaad online. Ik heb ze uiteraard gelezen. En ik meen dat in artikel 11 de rechten van de leden omschreven staan, met als qualifier punt 3. Hierin staat dat leden mogen stemmen op deelraadsvergaderingen.
  Nu kunnen we gaan kissebissen over wat deelraadsvergaderingen zijn maar voor mij betekent bovenstaande dat áls de ODB het belangrijk genoeg vindt hoe de leden over een kapitaal onderwerp denken, ze dit in een deelraadsvergadering, of onder het mom hiervan, aan de leden kunnen vragen. Hiermee dus de transparantie dienende.
  Verder lees ik in de door jou aangehaalde statuten en regelementen niet hoe de deelraden gekozen worden. Ik vraag me dan ook serieus af waarom je bij het lid worden van een vakbond gekozen hebt voor de ODB, als je democratische lijnen een belangrijk punt vindt. Ter verduidelijking, als ik ooit de leden van mijn deelraad had mogen kiezen had je een punt gehad. Nu niet.
  Hoe je erbij komt dat dit deelakkoord de wul repareert ontgaat me vervolgens ten zeerste. Hoe kun je stellen dat de WUL (die sommigen van ons 1,5% heeft gekost http://afmp.nl/sites/default/files/2013-02_oplinie_minister_haalt_wul-dictaat_van_tafel.pdf ) gerepareerd wordt met 0,8%.

  @Voorzitter.
  Dus ik moet aan de voorzitter van de KVMO mijn vragen stellen? Is dat echt je antwoord?
  Dan herhaal ik hierbij mijn vraag; Waaruit bestaat de onafhankelijkheid van de ODB.

  • @raymond

   “Dus ik moet aan de voorzitter van de KVMO mijn vragen stellen? Is dat echt je antwoord?
   Dan herhaal ik hierbij mijn vraag; Waaruit bestaat de onafhankelijkheid van de ODB.”

   Waarschijnlijk snap je niet dat er beslissingen worden genomen op het niveau van de ODB (dat een onafhankelijk geluid verkondigt). Maar vervolgens moet er in samenspraak met andere vakbonden én belanghebbenden wederom een compromis worden gesmeed tussen verschillende meningen en belangen. Dus ja je kunt de ODB afrekenen op haar inzet binnen dit gezelschap, maar je kunt de ODB niet geheel afrekenen op het noodzakelijk(!) compromis dat daarop volgt. Hoogstens kun je aangeven hoe de inzet van de ODB in de toekomst nog beter kan worden vormgegeven. In de deelraad. Of in het bestuur. Het is niet zo moeilijk om actief lid te worden binnen de ODB toch?

   Bovenstaande lijkt me vrij overzichtelijk voor iemand die zo geïnformeerd is als jij. Of denk je werkelijk dat er vrijstaande entiteiten bestaan die hun mening oneindig en ongewijzigd kunnen blijven verkondigen? Het lijkt me overduidelijk dat een dergelijke insteek oneindig en ongewijzigd leidt tot een onbeslisbare janboel. En dat wil jij uiteindelijk ook niet toch?

   • Als je goed had gelezen dan had je gezien dat mijn reactie niet ging over het feit dat de ODB achter het deelakkoord staat.
    Het punt dat ik maak is dat ik vind dat de onafhankelijke defensiebond haar achterban, de leden, had moeten vragen wat zij van het deelakkoord vinden. Dat doen andere bonden wel (VBM AFMP).
    Voor mij riekt het niet toestaan van een democratisch proces naar een verborgen agenda. (beschouw de analogie in het referendum over de euro wat in Nederland niet gehouden is)
    Als vervolgens onze voorzitter mij verwijst naar de voorzitter van een andere bond om mijn vragen aan te stellen, bekruipt bij mij de vraag over de legitimiteit van de naam van deze bond. Als jij echt jezelf middels je alias identificeert met Adriaen Koerbach zou je, dunkt me, dezelfde mening toegedaan zijn.

    Jouw vraag of het moeilijk is om actief lid te worden kan ik je helaas niet beantwoorden. In de statuten staat dat de deelraad benoemd wordt. Niet hoe dat gebeurt.

   • @Raymond,

    Alle bonden hebben hun ledenraad geraadpleegd. Tijdens de ALV hebben wij onze ledenraad het mandaat gegeven om voor ons te reageren. Jij bent het hiermee niet eens, prima. Doe dan een voorstel richting de ALV hoe het anders kan. En uiteraard een realistisch en haalbaar voorstel. Je bent nu alleen maar commentaar aan het leveren, zonder dat hier een uitvoerbaar alternatief tegenover staat. Kom nu eens met een uitvoerbaar voorstel. Stap uit je comfortzone van simpel weg dom commentaar leveren en kom met iets zinnig.

 7. We kunnen natuurlijk eindeloos ‘nitpicken’ hoe of wat,maar als je zo bezorgd bent of de ODB transparant genoeg is, waarom meld je jezelf niet aan om in een deelraad te gaan zitten? Wat is het verschil of je het aan de een of andere voorzitter vraagt? En ik zie niet wat dat met onafhankelijk te maken heeft. Je moet als vakbond nou éénmaal lid zijn van een vakorganisatie, anders mag je helemáál niet meepraten. Ik vind ook, dat als je denkt dat dingen anders/beter kunnen je dat zeker moet melden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen het met je eens is.
  Oh en het WUL verhaal wordt niet verrekend met die 0.8% volgens mij. Die wordt verrekend met het VUTequivalent en daarbij dan die 0.8%. Dus wel goed blijven lezen.

 8. @Droopy
  De WUL is twee jaar geleden gedeeltelijk gecompenseerd. Onder andere door de Premie Vut Equivalent te staffelen. Dat heeft echter NIETS maar dan ook niets met het huidige deelakkoord te maken.
  Het afschaffen van de inhouding van de PVE heeft verder NIETS met de WUL te maken maar met het feit dat burgerambtenaren geen vutpremie meer betalen en militairen dus niet meer deze ‘solidariteitsheffing’ hoeven af te dragen.

  Jouw insinuatie dat de WUL nu wordt verrekend met de PVE is belachelijk. Zelfs dat dit in dit deelaccoord is uitgewerkt klopt niet.

  Dat zijn de feiten Droopy. Ik blijf lezen! En hoop dat jij dat ook zult gaan doen en de realiteit niet uit het oog zult verliezen.

 9. Dat is een hele goede opmerking Raymond. Je bent terecht achterdochtig als je de onderhandelaars van alle vakbonden beticht van het geven van verkeerde informatie. Ik volg dit gewauwel al een hele tijd maar waar kan ik dit vinden

  • Ik beticht helemaal niemand van iets. Ik zou niet durven. Ik help Droopy alleen omdat hij abusievelijk denkt dat de wul in dit deelakkoord gerepareerd wordt. Hij is zelfs van mening dat dat door het afschaffen van de Premie Vut Equivalent komt.
   Waar je dit kunt vinden? google, zoek op intranet. Ik ben de laatste die je het plezier van zelfgevonden antwoorden wil onthouden.

 10. Zeg mopperkont bemoei je er niet mee, het hele verhaal draait om 0,8% en de rest is flauwekul

 11. Wij hebben tijdens de ALV de regio vertegenwoordigers het mandaat geven om dit soort beslissingen te nemen. Het jammer is dat de ALV’s nooit druk worden bezocht. Vervolgens nemen de regiobestuurders, nadat ze voorstel hebben bestudeert een beslissing, Blijkbaar zijn er enkele mensen niet akkoord, waaronder een ex regiovertegenwoordiger, die vervolgens stemming loopt te maken. Hiermee bedoel ik Jules B. Wij hebben als deelraad een beslissingen genomen. Kun jij drie voorbeelden noemen waarin het beter kan en hiermee bedoel ik haalbare voorstellen. En geen domme brief, waarin al het realisme zoek is.

 12. Rene als het uitspreken van een mening die niet in jou boekje past stemming makerij is, er zijn diverse redenen waarom ik geen regiovertegenwoordiger meer ben, en het ontbreken van een democratisch besluitstelsel binnen de statuten van de ODB is er daar een van.

  maak mij maar eens duidelijk hoe leden inspraak hebben gehad op deze besluitvorming, verwijs mij maar eens naar alle democratische verkiezingen die binnen de ODB gehouden zijn.

  Het is gewoon uitermate triest dat je van een inhoudelijke discussie een persoonlijke discussie maakt. Het gaat mij er om dat de mening van het individuele lid niet gehoord is in deze besluitvorming waar dat bij andere bonden wel gebeurt. En dat mijne heren is een trieste zaak

 13. @iedereen
  Vraag jezelf af wat de rol nú is van het gewone lid. Vraag jezelf ook af wat die rol zou moeten zijn. Als je antwoord is: Hij moet iedere maand zijn contributie overmaken en als er hete hangijzers zijn dan nemen we de beslissing zonder hem. Dan voorspel ik niet veel goeds voor de toekomst van deze bond. Mijn reacties hier gaan niet over de keuze die gemaakt is. De goede lezer leest dat het gaat over het proces en de zuiverheid daarvan.

  Ik ben ooit militair geworden omdat ik heilig geloof in de democratie. Dat geloof is in 46 jaar nooit veranderd. Ik ben bereid om me voor die democratie voor mijn kloten te laten schieten. Ik ben daarvoor in mijn loopbaan ook regelmatig uit mijn comfortzone gekomen Rene. Ik vind het een deelraadslid onwaardig om iemand met een andere mening als jij als dom te kwalificeren. Daarmee diskwalificeer je niet alleen jezelf maar ook de bond die je zegt te vertegenwoordigen.

 14. Er is een keuze gemaakt, om akkoord te gaan met het voorstel van de minister. Gezien de omstandigheden is dit het meest gunstigste voorstel. Onze ALV heeft mensen gemandateerd om namens ons akkoord te gaan. Dit is zuiver en het akkoord is een gelopen race. Als je het anders wilt, dan moet je gebruik maken van je democratisch recht binnen een vereniging, om een verandering tot stand te brengen. Dit doe je door actief lid te worden en een voorstel in te dienen voor de ALV. Als je alleen maar loopt te mekkeren, zonder enig realisme te tonnen, dan ben je volgens mij dom bezig. Dit is verspilde moeite. Je vind dat het anders moet, kom dan met een uitvoerbaar voorstel.

  En geen onzin verhaal, wees concreet hoe moet het anders, En als je het anders wil, wordt dan een actief lid. In de democratie mag iedereen zijn mening weergeven, via verkiezingen. De tweede kamer ed. vertegenwoordigen ons. Een bond is een kleinschaliger democratie. Iedereen kan aangeven hoe hij of zij het anders wil hebben. Alleen het moet uitvoerbaar zijn. Kom met een uitvoerbaar en realistisch voorstel.

  • Dat is nou net het Probleem Rene…. er is een keuze gemaakt zonder het democratische recht van de leden te toetsen. Sterker nog, zonder de leden om hun mening te vragen.

   Daarnaaast mag jij even aangeven hoe Jan uit de ketting gebruik kan maken van zijn democratische recht als er bijvoorbeeld nog nooit een bestuurslid daadwerkelijk gekozen is? En er alleen maar geronseld en onder de tafel in achterkamertjes zaken geregeld worden.

   Ik zie de democratie binnen de ODB niet, en het is aan het bestuur de leden ervan te overtuigen dat dit er wel daadwerkelijk is.

   • En ja… er is een groot verschil tussen iets in de statuten opnemen, en het in de praktijk uitvoeren en inzichtelijk houden voor de leden.

   • Een bestuurslid wordt benoemd door de ALV. Nog steeds kun je geen drie realistische voorstellen noemen om het beter te maken. De ALV benoemd en beslist, elk bestuurslid is hieraan verantwoording schuldig. Je bent nog steeds bezig om jou mening proberen door te drukken. Ik kan helemaal niets met je schrijft, je onderbouwd helemaal niets. Jan de WD’er kan zich ook aanmelden voor de ALV. Jan de WD’er kan ook actief voorstellen indienen voor de ALV. Jan de WD’er kan ook actief lid worden, door zich aan te melden voor het HB, DB enz. Als Jan de WD’er dit niet wil prima.

    Ok, ik heb het moeilijk voor je gemaakt. Mijn excuus hiervoor, kun dan je twee realistische en uitvoerbare voorstellen geven om het beter te maken.

   • Jules de WD’er weet het beter 🙂 Binnen de vloot hebben, benoemen wij deze mensen als een IWAB. (Ik weet alles beter.) of moet het JWAB zijn:) Volgens mij is er wel een democratie binnen de bond, echter moet je, er wel gebruik van maken. Het geven van je mening, is goed, maar je moet het wel kunnen onderbouwen. Als je beter wilt, dan moet je de ALV bezoeken, als je een goed voorstel heb, zal ik je steunen.

 15. @Rene een beetje heel erg scherp gesteld en een ietje kort door de bocht, een beetje maar hoor. Ik ben ook benieuwd naar de verbeter voorstellen. En ja zo’n voorstel moet idd uitvoerbaar zijn. Niet alle voorstellen van de werkplek zijn uitvoerbaar.

 16. Nu kan ik wel teruggrijpen naar mijn allereerste stuk. Waarin ik mijn (naieve?) mening uitte dat ik vind dat de ODB haar leden in een democratische rondvraag om hun mening had moeten vragen.
  Nu kan ik ook wel gaan betogen dat zo’n rondvraag toch echt realistisch en uitvoerbaar is, gezien het feit dat (minstens) twee andere bonden die weg wel bewandelen.
  Maar aangezien democratie blijkbaar weerstand oproept bij mensen (op niveau?) in de bond. En de mening van leden voor hen blijkbaar zo beangstigend is dat mensen die zo’n ding hebben hier als dom bestempeld worden of als stemmingmaker. Besluit ik dat het voorlopig beter is dat ik doe wat de bond van mij verwacht. Mijn mond houden. Voorlopig althans.

  • Volgens mij verschillen de diverse participanten hier wat een democratische rondvraag in zou moeten houden. Overigens is dat een legitiem punt, maar dat het niet geregeld zou zijn is pertinent onjuist. De democratie is heel goed geregeld, maar het vereist wel dat je je naar een deelraad moet begeven. Net zoals je naar het stembureau moet (met overigens zeer goede redenen). Je kunt zeuren over het rode potlood, maar je kunt natuurlijk ook gewoon naar het stembureau gaan.

   Je mening over democratie, democratische besluiten of het feit dat leden hun mond zouden moeten houden vind ik nogal vergezocht. Ik denk dat dat geldt voor meerdere mensen hier. In beginsel betreft het een discussie om de middelen of het doel. Waar anderen doelmatig zijn gericht voel jij kennelijk meer verwantschap met de middelen zelf, dan het doel. Zelf vind ik dat weliswaar belangrijk, maar niet het belangrijkste wat een bond zou moeten doen.

   Tot slot bekruipt mij het gevoel dat het je eigenlijk ook niet te doen is om inspraak van enige soort. Als dat wel je doel was had je waarschijnlijk de uitgestoken hand van voorzitter Erik aangenomen om deel te nemen aan de deelraad. Ik merk echter dat het blijft bij een discussie over hoe je interne verenigingsdemocratie moet organiseren en constateer dat je weliswaar een mening hebt, maar niet aannemelijk maakt waarom jouw voorgestelde systeem zou moeten werken. In beide gevallen is het dus boter bij de vis doen. Niemand vraagt je om je mond te houden, liever niet zelfs, maar dan ook daad aan woord te voegen en niet te blijven hangen in oeverloze discussies waarmee het doel van de vakbond ondergesneeuwd raakt. Iedereen weet dat je discussies over de vakbond niet op een forum voert, maar in andere organen.

  • Zou het niet zo kunnen zijn, dat wij bij het eerst volgende CAO voorstel, onze leden deze vraag kunnen voorleggen. Tenslotte is de ODB een internetbond toch? Iedereen heeft een lidnummer en in combinatie met hun naam, zou je een soort online referendum kunnen houden. Dit kun je ook doen voor tal van andere zaken binnen de vereniging. Op dit moment nemen de regioraden, edoch wel gemandateerd door de ALV een beslissing voor ons. We kunnen de raden, wel mandateren voor de dagelijkse gang van zaken, maar een mandaat voor de CAO gaat mij te ver. Van deze CAO bespreking moet wij leren en bij het volgende akkoord, moet dit aan ons worden voorgelegd. Er is nu tijd om dit voor te bereiden. Is dit niet geen goed voorstel?

   Wat vinden jullie van dit voorstel?

   • Dit lijkt mij een bruikbare toepassing. Je moet natuurlijk niet de leden gaan bombarderen met dit soort referendums, maar om mee te beslissen over een CAO zou een goed idee zijn. De ALV moet dan wel hiermee instemmen.

 17. @Raymond

  “Als je goed had gelezen dan had je gezien dat mijn reactie niet ging over het feit dat de ODB achter het deelakkoord staat.”

  Nee, het ging je om een procedureel iets. Dat was me wel duidelijk. Overigens ging mijn antwoord over de verschillende niveaus die je in je eerdere vraagstelling aanraakte.

  “Het punt dat ik maak is dat ik vind dat de onafhankelijke defensiebond haar achterban, de leden, had moeten vragen wat zij van het deelakkoord vinden. Dat doen andere bonden wel (VBM AFMP).”

  Mij bekruipt het gevoel dat je je willens en wetens buiten die achterban plaatst om een procedureel punt te scoren. Zelf zou ik me bij een dergelijk iets afvragen of het sop de kool waard is. Overigens raadpleegt de Defensiebond wel haar achterban. Los van de procedurele omschrijvingen – waar je verhoudingsgewijs wel erg veel aandacht aan besteedt – zijn diverse actieve leden van de vakbond alsook het bestuur gewoon bereikbaar. Als het je werkelijk om het even was, had je direct met de voorzitter kunnen communiceren. Het lijkt erop alsof je deze korte lijnen niet wilt zien ten gunste van wat procedurele ruis.

  “Voor mij riekt het niet toestaan van een democratisch proces naar een verborgen agenda. (beschouw de analogie in het referendum over de euro wat in Nederland niet gehouden is)”

  Referendum is een democratisch instrument. Door het niet te gebruiken ben je als vereniging (of land) niet ineens ondemocratisch. Je verward een instrument van democratie met het concept van democratie. Democratie kan op verschillende manieren georganiseerd worden en ik geloof dat je daarmee in de war bent.

  “Als vervolgens onze voorzitter mij verwijst naar de voorzitter van een andere bond om mijn vragen aan te stellen, bekruipt bij mij de vraag over de legitimiteit van de naam van deze bond.”

  Ik zie overigens nergens dat je bij een andere vakbond moet zijn om vragen te stellen. De onderhandelingen op het hogere niveau worden gedaan door onder andere (!) mensen uit een partnervakbond. Overigens lees ik nog steeds in het antwoord van de voorzitter dat je ook bij hem terecht kan met vragen.

  “Jouw vraag of het moeilijk is om actief lid te worden kan ik je helaas niet beantwoorden. In de statuten staat dat de deelraad benoemd wordt. Niet hoe dat gebeurt.”

  Moet ik dat antwoord opvatten dat je je gaat inzetten als actief lid. Overigens hoef je niet benoemd te worden om binnen de deelraad te kunnen meebeslissen zoals in artikel 11 duidelijk staat verwoord. Het is een beetje archaïsch om alles en iedereen maar te benoemen. De jaren ’80 liggen inmiddels alweer bijna 40 jaar achter ons (al lijkt Defensie daar niet compleet op ingesteld). Alleen worden de deelraden voorgezeten door het bestuur benoemde regiobestuurders.

 18. Raymond, het is eigenlijk ook een beetje dom. De reden hiervoor de ALV de regio’s heeft gemandateerd om beslissing namens hun te nemen. En tijdens de ALV, die overigens meerdere keren per jaar plaatst vindt, wordt er verantwoording afgelegd. Maar jij wilt nu ons jou mening op dwingen. Doe een voorstel aan de ALV, hoe jij denk dat het anders moet. Maar het moet wel uitvoerbaar zijn en de ALV moet hiermee instemmen.

 19. We hebben een ALV, als je het anders wilt, doe dan een voorstel aan de ALV. Jij wilt nu aan ons, jouw mening opdwingen en dit tegen beter weten in.

 20. Raymond,ik vind dat iedereen zijn mening mag/moet ventileren. Ik vind alleen dat voor dit onderwerp dit niet het juiste platform daarvoor is. Als je binnen je eigen vakbond dingen wilt veranderen, moet je dat binnen je eigen vakbond oplossen.Dus meld je aan en praat mee binnen de vakbond!

Reacties zijn gesloten.

Gerelateerd: