17 juli, 2024
Onze vakbondBelastingserviceWeek Van De Werkstress

Week Van De Werkstress
W

Werkstress is het grootste arbeidsrisico anno 2015. Nog steeds is het in veel organisaties zeker bij Defensie niet gebruikelijk hier een open gesprek over te voeren en dat moet anders.

De vakcentrale VCP roept werknemers en werkgevers op om in de ‘Week van de Werkstress’, activiteiten te organiseren die werkstress verlagen, werkplezier verhogen en het gesprek hier over kunnen stimuleren.

De Week van de werkstress die loopt van 16 tot en met 19 november kan een aanleiding zijn om bij te dragen aan een cultuur waarin het normaal is om te praten over werkstress of zaken die hiertoe aanleiding kunnen geven. Wanneer dit gesprek meer open gevoerd kan worden tussen werknemer en werkgever, kunnen er waar nodig ook tijdig maatregelen worden genomen.

Uit de laatste cijfers van TNO en CBS blijkt dat 14,4% van de werknemers hoog scoort op de burn-out schaal. 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Bijzondere aandacht is er dit jaar voor jongeren. Deze groep, met name de 30-35 jarigen, scoort al jaren relatief hoog op de burn-out schaal en ziekteverzuim door PSA.

Op 18 november wordt er door het ministerie van SZW een gezamenlijke discussietafel georganiseerd met o.a. de VCP Young Professionals. Voor jongeren is meer autonomie en regie over de eigen loopbaan van groot belang. Jongeren hebben te vaak flexibele contracten, waardoor zij erg weinig invloed hebben op werktijden of -plek.

Ondernemingen waaronder Defensie dienen verder een specifiek jongerenbeleid te voeren om teveel werkstress preventief aan te pakken. ‘Als er al beleid is binnen een willekeurige onderneming is hij vaak te algemeen en niet doelgroepspecifiek ingericht’, aldus voorzitter VCP Nick van Holstein.

bron VCP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: