14 augustus, 2022
Onze vakbondDeelakkoord CAO Defensie: Een Haags Bakkie

Deelakkoord CAO Defensie: Een Haags Bakkie
D

Na veel onderhandelen is het eerste akkoord eindelijk bereikt. Een deelakkoord, dat wel. Dus wordt vervolgd. Zoals gezegd een zuinig Haags bakkie, maar het begin na een jarenlange stilte is er.
Alle partijen in het overleg zijn de volgende punten overeengekomen.

 1. Dat het primaire loon van het burger- en militair personeel per 1 januari 2015 wordt verhoogd met 0,8% Dit is het werknemersdeel dat voortvloeit uit de versobering uit het pensioenakkoord.
  Het bijzondere is dat de onderhandelaars (CMHF, AC, ACOP en CCOOP) met het ABP zijn overeengekomen dat deze verhoging doorwerkt in de berekening van de pensioengrondslag 2015 (i.p.v. 1 januari 2016).
 2. Deze verhogingen werken eveneens door naar de wachtgeld – UKW – en FLO uitkeringen.
 3. De doorwerking naar pensioenen , FPU en Bovenwettelijke WW (BWW).

Over nadere inkomensontwikkelingen, onder meer mogelijk geworden doordat ook voor ambtenaren de gehate nullijn van tafel is, zal tijdens de vervolgonderhandelingen nog gesproken worden, omdat over hoogte of aan wat het besteed moet worden nog geen overeenstemming bereikt is.

Contouren

In de afgelopen maanden is ook gesproken over het versterken van employability aanspraken, waaronder certificering van opleidingen, geld en scholing. De militair kan deze zaken inzetten voor zijn eigen talentontwikkeling die of beter kan afstemmen met zijn toekomstvisie (wensen) in dienst, of een vervolgcarrière in de burgermaatschappij. Kortom het opbouwen van een eigen portfolio.

Contouren zijn geschetst in het kader van de diensteinderegeling die geen AOW gat kent, Het oude wordt stapsgewijs afgebouwd. Bij het vormgeven van de toekomstige regeling zullen de afspraken, waaronder inverdienen, zoals deze in voorgaande jaren ten aanzien van groepen militairen zijn gemaakt worden meegenomen. Alle partijen vinden het belangrijk dat militairen individuele voorkeuren kunnen aangeven ten aanzien van het ontslagmoment. De bonden willen dat het ontslagmoment een onderdeel van keuzes wordt die de militair maakt binnen zijn arbeidsvoorwaardenpakket. Nader nieuws volgt.

AOW gat

Defensie en centrales achten het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om binnen de totale aan de arbeidsvoorwaarden gerelateerde budgetten, een solide voorziening te treffen. Met deze voorziening wordt beoogd de negatieve gevolgen van het ontbreken van de AOW-uitkering te ondervangen. Deze voorziening zal uiterlijk op 1 oktober 2015 geëffectueerd zijn.

WUL Dossier

De negatieve effecten van het WUL-dossier worden ondervangen met het wegvallen van het Vut equivalent. Dit heeft een positief effect op het loonstrookje en krijgt zijn beslag in de loop van 2015.

Middelloonregeling

De ODB is blij dat voor wat betreft het pensioen de middelloonregeling geen optie meer is. Er wordt nu door de bonden uitgekeken naar een volgende/andere pensioenregeling.

FPS

Flexibel Personeel systeem (FPS) heeft in zijn huidige vorm versterking nodig. Voortdurende scholing en talentontwikkeling in alle fases van het FPS is daarom een noodzaak. In die gevallen dat een militair de dienst gaat verlaten moet de in zijn werkzame periode opgedane kennis en kwalificaties hem of haar in staat stellen buiten Defensie opnieuw zijn plaats op de arbeidsmarkt in te nemen.

Door ontwikkelingen binnen de sociale wetgeving stijgt de AOW-leeftijd (67). Alle partijen zijn van oordeel dat de pensioenleeftijd voor militairen, in samenhang met een nieuwe diensteinderegeling, moeten worden gekoppeld aan de geïndexeerde AOW-leeftijd. De pensioenleeftijd en AOW leeftijd komen daarmee structureel samen te vallen.

Nieuw bezoldigingssysteem

Het huidige bezoldigingssysteem doet geen recht meer aan de bijzondere positie van de militair. Er zijn immers nieuwe typen consignaties en uitzendtypen zoals o.a. de nieuwe flitsmacht. Een nieuw  en  toekomstbestendig systeem moet niet alleen leiden tot een vereenvoudiging en harmonisatie van het bestaande stelsel, maar ook voorzien in mogelijkheden tot differentiatie. De ODB vindt dat dit nieuwe systeem ook moet leiden tot meer zekerheid.

Loopbaan Burger Defensiepersoneel 

Burger defensiepersoneel moet beter in staat zijn om de eigen loopbaan vorm te geven. Om dit te bevorderen kiest de werkgever ervoor om voor het burger defensiepersoneel loopbaanbegeleiders beschikbaar te stellen en het management development verder door te ontwikkelen. Daarnaast wordt naar mogelijkheden gezocht met het bedrijfsleven om het aantal werkervaringsplaatsen te vergroten. Voor het burgerpersoneel zullen bestaande belemmeringen om tot op de AOW-gerechtigde leeftijd door te werken worden weggenomen.

Ook wordt verder onderhandeld met betrekking tot inzet, beschikbaarheid en bereikbaarheid buiten het reguliere rooster in hoeverre dat nog aansluiting vindt bij de eisen die worden gesteld aan de inzet van de moderne krijgsmacht.

 

Een Haagse bak koffie

Het is de onderhandelaars van CMHF, ACOP, AC en CCOOP gelukt om een eerste deel akkoord te bereiken en zoals ze al aangaven nog meer positieve ontwikkelingen in het verschiet. Het heeft even geduurd maar het einde van de afbraak lijkt eindelijk in zicht, maar we zijn er nog lang niet! De ODB blijft deze ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Het HB van de ODB legt dit deelakkoord dan ook voor aan de regiobestuurders uit de verschillende deelraden met een positief advies. De deelraden kunnen volgende week reageren op dit eerste akkoord van 2015.

bestuur ODB

40 REACTIES

 1. Wat een in triest en beschamend resultaat: +0,8%. Een vernederend fooitje dat ik zeker nog dankbaar moet oppakken ook! Doe dan gewoon maar helemaal niets. Dit is geen Haags bakje, dit is disrespect…

 2. Door ontwikkelingen binnen de sociale wetgeving stijgt de AOW-leeftijd (67). Alle partijen zijn van oordeel dat de pensioenleeftijd voor militairen, in samenhang met een nieuwe diensteinderegeling, moeten worden gekoppeld aan de geïndexeerde AOW-leeftijd. De pensioenleeftijd en AOW leeftijd komen daarmee structureel samen te vallen.

  Wat betekend dit in de praktijk ?

  • Klopt.
   Het FPS (Flexibel Personeelsysteem) kent als doelstelling een voortdurende talentontwikkeling van het personeel.
   Dit schept verplichtingen voor de overheid. In of Out, maakt niet uit meer.
   Het personeel bij Defensie dient altijd maximaal opgeleid te zijn. Zodat met name de militair in de dienst en buiten de dienst kan functioneren.
   Spijtig om te noemen (wijze van denken in het ‘Haagse’ ) voor velen is er geen sprake meer voor een Life Time verbintenis; persoonlijk vind ik dit een verontrustende visie!

 3. Worden de gevolgen van het Wul schandaal ondervangen door het ook altijd teveel betaalde Vut equivalent , heel erg triest, beschamend

 4. Wat een snelle reacties. Ik was nog niet eens uitgelezen.Het WUL-gat wordt gedicht met de vut-regeling,die ook niet meer bestaat.Koekje van eigen deeg. De 0,8% ‘loonsverhoging’ komt uit de versobering van de pensioenen. We betalen minder pensioentoelage,zodat we straks minder pensioen overhouden.Weer een koekje van eigen deeg.Doe mij nog maar een bakkie.
  Maar er is nog hoop,hoop ik. Het is maar een deelakkoord. Ik wacht met smart op het volgende deel.

 5. Wordt inderdaad tijd voor meer als 0.8% dat is geen loonstijging maar een beetje compensatie voor de jarenlange stilstand? Achteruitgang alleen al door de inflatie.

 6. Waardeloos, hoe kan je hier als vakbond trots over berichten? Ik Citeer: “Het is de onderhandelaars van CMHF, ACOP, AC en CCOOP gelukt ” Wat is ze dan gelukt? Zoals al eerder hierboven geformuleerd zijn de tot stand komingen een sigaar uit eigen doos!

  Dat minister Hennis de vlag uithangt is logisch die heeft nog nooit blijk gegeven zich maar enigszins te bekommeren om haar personeel.

  De berichten over FPS, zijn allemaal hartstikke leuk maar zijn natuurlijk niet het belangrijkste discussiepunt in deze onderhandelingen. En het excuus er wordt gewerkt aan loonontwikkeling… ja prima goed verhaal :-/ Daar horen we in 2058 een keer wat over gok ik zo?

  Er is al meer dan 500 dagen geen nieuwe CAO en als er dan uiteindelijk wordt onderhandeld is het resultaat helemaal niets.

  Er is genoeg daadkracht in de politiek om in deze tijd meer geld uit te geven aan Defensie, dat dat voor hun populistisch gelul is om zichzelf te promoten maakt voor ons toch niks uit? Maak daar dan gebruik van! (http://www.bontesvanklaveren.nl/vnl-loonsverhoging-voor-militairen/ is hier ooit wat mee gedaan?) Gezellig op de foto met Hennis werkt in ieder geval niet!

  Als je vakbond zijnde na zo lange tijd van verwaarlozing van het personeel akkoord gaat met dit verhaal heb je eigenlijk geen meerwaarde. Ter verdediging vertellen dat dit pas een deelakkoord is een zwakte punt.

  Ik mag toch hopen dat dit concept volledig van tafel wordt geveegd!

  • Beste Michael

   Volgens mij loop je maar wat te blazen en moet jij de stukken beter leren lezen.
   1 het strookje krijgt er 0,8 bij.
   2 wul gecompenseerd
   3 AOW gat wordt gerepareerd

   schreeuwen dat er niets van klopt….klopt want als men jou mening zou volgen krijg je

   geen 0,8 wul gat blijft groot, AOW gat wordt met elke maand meer onbeheersbaar.

   Nee dan je dan heeft de ODB groot gelijk door het met een positief advies aan de kaderleden
   voor te leggen

 7. Kortom in totaal inmiddels 7 jaar “erbij” gekregen. Van 55′ naar 57, naar 59 minus een deel de uitzendduur naar 62. Daar gaan we vast een hoop geschikte arbeidsplaatsen voor creeren. Verjonging van de krijgsmacht? Altijd inzetbaar,fit for action,24/7…….. Je mag natuurlijk altijd eerder weg voor de bijstandsnorm en BWW met een legio aan kansen op de arbeidsmarkt. Daar kun je met die loonsverhoging van 0,8 procent nog mooi een jaartje op 7 voor sparen 10x12x7=€840. Gaat lukken.
  Benieuwd wat er verder nog voor “mooie dingen” uit de deel akkorden gaan komen.

  • Beste Hans,
   Nu kan ik het misschien helemaal verkeerd lezen maar volgens mij kun je er nog steeds gewoon met je 59 uit omdat de rechten van mensen die in een overgangsregeling zitten (art 39a AMAR) gerespecteerd worden.
   Wat dit trouwens inhoud mbt de reparatie van het AOW gat bij deze categorie dat haal ik dan weer nergens uit.
   En de 0,8 procent heeft nog niks te maken met de daadwerkelijke loonsverhoging waar we al jaren op zitten te wachten.

 8. Wat een beschamende overeenkomst! Het tot nu toe bereikte akkoord is een koekje van eigen deeg!
  Wel heeft de minister al haar zin door te roepen dat de ontslagleeftijd (FLO) omhoog gaat. Ik ben zelf van 1958 en mag volgens de huidige berekeningen met 67 1/2 met pensioen! Voor de nieuwe generatie betekent dit dus niet (67-5) = 62 maar waarschijnlijk rond de 65 tot 70!!! Vakbonden bedankt voor het naar de zin maken van de eisen van de MvD.

  • Hoi Henkie

   Dan mag jij jou 0,8 procent wel naar mijn rekening nummer overmaken hoor. Geen enkel probleem

   enne bedank he

 9. 0,8% van mijn nettoloon is 15,-

  Ik bedenk me zojuist een manier om die 0,8% te verdubbelen

 10. Hoe kunnen jullie dit nu positief voorleggen aan de leden? Het is gewoon het complete eisenlijstje van Defensie, wat jullie1 op 1 gekopieerd hebben.

  De koppeling van aan de AOW betekent waaschijnlijk nog langer doorwerken als 62 (de levensverwachting stijgt inmiddels, het zou dus zomaar 63 of 64 kunnen worden).

  Het loopbaanbeleid is al een farce, en gezien de gebruikte (vage) omschrijvingen zal ook hier concreet weinig veranderen.

  Kortom, schandalig dat jullie dit zelfs maar voor durven te leggen.

 11. Hoop dure woorden maar stelt nog steeds helemaal niks voor. …was toch iets met10% Dit is gewoon een zoethoudertje.

 12. Wederom krijgen we een sigaar uit eigen doos.
  We krijgen terug wat van ons afgepakt is in het verleden.
  bij het berijken van de 67 jarige leeftijd heb ik bina 50 pensioen jaren opgebouwd
  Om daarna met een fooi naar huis gestuurd te worden.
  Bufgers hebben immers al 10 jaar een middelloon pensioen opbouw.
  We moeten nu constateren dat de minister niet echt ziet wat er aan de hand is.
  De economie trekt aan en het technische personeel vertrekt.
  Dit zijn mensen met onmisbaar veel ervaring.
  ik denk dat er nu een kantelpunt berijkt is.
  jarenlang uithollen van defensie stop je niet met 0.8%
  Jammer
  Ook tamelijk respectloos voor de mensen die dagelijks hun leven wagen in verre landen.

 13. Blij dat ik al lang geen lid meer ben van een vakbond, zo hou ik netto toch nog iets meer over dan deze schamele onacceptabele 0,8%. De politie gaat voor 3% ……..

  • Dat je er zo over denkt moet je natuurlijk zelf weten. Als er geen bonden waren geweest, leefden we nog in de tijd van Michiel de Ruyter. De ODB is opgericht uit frustratie met de werkwijze van de ‘grote bonden’. Dat wil niet zeggen dat ze na 10 jaar het voor het zeggen hebben, Dankzij de ODB werd in ieder geval de defensie-CAO weer op de kaart gezet.Mensen die wel meeliften-terwijl ze geen lid zijn van een bond- met de pluspunten, moeten niet janken als het niet snel genoeg gaat naar hun zin.
   Lees het stuk over solidariteit op deze site . Volgens mij kunt u – meneer Meyer- daar wel iets van leren.

 14. Ik ben nog wel lid maar als dit het is vwb de belangen van het personeel, dan creëer ik mijn eigen salaris verhoging

 15. Vergeten jullie de salarisnummers niet die zijn na ophoging van de leeftijd niet mee gegroeid. in mijn geval 5 salarisnummers. Komt toch snel uit op €200,00 brutto

 16. Ik vindt dit een regelrechte belediging en te absurd voor woorden dat met over een loonsverhoging durft te spreken terwijl het een sigaar uit eigen doos is! Het is gewoon te zot voor woorden om het defensiepersoneel wederom te schofferen en te behandelen als de ambtenaren van het allerlaagste allooi met de minste waarde. Na 7 jaar stilstand (=achteruitgang) wordt de defensieambtenaar wederom afgescheept met een hondenfooi en zul je zien dat alle andere ambtenaren er weer beter afkomen en wel degelijk positieve loonontwikkeling hebben net zoals de afgelopen 7 jaren. Dit durf je met goed fatsoen niet te vertellen thuis of op een (verjaardags)feestje. Misschien moet het heilige huisje dat defensieambtenaren niet staken nu voorgoed eens afgebroken worden.

  • Wakubu is zeker Nukubu toch als je uit je nekt wilt kletsen moet je eerst goed lezen dat wil zeggen begrijpend leren lezen. Dan lees je uit het stuk van de ODB dat het gaat om een verhoging. Ik lees daar geen salarisverhoging. Waar heb je die onzin vandaan dat defensie al 7 jaar stilstaat. Schijnbaar heb je een aantal jaren als Wakubu zitten cq liggen snurken. welterusten

   • Hey Hans M lees eerst eens de Uitkomst arbeidsvoorwaardenonderhandelingen Defensie; Eerste deelresultaat d.d. 3 maart 2015!!

 17. Schandalig resultaat. Jullie zitten te slapen terwijl de minister dicteert. Terug naar de onderhandelingen, salariseis van tien procent, ECHTE dichting van het AOW gat, FLO niet aankomen, vergoeding voor overwerk verbeteren, en geen grappen over flexibel dit en dat en zus en zo. Pensioenen niet aankomen en doorgroeimogelijkheden binnen defensie. Mensen niet ontslaan maar financieel onafhankelijk en netjes af laten vloeien. Dan en alleen dan kunnen we praten.

  • vergeet niet de toelages die mogen best wel omhoog want ook die zijn al jarenlang gekort

Reacties zijn gesloten.

Gerelateerd: