20 juni, 2024
Onze vakbondDe rekening naar het Defensiepersoneel

De rekening naar het Defensiepersoneel
D

Minister van Defensie Hennis-Plasschaert (VVD) en de minister van Financiën Dijsselbloem (PvdA) hebben gezamenlijk 25 juni jl. een hoofdlijnennota naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nota wordt verwezen naar de Internationale Veiligheidsstrategie van Buitenlandse Zaken (IVS) en de Strategie Nationale Veiligheid (SNV). Beide strategieën wijzen erop dat dat de onzekerheid toeneemt en dus stabiliteit wereldwijd afneemt. Tot zover het meest reële en visionaire deel van deze nota.

Eén van de gevolgen hiervan is dat door het verschuiven van machtsverhoudingen, Europa haar belangen in grote mate zelf moeten gaan behartigen . De beide ministers concluderen in de nota terecht dat Nederland na jaren van onzorgvuldige bezuinigingen niet meer in staat is om op eigen kracht haar veiligheid te kunnen garanderen. De veiligheid van zowel Nederland als Europa zal noodgedwongen gezamenlijk met andere lidstaten gedragen en dus ook gefinancierd moeten worden.

Uit de verdeling van de lasten en risico’s zal moeten blijken of een lidstaat als betrouwbaar en geloofwaardig kan worden bestempeld. Een mooie zin, schijnbaar ingegeven door onwetende beleidsmakers, waarvan u als lezer gelijk kunt concluderen dat dit helaas een utopie is. Een visie van de kouwe grond zullen we maar zeggen. Nederland moet gewoon zijn afspraken nakomen.

In de nota geven de ministers aan dat de Nederlandse krijgsmacht nu en in de toekomst wereldwijd op alle geweldsniveaus inzetbaar moet kunnen zijn. De keuze voor de vervanging van de F16 maakt hier, zo staat te lezen, onlosmakelijk deel van uit. De wijze waarop het kabinet invulling geeft aan de financiering van projecten wordt door de ODB dan ook zeer kritisch gevolgd. Volgens de minister is geen sprake van een verdringingseffecten. Zodat de krijgsmachtdelen kunnen doorgaan met de Marinestudie 2005, de modulaire opbouw en al haar technologische ontwikkelingen.

Helaas heeft de hoofdlijnennota ook een keerzijde. In de nota wordt eindelijk toegegeven dat de bezuinigingsmaatregelen van Rutte I en II tot gevolg hebben dat het defensiebudget met 333 Miljoen euro extra wordt gekort. Dit heeft uiteraard gevolgen voor zowel het personeel als Defensie zoals:

  • Weer lastenverzwaring voor het defensiepersoneel.
  • Arbeidsvoorwaarden onder druk.
  • Naast verlies 12.000 arbeidsplaatsen (Hillen) worden meer gedwongen ontslagen niet uitgesloten.
  • Het ambitieniveau wordt naar beneden bijgesteld.
  • Operationele capaciteit wordt weer kleiner.
  • Wereldwijde inzet wordt verder beperkt.
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden onder druk, zo niet van tafel

bron MINDEF

De ODB is dan ook van mening dat de hoofdlijnennota van tafel moet. Dit schrijven is uitermate slecht voor Nederland als soeverein land. Het maakt Nederland afhankelijk van andere naties. Aan de ene kant laat het zien dat de wereld gevaarlijker is geworden (altijd tijdens of na een crisis) Maar geeft ook duidelijk aan dat men er niets aan wil doen. Den Haag geeft duidelijk de voorkeur aan eigen politieke belangen in plaats van die van alle Nederlanders. Het geeft een negatief signaal naar partners dat Nederland niet bereid is om zijn steentje bij te willen dragen. De rekening komt zoals altijd, terecht bij het personeel. Het toch al overvolle takenpakket wordt verder belast. Minder collega’s krijgen daardoor meer taken die niet of onvolledig worden uitgevoerd. Uit deze nota komt duidelijk naar voren dat dit kabinet weinig op heeft met het woord werkgelegenheid. Als laatste roept de minister ook op tot loyaliteit. Echter de loyaliteit is al een tijdje geleden vertrokken en heeft plaats gemaakt voor gewoon salaris verdienen zoals iedere Nederlander. Van loyaliteit kun je tegenwoordig alleen gebakken lucht kopen. De geluiden vanaf de werkvloer liegen er niet om, het vertrouwen in de politieke en militaire top is tanende. Het blijft zoals Minister Hennis-Plasschaert reeds heeft aangegeven voorlopig nog onrustig bij Defensie. Stop de afbraak en begin met opbouw.

Bestuur ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: