20 mei, 2024
Onze vakbondBelastingserviceVoorstellen wetswijziging belastingstelsel voor 2022

Voorstellen wetswijziging belastingstelsel voor 2022
V

Naar aanleiding van de miljoenennota gepresenteerd door het demissionair kabinet op 21 september 2021, de belangrijkste wijzigingen voor 2022

Ieder jaar verandert er wel iets in het belastingstelsel. Wie de ontwikkelingen op Prinsjesdag volgt, kan meestal nog maatregelen nemen voordat het nieuwe jaar aanbreekt. In deze berichtgeving zetten we de belangrijkste veranderingen voor 2022 op een rij.

Pas op: Het zijn maar wetsvoorstellen. Vaak wijzigt zich hier en daar nog wel iets. De kans daarop is dit jaar nóg iets groter dan anders, gezien de stand van de formatie

Inkomstenbelasting

In 2022 wijzigt er weinig in de belastingtarieven en heffingskortingen.

De belangrijkste wijzigingen:
De arbeidskorting neemt toe bij een arbeidsinkomen vanaf €36.000. Deze toename is minstens €100 en loopt op tot meer dan €200 voor inkomens rond de €100.000.

Bij een inkomen vanaf grofweg €30.000 en een kind onder de 12 dan kan je in 2022 rond de € 200 minder belastingvoordeel krijgen. Tenminste als je een inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgt. Met een buitenlandse partner, verlies je deze korting (van maximaal €2.815 in 2021) in 2022 soms zelfs helemaal.

Huiseigenaren betalen in 2022 minder belasting over de waarde van hun huis omdat het eigenwoningforfait daalt van 0,5% naar 0,45% van de woningwaarde. Maar door de stijging van de WOZ-beschikking begin van het jaar, zal dit niet leiden tot minder belasting voor het bezit van je huis

Aftrekposten

Opleidingskosten zijn vanaf 2022 helemaal niet meer aftrekbaar.

De zelfstandigenaftrek daalt in 2022 weer met €360. Hij is dan nog maar €6.310. Dit is een aftrekpost voor ondernemers.

Heb je een inkomen vanaf €69.398? Dan leveren de aftrek van rente, zorgkosten, giften en alimentatie volgend jaar ook weer minder op

Tekst: Belastingservice ODB
Foto: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: