19 mei, 2024
Onze vakbondDe ODB Gewoon Ongewoon Gewoon

De ODB Gewoon Ongewoon Gewoon
D

Veel mensen hebben nogal een achterhaald beeld van een vakbond. Dat zij alleen maar stakingen organiseren en met hoedjes, vlaggetjes, ratels, fluitjes en toeters op het Malieveld staan. En vooral boos doen tegen werkgevers. In het uiterste geval gebeurt dit ook. Meestal komen de vakbonden en werkgevers er echter in het overleg ‘minnelijk’ uit. Niet spectaculair, en voor de meeste mensen niet interessant.

Waar de ODB vooral voor staat is individuele belangenbehartiging. Dit wordt door de enthousiaste vrijwilligers (uit alle rangen) van de ODB uitgevoerd. Mensen die zich de situatie en het lot van onze leden aantrekken en daarvoor in de bres springen, en desnoods vechten (juridisch) om het onrecht teniet te doen. Daar dit veelal om individuele zaken gaat kan de ODB, om privacy redenen niet al te gedetailleerd berichten van een zaak in de openbaarheid brengen. Een aantal opmerkelijke zaken vind je onder wapenfeiten op onze website. Bekijk de verschillende voorbeelden van wat raadslieden van de ODB allemaal voor elkaar hebben gekregen en wellicht wordt het dan een stuk duidelijker.

Sinds 1 september 2013 is de ODB aangesloten bij de CMHF en vanaf 10 december 2013 bij de CMHF sector Defensie. Dit is een van de vakcentrales die direct met de werkgever praat over de collectieve belangen van de werknemer, zoals de CAO. De ODB heeft in de CMHF een evenredige stem (met vier andere verenigingen) inzake arbeidsvoorwaarden. Het is een perfecte mogelijkheid om het geluid van onze leden tot in de hoogste regionen te laten horen. Heeft dit effect? Zeker wel, maar de meerderheid beslist zoals het in een democratie gebruikelijk is. Als de ODB blijft groeien, en dat doen wij maand na maand, dan wordt onze stem steeds luider en duidelijker. Een kwestie van lange adem en volharding.

Buiten de individuele en collectieve belangenbehartiging proberen we voor de leden zoveel mogelijk voordelen te behalen. Zo hebben we een partnerschap met Noventas om financieel voordeel te halen voor onze leden. Bij de door ontwikkeling van deze verzekeringsproducten heeft de ODB een prominente stem. Wij weten, omdat we veel actief dienende leden hebben, dat normale verzekeringsproducten te weinig rekening houden met de uitzonderlijke positie waar militairen zich vaak in bevinden, zoals bijvoorbeeld in geval van uitzendingen. Hier wordt goed rekening mee gehouden bij de ontwikkeling van al deze producten. 

Doordat we bijna alle zaken met en via het internet regelen kunnen we de kosten laag houden. Dit resulteert in de laagste lidmaatschapskosten met de beste ledenservice van alle defensiebonden. We willen die kosten ook in de toekomst laag houden omdat we als geen ander weten dat elke euro van onze leden maar één keer kan worden uitgegeven.

Maar dit is nog niet alles. Meer van wat we allemaal doen defensienieuws en vakbondsnieuws is te lezen op www.defensiebond.nl

Wat belet je dan om lid te worden van de defensiebond? Het lidmaatschap geeft je voordelen die de prijs van het lidmaatschap ruim overtreffen. Daarbij steun je ons en geeft ons (vrijwilligers) de financiële middelen maar vooral stemrecht (ledenaantal) om zaken nog beter te regelen bij de werkgever!

bron: redactie/voorlichting

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: