13 april, 2024
Onze vakbondBelastingservice BEN JIJ KLAAR VOOR JE BELASTINGAANGIFTE? 

 BEN JIJ KLAAR VOOR JE BELASTINGAANGIFTE? 
 

Verzamel alle relevante documenten van de checklist! 

Werk en andere Inkomsten 

 • Jaaropgave(n) 2022 van de werkgever(s)/uitkeringsinstantie 
 • Andere inkomsten 

Zoals uit free-lance werk, als ZZP’r of persoonsgebonden budget (PGB) 

Koophuis 

 • WOZ-beschikking 

Begin 2022 heb je een brief gekregen van de gemeente met peildatum 1 januari 2021. Deze brief heet vaak “gecombineerde aanslag”. Je kunt de WOZ ook vinden op www.wozwaardeloket.nl

 • Overzicht hypotheekverstrekker 

Vergeet ook niet het bedrag en rente van een eventuele familiaire lening. 

 • Overzicht kapitaalverzekering 

Bij een Bank(spaar)hypotheek 

 • Verbouwingshypotheek 
 • Bewijs van betaalde Erfpacht 

Andere aftrekposten 

 • Facturen gemaakte zorgkosten 

Kosten op medisch gebied die niet vergoed worden door de ziektekostenverzekering en niet vallen onder het EIGEN risico of EIGEN bijdrage. Vergeet ook niet de kilometers die gemaakt zijn ten behoeve van bezoek aan medisch specialist of ziekenbezoek. 

 • Bewijzen giften Goede Doelen 
 • Uniform Pensioen Overzicht 

Bijvoorbeeld als je spaart voor extra pensioen middels een lijfrentepolis. 

 • Betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 
 • Reiskosten naar werk (met OV) 

Overig 

 • Je aangifte van het voorgaande jaar 

Te gebruiken als controle middel 

 • Inloggegevens 

Bij het zelf invullen: je DigiD gebruikersnaam en wachtwoord (en die van je eventuele partner) 

Bij het laten invullen: je machtigingscode (en die van je eventuele partner) 

 • BSN 

Van jezelf, eventuele partner en kinderen 

 • Jaaroverzicht bank- en beleggingsinstellingen 
 • Overzicht schulden 
 • Leningen van of aan familie of vrienden 
 • Alimentatie 

Voor als je alimentatie betaalt of ontvangt. 

Advocaatkosten om de alimentatie te verkrijgen zijn ook van belang. 

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar 

 • Dividend overzicht 
 • Voorlopige Aanslag 2022 

Tekst: Belastingservice ODB
Foto: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: