23 juni, 2024
Onze vakbondJuridische DienstverleningDe internationale inning van alimentatie wordt makkelijker

De internationale inning van alimentatie wordt makkelijker
D

Voor alle militairen. Met vrij grote regelmaat komen er bij Dudink & Starink Advocaten militairen langs die ofwel een ex-echtgenote, ofwel kinderen in het buitenland hebben wonen. Voor hen is het volgende toch wel van belang.

De Eerste Kamer heeft namelijk op 27 september 2011 ingestemd met een wetsvoorstel dat uitvoering geeft aan het Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden en aan EG-verordening nr. 4/2009 over de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen. Hiermee wordt de inning van alimentatie tussen de verdrags- en lidstaten verbeterd.

U bent gewaarschuwd/geïnformeerd.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: