20 juni, 2024
Onze vakbondBelastingserviceWelke aftrekposten zijn er?

Welke aftrekposten zijn er?
W

Om je belastbaar inkomen naar beneden bij te stellen zijn er door de Belastingdienst bepaalde posten aangewezen als zijnde aftrekbare kosten. De meeste aftrekposten staan niet vooraf ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting. Voor een belastingteruggave moet je zelf kijken wat er te halen valt. 

 Welke aftrekposten zijn er? 

 • Hypotheekrente 
 • Ziektekosten 
 • Giften 
 • Studiekosten 
 • Partneralimentatie 
 • Reiskosten 
 • Lijfrente 

De hypotheekrente staat vaak al vooraf ingevuld in de aangifte, maar de andere aftrekposten niet. Bekijk of ze voor jou van toepassing zijn. In dat geval doe je bij voorkeur aangifte via Mijn Belastingdienst. 

 De ziektekosten, voor zover deze niet zijn gedekt door de zorgverzekering of onder het eigen risico van de verzekering vallen. 

Je kunt deze kosten aftrekken voor jezelf, je fiscale partner, inwonende kinderen jonger dan 27 jaar, je inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zussen. En tot je huishouden behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder. 

Er is een niet-aftrekbare drempel. De hoogte daarvan is afhankelijk van je drempelinkomen. Dat is het inkomen in box 1, box 2 en box 3, vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten. Als je in heel 2020 minder zorgkosten hebt dan dit drempelbedrag, is het zinloos om alle kosten te specificeren in de aangifte. 

Van veel aftrekbare kosten verwacht je misschien niet dat ze aftrekbaar zijn. Alle kosten in de onderstaande lijst kunnen leiden tot een hogere aftrekpost. 

Aftrekbare zorgkosten die vaak vergeten worden: 

 • Extra gezinshulp (schoonmaak en boodschappenhulp) bij ziekte. 
 • Extra kosten voor kleding en beddengoed bij ziekte. 
 • Aftrekbare vervoerskosten voor ziekenbezoek. 
 • Vervoerskosten van en naar ziekenhuizen en artsen. 
 • Aftrekbare vervoerskosten bij extra kilometers door ziekte. 
 • Kosten van een dieet. 
 • De batterijtjes voor gehoorapparaten. 
 • Soms de meerprijs van een gehoorapparaat. 
 • Homeopathische geneesmiddelen op doktersvoorschrift. 
 • Tandartskosten. 
 • Acupunctuur en andere alternatieve genezers (op voorschrift van een arts). 
 • Inentingen voor een reis. 

Giften aan goede doelen, waaronder bijvoorbeeld ook kerken, zijn aftrekbaar onder de volgende voorwaarden: 

 • Je doet de gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of aan een steunstichting SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). 
 • Je moet de gift kunnen bewijzen met bijvoorbeeld bankafschriften of kwitanties. 
 • Er is een niet-aftrekbare drempel van 1% van je drempelinkomen (het inkomen in de 3 boxen tezamen, vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten). De drempel is ten minste €60. 
 • Maximaal 10% van je drempelinkomen is aftrekbaar. 

Ga je van en naar je werk met het openbaar vervoer, zonder dat je die kosten (helemaal) vergoed krijgt? Waarschijnlijk kun je dan geld terug krijgen voor de reiskosten als de afstand meer dan 10 kilometer is. In de aangifte via Mijn Belastingdienst vul je dan ‘ja’ in bij de vraag of je met het openbaar vervoer naar je werk reisde. Je hebt wel bewijs nodig dat je met het OV reisde. 

Reiskostenvergoeding van je werk 

Bleef je een vaste reiskostenvergoeding ontvangen van je werkgever voor woon-werkverkeer? Dan is die belastingvrij. Of je hem nu kreeg voor reizen met openbaar vervoer of met de auto. Net als in andere jaren. Ook als je sindsdien veel minder, of zelfs helemaal niet meer, naar je werk reisde. 

Aftrekbare studiekosten zijn uitgaven voor een opleiding waarmee je de vakkennis voor je huidige beroep op peil houdt. Of een opleiding volgt voor een nieuw beroep. 

Let op de volgende voorwaarden voor aftrek: 

 • De kosten worden niet vergoed door de werkgever. 
 • Je mag in redelijkheid verwachten dat je de verworven kennis productief kunt maken. Met andere woorden: dat je er ook daadwerkelijk geld mee kunt gaan verdienen. 
 • De niet-aftrekbare drempel is €250. 
 • Je hebt voor deze kosten geen recht op studiefinanciering 

Partneralimentatie is een aftrekpost voor degene die hem betaalt. Degene die hem krijgt, betaalt er juist belasting over in box 1. 

Blijft je ex in jullie huis wonen? 

Woont je ex in een huis dat nog deels van jou is? In de eerste 2 jaar blijft de hypotheekrente vaak wel aftrekbaar als partneralimentatie of als aftrekbare hypotheekrente. Je moet ook nog steeds het ‘eigenwoningforfait’ opgeven over het deel van de woning dat je eigendom is. 

Is de woning 2 jaar na je eigen vertrek uit de woning nog steeds (deels) je eigendom? Dan wordt de fiscale regeling van de ene op de andere dag een stuk 

onvoordeliger. Het is in fiscaal opzicht aan te raden dat het huis daarvoor in de verkoop gaat of dat je ex hem daarvoor overneemt. 

Weekenduitgaven gehandicapten 

Is er een gehandicapt kind ouder dan 21 jaar en wordt dit verpleegd in een inrichting? Dan mag je de kosten voor het in huis hebben van je kind in de weekenden en vakanties aftrekbaar stellen. 

Dat geldt ook voor ernstig gehandicapte broers of zussen en een ernstig gehandicapte persoon van wie mentor bent. Of voor een onder curatele gestelde gehandicapte persoon, voor zover je als curator zijn persoonlijke belangen behartigt. 

Je kunt €11 per dag aftrekken plus €0,19 per kilometer voor het halen en brengen met de auto. 

Bouw je (in de ogen van de fiscus) weinig pensioen op? Dan kun je dit pensioentekort fiscaal voordelig aanvullen met een lijfrente. Het bedrag dat je aan lijfrentepremies betaalde in 2020, mag je in je aangifte over 2020 in aftrek brengen voor zover je jaarruimte hebt. Deze jaarruimte mag je ook op een later moment gebruiken, via de zogenoemde reserveringsruimte. Dat is het totaal van de jaarruimten die in de afgelopen 7 jaar nog niet benut zijn. 

Belastingservice ODB

Tekst: Belastingservice ODB
Foto: UnSplash / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: