21 april, 2024

De Belasting-Rente
D

In verschillende media is de afgelopen periode aandacht geweest voor de verschuiving van de garantie termijn en de te betalen belastingrente. Door alle storingen is de termijn van het indienen van de aangifte vóór 1 april verschoven naar vóór 5 april.

Alle aangiften die verstuurd zijn voor deze datum, geeft de Belastingdienst de garantie dat men voor 1 juli de teruggave tegemoet kan zien. Daarna wordt deze garantie echter niet meer gegeven.

Aanslagen door de belastingdienst die na 1 juli worden opgelegd bevatten wel een belastingrente. Dit wordt door veel Nederlanders gezien als een soort boeterente.

Het is jammer genoeg een wettelijk vastgelegd verschijnsel waar de belastingservice niets aan kan veranderen. De belastingrente wordt berekend over het bedrag van de aanslag en is momenteel gesteld op 4%. De belastingrente gaat in op 1 juli.

bron: belastingservice

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: