24 mei, 2024
Onze vakbondCentrales vragen opheldering KPU prijzen

Centrales vragen opheldering KPU prijzen
C

Naar aanleiding van het artikel “KPU stunt met prijzen” op onze site, heeft de CMHF sector Defensie opheldering gevraagd over de exorbitante prijsverhogingen van KPU artikelen  bij Defensie. In antwoord hierop heeft Defensie verklaard dat per 12 december 2013 de prijzen van KPU-artikelen op het niveau van de inkoopprijs zijn gebracht. Hetgeen voor bepaalde KPU-artikelen een drastische prijsverhoging tot gevolg heeft.

De CMHF-sector Defensie is ontstemt dat Defensie in oktober en november 2013 de Centrales van Overheidspersoneel niet in kennis heeft gesteld van deze voorgenomen prijsaanpassing. In die periode werd immers gesproken over de invoering van de I-bundel. De prijzen van de KPU-artikelen is voor de CMHF-sector Defensie namelijk een van de elementen die meegenomen wordt in de besluitvorming m.b.t. de hoogte van de I-bundel. Om de gevolgen van de aanpassing van de prijzen van KPU-artikelen voor de I-bundel te kunnen beoordelen, wenst de CMHF-sector Defensie verdere informatie van Defensie. Om die reden heeft de CMHF-sector Defensie een brief gestuurd aan het Georganiseerd Overleg met het verzoek de prijsstijgingen als gespreksonderwerp te agenderen.

Lees hier de brief van de CMHF-sector Defensie aan de Werkgroep Algemene & Financiele Rechtspositie.

Bron: www.prodef.nl

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: