15 juli, 2024
Onze vakbondDe vakbond heeft juist jongeren meer te bieden!

De vakbond heeft juist jongeren meer te bieden!
D

De laatste vijftien jaar is het aantal vakbondsleden in absolute zin vrijwel stabiel, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar omdat steeds meer mensen aan het werk zijn, is de organisatiegraad per saldo gedaald van ruim een kwart van alle werknemers in 2000 tot 20% in 2011 dat aangesloten is bij een vakbond. De terugloop van de organisatiegraad komt doordat er minder werkende vakbondsleden zijn, terwijl de beroepsbevolking is toegenomen.

De achterban van de vakbonden is de afgelopen jaren vergrijsd. In 1973 telden de bonden 282.000 jonge leden (onder de 25 jaar), goed voor een aandeel van 17 procent. In 2010 is dit gedaald naar bijna 4 procent en zijn er nog
maar 71.000 jongeren onder de vakbondsleden.

Jongeren
De afname onder jongeren komt voor een belangrijk deel doordat deze bevolkingsgroep nu kleiner wordt en later de arbeidsmarkt betreedt, aldus het CBS. Het aantal AOW-gerechtigde vakbondsleden stijgt echter. Steeds meer
65-plussers en straks 67 plussers blijven na hun werkzame leven lid van een vakbond. In 1973 was hun aandeel in verband met vele vakbondsvoordelen 8 procent; in 2010 is dit toegenomen tot 13,5 procent.

 

Mening ODB

Deze getallen betekenen dat de vakbonden steeds minder de stem van werknemers kunnen laten horen. Als je lid bent van een vakbond wordt jouw stem gehoord in tal van commissies die het voor het zeggen hebben. Meer stoelen in die commissies betekent meer invloed en meer zeggenschap. Steun daarom de vakbond met jouw lidmaatschap! De vakbond heeft juist jongeren meer te bieden.

Bron: CBS

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: