14 april, 2024
Onze vakbondBrussel, blijf van onze pensioenen af!

Brussel, blijf van onze pensioenen af!
B

Er zijn inmiddels vele oproepen gedaan aan het adres van het kabinet Rutte (VVD) om de snode plannen van de Europese Commissie aangaande ons pensioenstelsel te blokkeren. Maar wat wil Brussel met de aanbevelingen van Ria Oomen (CDA) nu eigenlijk?

 

 

 • De pensioenleeftijd koppelen aan de levensverwachting!
  Het plan van de EU wil bij een stijgende levensverwachting de pensioengerechtigde leeftijd koppelen zodat zonder discussie langer wordt gewerkt.
 • Er ligt een plan om vervroegd uittreden onmogelijk te maken!
  Waarom zijn in verschillende beroepsgroepen hierover afspraken gemaakt?Deze worden in één klap van tafel geveegd.
 • De EU gaat de hoogte van de pensioenen beoordelen!
  De EU wil de oudedagvoorziening spiegelen aan de karige EU standaard, Nederland glijdt daardoor af (door nivelleren) naar een matig pensioenstelsel.
 • De EU spreekt haar bezorgdheid uit over de hoge publieke pensioenuitgaven!
  Wij hebben het hier over onze AOW. Deze moet omlaag, want deze is te duur in de ogen van Brussel. Deze voorziening wil Brussel privatiseren dus pensioenfondsen en internationale pensioenaanbieders moeten deze regeling voor hun rekening nemen. Vooral vrouwen worden daarvan de dupe. Zij hebben vaak parttime gewerkt en dreigen hiermee hun financiële zekerheid te verliezen.
 • Brussel wil strengere solvabiliteitseisen aan pensioenfondsen opleggen!
  Solvabiliteitseisen zijn financiële zekerheden. Als de fondsen meer geld in kas (reserve) moet houden, gaat de premie voor werkenden omhoog en omdat de fondsen ook minder uit kunnen geven, daalt het pensioen voor de pensioengerechtigden.
 • Het Europese pensioenplan (met aanbevelingen van Ria Oomen) heeft een beleid uitgestippeld dat door het nivelleren van Europese pensioensystemen (het naar elkaar toe brengen) alleen maar negatieve gevolgen heeft voor iedere Nederlander. De ODB steunt dan ook de oproep van Kartika Liotard, Onafhankelijk Nederlands Europarlementariër, Dennis de Jong Europarlementariër namens de SP, en Peter van Dalen Europarlementariër namens de CU om pensioenstelsels en systemen onafhankelijk van Brussel te beheren.

Bron: Europees Parlement, Minister Henk Kamp, Elsevier, GUE/NGL, Bank Nieuws

Arag Banner
Vorig artikel
Volgend artikel
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: