29 februari, 2024
Onze vakbondJuridische DienstverleningBetaal. Of tref een regeling!

Betaal. Of tref een regeling!
B

Op de website van Dudink & Starink Advocaten wordt aangegeven dat het kantoor als uitgangspunt neemt dat “voorkomen beter, sneller èn goedkoper is, dan genezen”. Dat dit uitgangspunt (te) vaak opgaat, bewees de uitkomst van twee afzonderlijke incasso procedures deze week.

In de eerste zaak ging het om een onbetaalde rekening van € 470,–, in de tweede om het niet terug betalen van een geldlening van € 5.000,–. Uiteindelijk bepaalde de rechter in beide zaken dat de door ons gedagvaarde personen niet alleen de hoofdsom moeten voldoen, maar óók de zogeheten buitengerechtelijke kosten, de rente en dat zij daarboven op ook nog eens de gemaakte proceskosten moeten vergoeden. Al met al is de eerste vordering van € 470,– nu opgelopen tot een dikke € 1.400,– . De tweede vordering van € 5.000,– bedraagt thans € 9.100,– inclusief executiekosten van de deurwaarder. Weliswaar zijn de cliënten tevreden over de uitkomst, maar er zijn feitelijk volstrekt overbodig kosten gemaakt.

De advocaten van Dudink & Starink Advocaten benadrukken ook maar al te vaak “laat het niet zover komen!”. Indien iemand, om wat voor reden dan ook, een (niet betwiste) geldvordering niet ineens kan voldoen, laat de eisende partij dit dan gewoon zo spoedig mogelijk weten en probeer tot een betalingsregeling te komen.

Het niet reageren op betalingsverzoeken/-sommaties, zal de uiteindelijke bereidheid tot het treffen van een afbetalingsregeling niet ten goede komen, zeker niet als een advocaat wordt ingeschakeld, met alle kostenverhogende gevolgen van dien.

U bent gewaarschuwd!

Mr. J.W.J. Hijnen

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: