23 juli, 2024

Sportschoenen
S

In de Defensienota 2022 is vanaf 2024 3,7 miljoen per jaar gereserveerd voor de verstrekking van sportschoenen aan militairen. Dit budget wordt structureel overgeheveld naar het KPU-bedrijf om de aanschaf van de sportschoenen te financieren.

Vooruitlopend op het verstrekken van sportschoenen via een nieuwe ROVK vindt verstrekking via DIDO++ plaats (zelf aanschaffen en bedrag declareren). Een reële marktprijs is €130,-, dit is het maximaal te declareren bedrag. De jaarlijkse kosten zijn dan 5,6 of 10,1 miljoen (indien sprake is van 80% eindheffing).

Voor de jaren 2024 en verder is een budget van 3,7 miljoen per jaar beschikbaar. Conform besluit BR Ud. 03-06-’22 wordt de verstrekking van sportschoenen voor zowel militairen als reservisten beschikbaar gesteld op jaarlijkse basis. Het budget van 3,7 miljoen dat is gereserveerd is met dit aanvullende besluit niet meer toereikend.

De meerlasten van 6,4 miljoen per jaar (uitgaande van DIDO++ en eindheffing) worden vanaf 2024 gedekt uit het wendbaarheidsbudget (artikel 12). Dit is niet het geval voor 2022 en 2023. De extra lasten in die jaren worden gedekt binnen de begroting van DM0.

Indien dit tot budgettaire problemen leidt, wordt het KPU-bedrijf alsnog gecompenseerd voor de kosten van de verstrekking van sportschoenen. Pagina 2 van 4 HDFC is in overleg met de belastingdienst genomen om vrijstelling te krijgen van de eindheffing voor de verstrekking van sportschoenen.

Als het budget voor eindheffing niet nodig blijkt, dan vloeit het gereserveerde budget voor de eindheffing terug naar het wendbaarheidsbudget.

Tekst: Belastingservice ODB
Foto: Mostafa Mahmoudi op Unsplash / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: