23 juni, 2024
Onze vakbondJuridische DienstverleningBij PTSS geen omgekeerde bewijslast, volgens minister Hillen

Bij PTSS geen omgekeerde bewijslast, volgens minister Hillen
B

Op 27 januari 2012 kwam defensie met een antwoord op het verzoek van SP kamerlid (en oud huisarts) Van Gerven om in het geval van de inzet en psychische klachten van militairen, een omkering van bewijslast aan te nemen (BS2012000895). In gewoon Nederlands dient defensie dan te bewijzen dat de psychische klachten – niet – door de uitzending(en) kom(t)en.

Van Gerven stelt terecht dat de militair bij aanname meer dan uitgebreid is gekeurd en dat daarmee de kous af zou moeten zijn.

De Minister van Defensie geeft echter in zijn schrijven aan dat mensen gedurende hun leven, of op latere leeftijd, ook psychische of psychiatrische problemen ontwikkelen. Soms is er volgens Hillen sprake van een niet eerder geconstateerde aanleg of kwetsbaarheid. Daarom acht hij nader onderzoek onontbeerlijk.

Hillen heeft daarin geen gelijk. Wat hij wel juist ziet, is dat die militair juist dan in een kwetsbare positie verkeert! Hij doet er echter niets mee en laat die militair eerst een uiterst formeel traject bij defensie doorlopen, waarvan hij ook weet dat die medische tak al langere tijd onderbemand en overbelast is. Die kwetsbare militair is dientengevolge maanden en maanden kwijt om überhaupt te worden gehoord en ‘gewogen’. Daarna moet de behandeling vaak nog op gang komen.

Daarbij moet de betrokken militair, of zijn naasten, ook nog de route binnen defensie (en het doolhof aan afkortingen) weten te bewandelen. Ooit van BMB gehoord?

Toch blijft het vreemd dat de SP dit soort Kamervragen moet stellen…

U bent geïnformeerd!

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: