22 mei, 2024
Onze vakbondDe Kooy Blijft De Komende Vijf Jaar Open!

De Kooy Blijft De Komende Vijf Jaar Open!
D

Het maritiem vliegkamp De Kooy in Den Helder blijft de komende vijf jaar open. Door de bezuinigingen bij Defensie stond het al dan niet schrappen van dit vliegveld ter discussie. Defensie wilde het vliegveld wel open houden maar dan was een grotere financiële bijdrage van het bedrijfsleven maar ook van de provincie Noord-Holland noodzakelijk.

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn bereid om vijf jaar lang jaarlijks 1,1 miljoen euro bij te dragen. Den Helder Airport BV zegde al 3,4 miljoen toe. Op de totale exploitatiekosten van 10 miljoen euro zou de regio 4,5 miljoen moeten bijdragen daaraan is nu voldaan.

De Luchthaven is van wezenlijk belang voor de luchtmacht, marine offshore en duurzame energie. Indirect zijn rond de 5500 banen in de kop van Noord-Holland afhankelijk van deze luchthaven.

Het civiele gedeelte van de luchthaven was in 2010 goed voor:

landingen 11.768
inkomende passagiers 60.777
uitgaande passagiers 63.952
inkomende vracht (Kg) 192.465
uitgaande vracht (Kg) 562.897

Daarnaast is er de nodige bedrijvigheid van militaire zijde.

Het voorstel van Gedeputeerde Staten moet nog wel aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Dat gebeurd kort na het zomerreces. Gedeputeerde Bond verwacht weinig problemen. De ODB heeft vanaf dag één meegedaan met lokale acties om het vliegveld te behouden (o.a. met de Stadspartij) en zijn dan ook gelukkig met deze uitslag.

(bron Den Helder actueel, Den Helder actueel,NHD, Oirschot, Stadspartij Den Helder)

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: