24 juli, 2024
Onze vakbondBij defensie heerst nu veelal de waan van de dag.

Bij defensie heerst nu veelal de waan van de dag.
B

Het rapport van ABD Topconsult, genaamd Quickscan bestuurlijke processen Defensie, laat weinig heel van alle mooie praatjes die door de top van Defensie worden gebruikt om ernstig falen te verdoezelen. Het rapport laat weinig heel van de bestuurlijke samenwerking. Zo wordt een gedeelde visie op de toekomst van de krijgsmacht gemist. En heerst een grote mate van risicomijding.


Het zal wel even slikken zijn geweest toen het onderzoek van ABD Topconsulting op het ministerie op tafel lag. De Quickscan bestuurlijke processen Defensie heeft gekeken naar een aantal probleem gebieden waar bestuurskunde van doorslaggevend belang is voor de landsverdediging. Er is gekeken naar werving, verwerving reorganisaties en Defensie brede kenmerken. De aanleiding van deze rapportage was de onderrealisatie (niet halen van de doelstellingen) op de defensiebegroting in 2012.

Een aantal punten uit het rapport leken verdacht veel op onze zienswijze voor verwerving. Waarbij het uitgangspunt bij de verwerving van materieel voor een groot deel van de plank wordt gekocht. (Ook instituut Clingendael kwam in een ander rapport tot dezelfde conclusie). Wat bleek was dat producten die van de plank werden gekocht, toch gemodificeerd (aangepast) werden, waardoor de kosten alsnog hoger uitvallen.

Reorganisaties komen er ook niet best vanaf. Door alle betrokkenen wordt het belang erkend dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen voor het personeel. In de praktijk echter is er een situatie (overlegcultuur) ontstaan van langdurige trajecten met veel papier en veel overleggen. Dit laatste ondersteund de ODB van harte want ook wij zijn tegen het rondpompen van papier zoals dat nu in elk overleg gebruikelijk is.

Naast de wettelijke regels heeft Defensie ook een groot aantal eigen procedures (Daar weet het bestuur en leden van de ODB alles van!) en werkwijzen ontwikkeld. Het bureau kan moeilijk een hoofdlijn trekken wat nu precies de bedoeling en werkwijze is, door de onduidelijke manier van werken. ABD consult wijst keihard op de ondoelmatigheid van de bovenwettelijke regels. Verminderen of zelfs afschaffen dus in haar advies. ABD Topconsult noemt dit overbodige bureaucratie.

Een gedeelde (door alle krijgsmachtdelen) visie op de toekomst van de rol van de krijgsmacht wordt gemist. Ga daar maar eens aan staan. Het is immers voor de toekomst van de krijgsmacht van groot belang dat zowel de politiek als militaire leiding een duidelijke koers uitzet voor de komende decennia. De leiding van de krijgsmacht is bovendien niet resultaat gericht. Nu heerst de waan van de dag.

Aanbevelingen:

 • Geef de werving en het imago van Defensie permanent prioriteit en aandacht. (ODB: Beter P&O beleid zou al helpen).
 • Zorg voor maatwerk bij het vervullen van specifieke functies (ODB: Stop vriendjespolitiek, bevorder kennis en aanpak).
 • Bezie toelatingseisen (eindelijk de ODB pleit al jaren voor een Staatexamen voor VeVa)
 • Verbeter aansluiting militaire en civiele opleidingen (ODB: Geen loze beloften meer maar civiele diploma’s voor militair personeel).
 • Vereenvoudig de interne procedures en regels door mogelijk bovenwettelijke regels zo mogelijk af te schaffen.
 • Defensie moet eerlijk zijn op financieel gebied dus reële ramingen en rapportages.(transparant)
 • Defensie moet een slimmere opzet van financieringen kunnen opzetten.
 • Voor reorganisaties, gebruik het Tripartiete overleg tussen Defensie, vakbonden en CMC onder voorzitterschap van de SG.
 • Vereenvoudig de procedures en plannen.(Minder papier, minder bureaucratie)
 • Synchroniseer alle lopende reorganisaties.
 • Schets naar het personeel een reëel beeld.
 • Defensie breed, vereenvoudig het aantal interne regels en overleggen en werk voornamelijk via het bestuur.
 • Bevorder rolvastheid (blijf niet vastzitten in je oorspronkelijke Krijgsmachtdeel) en houd je aan de besluiten.

 

Quickscan bestuurlijke processen Defensie

 

Eigenlijk hadden de opdrachtgevers zich ook kunnen verdiepen in de alternatieve opstelling van de ODB, waarschijnlijk een stuk goedkoper en even snel. Misschien heeft men wel onze, best wel pittige, stukken gelezen maar in eerste instantie als ongeloofwaardig van de hand gewezen. Nu komt het zoveelste instituut op rij tot dezelfde conclusies.

Stop de afbraak, begin met opbouw!

bron ABD Topconsult

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: