De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel binnen de sector Defensie hebben vandaag hun gezamenlijke inzetbrief voor het komende arbeidsvoorwaardenoverleg bij de werkgever Defensie neergelegd.

Het belangrijkste onderwerp in de inzetbrief is de aanmerkelijke verbetering van de koopkracht van het defensiepersoneel.

De Centrales vinden het tevens belangrijk dat nu eindelijk de eerste concrete stappen gezet worden om te komen tot een modernisering van het complete pakket aan arbeidsvoorwaarden, als onderdeel van het personeelsbeleid, bij Defensie. Recente ontwikkelingen op het gebied van wetgeving hebben er mede toe bijgedragen dat de huidige regelgeving op sommige onderwerpen te kort schiet. Een kenmerkend voorbeeld hiervan is het ontstane AOW-gat.

Daarnaast hebben de Centrales nog enkele andere onderwerpen ingebracht waarvan zij vinden dat er verbeteringen noodzakelijk zijn.

Met deze gezamenlijke inzetbrief geven de Centrales tevens het signaal af dat zij, ondanks de soms verschillende opvattingen over bepaalde onderwerpen, eensgezind zijn waar het gaat om het komende arbeidsvoorwaardenoverleg: na alle mooie woorden van waardering aan het adres van het defensiepersoneel is het nu meer dan de hoogste tijd om deze waardering om te zetten in klinkende daden.

Lees hier de gezamenlijke inzetbrief van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel.

Bron

sco

KlussenKlussen
Vorig artikelWerken bij Defensie – je moet het maar durven (3)
Volgend artikelBelastingtip: Let op bij scholings- en werk naar werkinitiatieven

2 REACTIES

  1. Alleen erg jammer dat het samenwerken bij een brief gaat blijven, vandaag tijdens een werkbezoek aan MK Erfprins liet de voorzitster AFMP zich enkele keren denigrerend uit over de ODB.. Erg jammer in een tijd die om samenwerking roept.

Comments are closed.