21 april, 2024
Onze vakbondJuridische DienstverleningBij lager inkomen, toch alimentatie (blijven) betalen, hoe werkt dat?

Bij lager inkomen, toch alimentatie (blijven) betalen, hoe werkt dat?
B

Naar aanleiding van het stukje over de militair die vanwege zijn studie minder alimentatie hoefde te betalen, zijn er bij Dudink en Starink Advocaten nogal wat vragen binnengekomen over hoe dat werkt. Het is daarom wellicht goed om dit uit te leggen aan de hand van een uitspraak van het Hof te Den Haag.

In bovengenoemde uitspraak besluit iemand zelf om in plaats van 40 uur, 20 uur per week te gaan werken. Hij dient een verzoek bij de rechtbank in tot wijziging/vermindering van de te betalen alimentatie.

In hoger beroep geeft het Hof vervolgens aan dat de aanvrager moet aantonen dat er een goede reden was om minder te gaan werken en dat het niet mogelijk is om (eventueel elders) meer uren te gaan werken om zodoende weer een inkomen te krijgen vergelijkbaar met het oude inkomen. Je wordt daarmee door het Hof dus feitelijk verplicht om actief werk te gaan zoeken, dan wel niet zomaar je baan op te zeggen of minder te gaan werken!

In het licht van het voorgaande, was het Hof van oordeel dat de inkomensvermindering in de risicosfeer van de alimentatieplichtige ligt en er voldoende inkomen zou moeten kunnen worden gegenereerd om de eerder vastgestelde kinderalimentatie te betalen. Het voorgaande leidt ertoe dat zich geen wijzigingsgrond voordeed.

(Hof Den Haag, 22 juni 2011, LJN BR4443)

U bent geïnformeerd!

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: