31 mei, 2024
Onze vakbondBelastingserviceBelastingservice 2014; Eigen woning

Belastingservice 2014; Eigen woning
B

In 2014 kunnen de kosten in verband met de “eigen” woning nog maar voor maximaal 51,5,% worden afgetrokken. Hierdoor is het dus verstandig om, net als eigenlijk elk jaar, om na te gaan of het fiscaal gezien verstandiger is om een relatief kleine hypotheekschuld ineens af te lossen.

Als eigenwoningbezitter wordt u geacht een deel van de waarde van de woning bij te tellen bij uw inkomsten. Dit heet huurwaardeforfait. Het huurwaardeforfait is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw woning.

De kosten voor de “eigen” woning, zoals o.a. de hypotheekrente zijn hiervan aftrekbaar. Maar als de aftrekbare rentekosten niet “veel” hoger zijn dan het huurwaardeforfait, kan de hypotheekschuld, indien mogelijk, beter in een keer worden afgelost. In dat geval behoeft het huurwaardeforfait namelijk niet langer te worden bijgeteld bij uw belastbaar inkomen.

Indien u bent verhuisd van een oude naar een nieuwe woning en uw oude woning staat nog steeds te koop, dan is de hypotheekrente voor de oude woning in principe 2 jaar aftrekbaar. Deze termijn is door de crisis opgerekt naar 3 jaar. Voor 2014 is er echter sprake van dat de termijn, door verbetering in de economie, wordt teruggedraaid naar 2 jaar.

Dit betekent dat de woning die u in 2011 te koop heeft aangeboden ook in 2014 nog als “eigen” woning wordt gezien.

Dezelfde termijn is voor de tijdelijke verhuurregeling van een te koop staande “eigen” woning ook opgerekt. Tijdens de verhuurperiode dient u de woning onder te brengen in box 3 (vermogen), waardoor de huurinkomsten niet worden belast, maar de kosten voor de hypotheekrente ook niet meer aftrekbaar zijn. De vrije verkoopwaarde van de woning dient te worden bijgeteld, daartegenover staat dat de hypotheekschuld hier weer, deels, als schuld van kan worden afgetrokken. Als de tijdelijke verhuur binnen de termijn eindigt, wordt de woning weer overgebracht naar box 1.

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: