14 juli, 2024
Onze vakbondBelastingserviceBelastingservice 2014; Gescheiden en dan...

Belastingservice 2014; Gescheiden en dan…
B

Voor de gescheiden mannen/vrouwen onder ons geldt dat zij bij scheiding, door de rechtbank een bedrag dienen te betalen aan de ex-partner aangaande partneralimentatie of kinderalimentatie (onderhoudsbijdrage).

Partneralimentatie
Voor scheidingen die op of na 1 juli 1994 zijn gesloten, gelden wettelijke termijnen:

  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
  • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.
Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de door de partners afgesproken termijn of de door de rechter vastgestelde periode.

Uitzondering op bovenstaande is alleen dan van toepassing wanneer betalingsplichtige bij de rechtbank kan aantonen dat de ex-partner een vaste relatie heeft met een andere rechtspersoon (samenwonen of huwen).

Onderhoudsbijdrage
De verplichting van ouders en kinderen houdt in dat ouders voor hun kinderen moeten zorgen tot zij 21 jaar zijn. Voor kinderen beneden de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders. Het is voor de ouders niet relevant of het kind in zijn/haar eigen onderhoud kan voorzien of dat het huwt voor de 21e verjaardag.

Dit geldt in grote lijnen ook voor de partner van de ouder die zelf niet de ouder is van het kind en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefent. Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld als het kind geestelijk en/of lichamelijk is gehandicapt. Een zelfde financiële verplichting hebben kinderen voor hun ouders als hun ouders behoeftig zijn.

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

Het indexeringspercentage voor 2014 is vastgesteld op 0,9%.

U dient er ook rekening mee te houden dat de alimentatie/onderhoudsbijdrage vooruit betaald dient te worden. Doet u dit niet, of vindt de ex-partner dat u hieraan niet voldoet, kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Deze neemt, in het ergste geval de betaling over en laat hiervoor loonbeslag leggen bij de werkgever.

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: