21 juni, 2024
Onze vakbondBelastingserviceODB belastingservice tot uw service!

ODB belastingservice tot uw service!
O

Wat moet u, als u gebruik wilt maken van onze service, allemaal overleggen?

Wij kunnen uw belastingaangifte alleen zo snel en volledig mogelijk verzorgen, als u de volgende documenten en gegevens (voor zover van toepassing) meeneemt.

Werk je een dag deels op kantoor
Je werkgever moet dan kiezen. Hij mag je een onbelaste reiskostenvergoeding geven of een thuiswerkvergoeding. Niet allebei. Iets om r

  • De ledenpas van uw bond, samen met een recent betalingsbewijs.
  • Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode voor aangifte 2021. Heeft u een partner, heeft u twee aparte brieven nodig. Zonder deze brief kan geen aangifte worden gedaan.
  • Alle documenten die u in 2021 hebt ontvangen van de belastingdienst, zoals:    correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen en beschikking voorlopige teruggave, terugbetaalde toeslagen, zoals zorgtoeslag en , kind gebonden budget 2021   belangrijke data uit 2021: samenwonen, huwelijk, overlijden, datum indiening verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank datum in of uitschrijving bij de Gemeentelijkbasisadministratie
  • Alle overzichten van inkomsten over 2021 van uzelf en uw eventuele echtgenoot of partner

                                                                      

SITUATIE VAN TOEPASSING?WAT MOET U MEENEMEN
Alimentatie (onderhoudsbijdrage)Alle ontvangen cq betaalde bedragen in 2021 van/aan ex-partner
WoningHypotheekrenteoverzicht, Rekeningen van de taxateur, bemiddelaar, notaris,
Brief van de gemeente aangaande de WOZ-waarde Aanvangsdatum hypotheek
GiftenAantoonbaar (rekeningafschriften) betaalde bedragen aan ANBI instellingen LET WEL (ontvangst)reçu’s worden niet meer aangemerkt als betaling
Uitgaven voor ziekte, invaliditeit, dieetBetaalde kosten (maar niet de kosten die onder het eigen risico vallen) Bijvoorbeeld: eigen bijdrage medicijnen, tandartskosten, fysiotherapeut, steunzolen, reiskosten i.v.m. zieken- of artsenbezoek, kunstgebit, gehoorapparaat, extra thuiszorg LET WEL: voor dieetkosten dient een getekende dieetverklaring te worden overlegd
StudieAlle kosten gemaakt voor een studie of opleiding zowel voor uw eigen beroep, ook die van uw echtgenoot of partner.

Dit is uiteraard een gratis service voor ODB leden. (klik hier om ook lid te worden)

Onze belastingservice kunt u bereiken via

  • Website klik op button belastingservice
  • Via e mail  naar  belastingservice@defensiebond.nl
  • U kunt ook bellen naar 06-57577714 administratie ODB
  • U kunt ook bellen naar 06-13650260 administratie VEDD

Tekst: Belastingservice ODB
Foto: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: