31 mei, 2024
Binnenland“De moderne notaris beweegt met de maatschappij mee”

“De moderne notaris beweegt met de maatschappij mee”

Als overtuigd generalist hoeft Arnold Verhoeks niet lang na te denken over de toegevoegde waarde van Verhoeks Notaris. “We zijn van alle markten thuis en hebben alle accenten die benodigd zijn in huis, waardoor we lang inzetbaar blijven voor de klant. We kennen de klant, de historie, de huidige situatie en de wensen. Door die helikoptervisie wordt de kans dat je iets mist een stuk kleiner; wij denken er automatisch voor je over na.”

“Het notarisambt kent geen grenzen. Er is een aantal zaken waarbij de gang naar de notaris verplicht is, maar het Notariaat een uitdijend beroep. De crux is dat we als kantoor eigenlijk alles bieden wat de klant vraagt. De moderne notaris beweegt als het ware met de maatschappij mee. Als notaris hebben wij de knowhow en het waarde-oordeel van de professional. De laatste jaren zien we de behoefte om zaken te toetsen groeien.”

Den Helder is een internationale stad, onder meer met het oog op de offshore-industrie. Dit maakt dat Verhoeks regelmatig te maken krijgt met het buitenland. “En dan kan ik maar één conclusie trekken: we hebben het in Nederland op het gebied van regel- en wetgeving razend goed voor elkaar. Het systeem is goed én snel.” De uitdaging ligt in het blijvend verbeteren van het systeem. “Bijvoorbeeld op het gebied van automatisering, maar wel met een duidelijke scheiding van taken. Laat automatisering de makkelijke dingen doen en mensen de ingewikkelde kwesties oppakken.”

“We worden warm van een mooie akte en een goede oplossing. We ‘verkopen’ een lastig product, een product dat je niet ziet, maar wel een product dat iets betekent en vooral iets doet. De waarde zit in het gevoel dat je erbij hebt: waardevol, professioneel en goed advies. Vertrouwen en volledige keuzevrijheid vormen de basis van elke samenwerking die we aangaan. Wij bieden de informatie en volledig advies, de klant beslist. Het is aan ons om elke oplossing te ontdekken en aan te bieden.”

Testament

Wellicht heeft u geen plannen om binnenkort een testament nodig te hebben. Of u nu ooit een testament hebt gemaakt of nooit een testament hebt gemaakt; enig onderhoud van uw wensen wat er mag gebeuren na uw overlijden is wel aan te raden. Misschien bent u destijds ooit bij de notaris geweest om (slechts) de voogdij te regelen, en zijn de kinderen nu zelf al ouders. Veelal heeft u dan een langstlevende testament die enige ouderdom bevat.

Bedenk dat de Wet in 2001, in 2003, in 2010 en in 2013 belangrijke wijzigingen heeft ondergaan die het nodige onderhoud vragen van een testament welke u daarvoor hebt laten opstellen. Uw fietsbandjes moeten ook bij tijd en wijle worden voorzien van wat nieuw ingeblazen lucht. Dus waarom de gedachte dat uw testament eeuwig goed is gebleven?

De stand van het vermogen vraagt daarbij ook de nodige aandacht. Teveel, veel, of überhaupt erfbelasting betalen, terwijl dat niet nodig is? Wie wil dat?

Uw kleinkinderen hebben ieder ook een vrijstelling van zo’n € 21.000, dus waarom zou deze vrijstellingen niet benutten door ze een positie te geven in uw testament? Als u wilt, zonder dat het ten koste gaat van de erfdelen van de kinderen.

En bent u al op de hoogte van de laatste mogelijkheden in de technieken van estate-planning, of heeft u een tweetrapstestament die overigens prima werkt voor de langstlevende, maar geen belasting bespaart doch slechts uitstelt? Weet u dat uw kinderen dan ook heffingsrente (4%) gaan betalen over de (hoge) erfbelasting? Dat is gewoon dubbele belasting! Beter is dan een Verhoeks Optimaal of Verhoeks Optimaal+ testament.

Misschien heeft u ooit iets geregeld voor uw toenmalige partner (en schoonfamilie?) en bent u inmiddels opnieuw gelukkig, maar niet meer samen. Misschien staan er familieleden te trappelen van ongeduld om uw nalatenschap te ontvangen, maar zijn deze bloedverwanten in uw ogen ongewenst als uw erfgenamen. Of wilt u wat doen voor het goede doel, maar misschien vindt u ze niet geschikt om uw zaken af te wikkelen.

Heeft u iemand die uw zaken vertrouwd kan regelen, benoem dan deze als executeur.

Wilt u uw erfgenamen beschermen tegen een echtscheiding maak dan een uitsluitingsclausule.

Kinderen hebben altijd recht op tenminste een aandeel van de nalatenschap. Deze legitieme portie is iets om goed rekening mee te houden. Bovendien is de werking van de vele langstlevende-testamenten die in het verleden zijn gemaakt in deze en de komende jaren ten volle zichtbaar; vorderingen van kinderen op een langstlevende maken schulden van de nalatenschap die een zeer onaangename verrassing kunnen zijn voor uw uiteindelijke erfgenamen. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Ze worden pas zichtbaar bij het overlijden van de langstlevende. Wie mag deze dan betalen?

Ten slotte hebben we uiteraard ook weer een vermogenstoets die de wensen van een testament lelijk kan verstoren.

Kortom genoeg redenen om eens met een goed testament aan de slag te gaan.

In een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek kan notaris Verhoeks samen met u gaan bepalen wat de inhoud van uw testament zou kunnen zijn. Daarom is een adviesgesprek altijd eerst aan te raden. U kunt gemakkelijk een afspraak maken door te bellen met het kantoor.

Levenstestament: Wie gaat het regelen?

Die vraag kom ik in mijn notarispraktijk geregeld tegen. Het gaat dan vaak om de vraag hoe het verder gaat als u bent overleden en dat legt u natuurlijk vast in uw testament. Maar daaraan vooraf gaan vaak andere vragen. Hoe gaat het immers als u zelf nog leeft, maar door omstandigheden buiten uw wil, geen beslissingen (meer) kunt maken. Dit kan tijdelijk zijn, door verblijf elders op de wereld, als gevolg van een opname door ziekte, maar ook permanent bij ziekten als bijvoorbeeld dementie.

Als u vervolgens bedenkt dat dementie de komende jaren een explosieve groei wordt toegedacht door de wetenschap,  is het niet meer dan logisch om oplossingen te vinden voor die vragen van het  leven. Ik kom in de praktijk de volgende tegen:

 • Wie heeft  toegang tot de bankrekeningen?
 • Kan mijn partner alles namens mij regelen? Waarom staat dat niet in de wet?
 • Wie regelt de overheidsbijdragen voor mij als ik zelf niet meer kan tekenen?
 • Hoe kan mijn partner zelf de beslissingen nemen zonder tussenkomst van de rechter?
 • Wie beheert mijn vermogen? Mag er ook beschikt worden?
 • En kijkt er dan nog iemand mee ter controle? Wie houdt toezicht?
 • En hoe gaat dat dan tussen die beheerder, toezichthouder en de toekomstige erfgenamen?
 • Mag er nog geschonken worden? Kan ik nog belasting  besparen? Tot hoeveel/hoever? Kan dat ook zonder kantonrechter?
 • Wordt er rekening en verantwoording afgelegd?
 • Wat als ik het zelf weer kan?
 • Wat te doen met mijn onderneming? Continuïteit? Verkoop?
 • Wie benoemt de nieuwe directeur van mijn vennootschap als ik ook de aandelen houd?
 • Wie regelt mijn vermogen in het buitenland? Hoe regel je dat?
 • Wie vertrouw ik mijn (internet)codes toe?
 • Wie krijgt toegang tot mijn medisch dossier en wie neemt beslissingen?
 • Hoe denk ik daar eigenlijk zelf over? Behandelverbod? Euthanasie?
 • Hoe leg ik mijn ideeën vast voordat ik het niet meer zelf kan vertellen?
 • Wat gebeurt er met mijn woning? Leegstand? En de inboedel?
 • Kan ik kiezen wie mijn mentor/bewindvoerder/curator zal zijn?
 • Kan ik bepalen wie juist géén invloed mag hebben?
 • Wie zorgt ervoor dat het goed wordt vastgelegd, en ook bewaard en gevonden wordt?

Op deze vragen geef ik als notaris in samenwerking met u een antwoord in een levenstestament. Indien één of meer van deze vragen bij u antwoorden oproepen, of juist nieuwe vragen, dan nodig ik u graag uit om in een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek eens met elkaar van gedachten te wisselen!

De nalatenschap. Hoe verder?

Wanneer een familielid of geliefde overlijdt, komt er veel op u af. Naast het verwerken van het verdriet, moet er ook veel geregeld worden. Denk aan de uitvaart, alle bankzaken, de belastingaangiften en toeslagen. Abonnementen en lidmaatschappen moeten opgezegd, het pensioenfonds en andere uitkeringsinstanties ingelicht. De woning moet in de verkoop of de huur opgezegd, vervolgens leeg worden opgeleverd en de inboedel verdeeld of verkocht.

Een hoop geregel waar uw hoofd niet naar staat na een overlijden. Of waar u gewoon onvoldoende verstand van hebt. Vooral in deze onzekere economische tijden is verkeerd kiezen bij de aanvaarding en afwikkeling van een nalatenschap misschien wel een hele dure vergissing!

U kunt natuurlijk al deze zaken zelf regelen, maar u kunt het ook samen doen met- of volledig uit handen geven aan de notaris. De notaris is namelijk dé ervaren deskundige op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen. Hij kent de weg.

Notaris Verhoeks heeft kennis van het erfrecht en belastingzaken. Hierdoor weet u zeker dat alles op de juiste wijze gebeurt en dat er niet te veel naar de belastingdienst gaat. Uiteraard bepaalt u zelf  wat de notaris precies voor u mag doen: Van alleen de erfbelastingaangifte tot een complete boedelafwikkeling. U bepaalt de inhoud van de opdracht.

Zeker als er meerdere erfgenamen zijn, is het aan te raden de afwikkeling met een notaris te regelen. Helaas komt het maar al te vaak voor; ruziënde erfgenamen over de verdeling van een erfenis. De familiebanden raken daardoor vaak beschadigt.

Wanneer notaris Verhoeks de nalatenschap afwikkelt, kan een hoop ellende voorkomen worden. Een notaris is namelijk onafhankelijk en onpartijdig en zal de belangen van álle erfgenamen behartigen. Ook kan de notaris bemiddelen tussen de erfgenamen.

Uw nabestaanden kunnen een notaris in de arm nemen, maar u kunt dit ook zelf vastleggen in uw testament. De notaris kan de executeur zijn van uw testament. Zo weet u zeker dat uw nalatenschap wordt verdeeld op de wijze zoals u wenst en dat de zaken goed geregeld worden.

Uw erfgenamen houden de controle over de werkzaamheden. Zo spoedig mogelijk na het overlijden zal de notaris namelijk een boedelbeschrijving opstellen, hen inlichten over de werkzaamheden, waar nodig goedkeuring vragen, en ten slotte verantwoording afleggen als zijn werkzaamheden zijn voltooid.

Ook als u de afwikkeling van de nalatenschap zelf wilt regelen, is het verstandig om advies van uw notaris in te winnen. Notaris Verhoeks kan u namelijk informeren en adviseren over de juridische, financiële en fiscale gevolgen van de erfenis.

Loopt u gerust eens binnen voor een vrijblijvend gesprek over de verschillende mogelijkheden.

Notaris mr. A. Verhoeks

Middenweg 152

1782 BL  DEN HELDER

T: 0223-611180

E: info@notarisverhoeks.nl

Tekst: Notaris Verhoeks

Foto: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: