14 april, 2024
Onze vakbondBlokkade defensie vakbond ODB opgeheven

Blokkade defensie vakbond ODB opgeheven
B

Begin deze maand heeft de nieuwe Hoofddirecteur Personeel (HDP) de schout -bij-nacht Henk Itzig Heine het omstreden verbod op het werven en geven van voorlichting door de defensie vakbond ODB opgeheven. Het besluit daartoe kwam nadat de ODB zich op 1 september jl. heeft aangesloten bij de vakcentrale CMHF Sector Defensie.

Hiermee is een eind gekomen aan de loopgraven oorlog waarbij betrokken partijen elkaar bestookten met nationale en internationale regelgeving op het gebied van vakbondsrechten. Ook de vaste commissie voor Defensie kwam in het geweer en werden Kamervragen gesteld over deze merkwaardige situatie.

In alle stilte had het bestuur van de ODB contact opgenomen met de voorzitter CMHF dhr. R.T.B. Visser die, na achterbanberaad, tot de conclusie kwam dat voor de ODB plaats is bij het Sector Defensie van de CMHF.

Voorzitter Erik Jurriëns “Ik ben erg gelukkig met de nieuwe situatie, eindelijk krijgt de ODB haar officiële erkenning van de werkgever alhoewel wij hoopten op een gemakkelijker transitie. Hiermee krijgen onze kaderleden nu dezelfde rechten als bij de vakbonden ACOM, AFMP, GOV en VBM. Ook onze positie in de medezeggenschap verandert hierdoor zodat onze mensen, die daar deel van uit willen maken, geen 30 handtekeningen meer nodig hebben om op een kieslijst te komen. Het meest gaan onze leden erop vooruit, zij krijgen nu via de ODB een evenredige mate van invloed net als bij de overige bonden het geval is.” aldus de voorzitter

Bron: redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: