23 juli, 2024
Onze vakbondBelastingservice75 tinten grijs regering Rutte II

75 tinten grijs regering Rutte II
7

Per 1 januari 2013 worden enorm veel wijzigingen in Wet en regelgeving doorgevoerd zo gaan belastingen omhoog en het inkomen omlaag. Gaat de AOW leeftijd omhoog en vervalt de premiekorting voor de 62 plusser. Wordt de WUL ingevoerd met alle gevolgen van dien. Gaat het aantal rechtbanken gaat van 19 naar 10. Kortom veel wijzigingen die voor alle Nederlanders in het nieuwe jaar negatief gaan uitvallen.

Belastingzaken

 • Invoering Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) (met enorme consequenties Defensiepersoneel)
 • Factureringsregels btw worden eenvoudiger
 • Heffingsrente wordt belastingrente
 • Midden en Klein Bedrijf (MKB) winstvrijstelling gaat omhoog
 • Kort uitstel van betaling openstaande belastingaanslag
 • Ontvangst Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) niet meer automatisch
 • Garantieverklaring eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) verdwijnt
 • Verbruiksbelasting pruim- en snuiftabak verdwijnt
 • Verpakkingenbelasting verdwijnt
 • Kinderopvangtoeslag 1e kind gaat omlaag
 • Boete gesjoemel met toeslagen met kindgebonden budget, zorgtoeslag, kindopvangtoeslag en huurtoeslag
 • omhoog.
 • Vrije ruimte werkkostenregeling gaat omhoog
 • Tarief assurantiebelasting omhoog naar 21% (was 9.7%)
 • Accijnzen op alcohol en tabak gaan omhoog (sigaretten gemiddeld € 0,35 per pakje en shag met € 0,60)
 • Rode diesel verdwijnt (Belastingdienst)
 • BPM wordt belasting op basis CO2-uitstoot
 • Motorrijtuigenbelasting wordt vanaf 1 januari gecorrigeerd met de inflatie (2013 plus 2,2%)
 • Accijns op brandstof een geringe stijging.

Personeel en beroepseisen

 • AOW-leeftijd gaat omhoog start overgangsregeling (2013 met 1 maand voor 18.000 Nederlanders)
 • Loonstrookje wordt eenvoudiger
 • Aanpassingen Ziektewet om werknemers sneller te re-integreren
 • Fraude arbeidswetgeving steviger aangepakt
 • Landelijk diplomaregister (1 november 2012)
 • Mobiliteitsbonus voor werkgevers
 • Invoering werkbonus
 • Premiekorting 62-plusser vervalt
 • Duur proefplaatsing omlaag van 3 naar 2 maanden
 • Rekentool beroepskracht-kindratio in wet
 • Eed of belofte voor financiële sector
 • Kwaliteit en integriteit notariaat wordt verbeterd
 • Ambulancezorgaanbieders worden voor 5 jaar aangewezen
 • 2 jaar beroepservaring nieuwe eis voor architecten (21 december 2012)

Bedragen en premies

 • Jaarlijkse bijdrage KvK (Kamer van Koophandel) verdwijnt
 • Eigen risico zorgverzekering gaat omhoog
 • Bedragen minimumloon gaan omhoog
 • Bijstandsuitkering omlaag
 • Sociale verzekeringen 1 januari 2013
 • Premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2013 (€ 350,-)
 • Rekenregels 1 januari 2013 worden aangepast
 • Sectorpremies 2013 worden aangepast
 • Tarief deskundigenoordeel UWV omhoog (Rijksoverheid)
 • Speur en ontwikkelingsgeld (S&O) afdrachtvermindering 2013
 • Percentage Research & Development Aftrek (RDA) gaat omhoog
 • Bedragen bestuurlijke boete Drank- en Horecawet gaan omhoog

Administratie en bedrijfsvoering

 • Vrije toegang tot internet wettelijk vastgelegd
 • Aanlevering financiële gegevens bij overheid wordt makkelijker (SBR)
 • Nieuw thuiskopiestelsel
 • Algemene milieuregels van toepassing op meer bedrijven
 • Agrarische bedrijven minder vergunningen nodig
 • Visakte beroepsvissers verdwijnt
 • Extra lange en zware vrachtwagens (LZV’s) toegestaan (eind 2012)
 • Spaanse APK voor Nederlandse voertuigen (1 november 2012)

Bedrijf starten

 • Startersregeling in de WW wordt eenvoudiger
 • Nieuwe vorm bestuur en toezicht nv’s en bv’s
 • Herziening regels over dieren (Wet dieren)
 • Nieuwe aanbieders Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (20 oktober 2012)

Verkoop

 • Wettelijke rente handelstransacties omlaag
 • Regels hypotheek gaan veranderen
 • Provisieverbod financiële producten
 • Drank- en horecawet gaat veranderen
 • Etikettering van autobanden verplicht (1 november 2012)
 • APK Regelgeving 2013
 • Maatregelen om witwassen te voorkomen worden verbeterd
 • Landelijke invoering ingezetenencriterium coffeeshops
 • Invoering legitimatieplicht koperhandel
 • Stoppersregeling veehouderijen

Bedrijfspand

 • Opslag op energierekening voor kosten Subsidie Duurzame Energie (SDE+)
 • Milieuprestatieberekening bij aanvraag omgevingsvergunning grote gebouwen

Rechtspraak

 • Aantal rechtbanken van 19 naar 10
 • Bestuursprocesrecht eenvoudiger (Rijksoverheid)
 • Hogere straffen voor visstroperij

Organisatiewijzigingen

 • Beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA samengevoegd tot NBA
 • Kwaliteit zorg vergroot door Nederlands Instituut voor de Zorg (NIvZ)
 • Merknaam en logo UWV WERKbedrijf verdwijnt (UWV)
 • Taken milieu en leefomgeving Agentschap NL over naar RWS en ILT (Rijksoverheid.nl)
 • Benieuwd wat er de afgelopen tijd veranderd is en de komende tijd gaat veranderen? Bekijk alle wetswijzigingen en nieuwe regels.

Externe links
Wat verandert er in 2013 aan mijn inkomen? (Rijksoverheid)

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: